Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Blaha Lujza és a mozgófilmek
  Házy Erzsébet
  Házy Erzsébet
  Igazházi, az első magyar színi játék
  Simai Kristóf

  Híres József

  kémikus, vegyészmérnök


  Született: 1921. június 20. Érsekújvár
  Meghalt: 1988. február 15. Budapest
  Temetés: 1988. február 25. Budapest
  Temetési hely: Farkasrét, hamvasztás

  Család

  Az érsekújvári csehszlovák állami gimnázium magyar nyelvű tagozatán éretts. (1940), a szegedi Horthy Miklós Tudományegyetemen vegyész okl. (1944), a Szegedi Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1947), a kémiai tudományok kandidátusa (1960).

  Iskola

  A Szegedi Tudományegyetem Általános és Fizikai Kémiai Tanszékének tanársegéde (1947–1951), egy. adjunktusa (1951–1953), egy. docense (1953–1962), c. egy. docense (1964-től). A Borsodi Vegyiművek kutató főmérnöke, osztályvezetője (1962–1981).

  Életút

  Kémiai szerkezetkutatással, elsősorban molekulák elektronszínkép-elemzésével foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a szerves molekulák kémiai szerkezete és a fényelnyelés folyamata közötti összefüggés feltárása, ill. az ún. Schiff-bázisok elektronabszorpciós színképvizsgálata terén.

  Budapesten (Víziváros, II. kerület Bem József tér 1.) élt és tevékenykedett, Farkasréti Temetőben búcsúztatták, a szegedi Belvárosi Temetőben nyugszik.

  Wartha Vince-emlékérem (1967).

  Főbb művei

  F. m.: Szerves nitroszármazékok elnyelési színképének vizsgálata. Egy. doktori értek. (Szeged, 1947)
  Zur Lichtabsorption der Nitroderivative des Bensols. Kiss A.-val. (Acta Physica et Chemica Szegediensis, 1948)
  A flavonoidok és néhány indeno-kromén-származék spektroszkópiai vizsgálata. Gábor Miklóssal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1952)
  Növényi olajok vizsgálata ultraibolya elnyelési színkép alapján. Tombácz Erzsébettel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1953)
  Kísérletek száradó olaj előállítására ásványolajból. Lehotay Lajossal. – Növényi olajok vizsgálata a háttérabszorpció figyelembevételével. Balogh Jánossal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1954)
  Fototropia vizsgálata aromás Schiff-bázisokban. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1955)
  Untersuchungen über die cis-trans-Isomeren von Schiff-Basen auf Grund des Absorptionsspektrums. Balog Jánossal. – Refraktrometrische Untersuchung der Asomethin-Bindung in Schiff-Basen. Jancsó Hildával. (Acta Physica et Chemica Szegediensis, 1956)
  Hydrogen Bonding Effect on the Absorption Spectrum of Some Schiffbases. (Acta Physica et Chemica Szegediensis, 1958)
  Examinations on the Solvent Effect of Ultraviolet Absorption Spectra of Aromatic Azomethines Containing OH-Group. Hackl Lajossal. (Acta Physica et Chemica Szegediensis, 1959)
  Vizsgálatok a Schiff-bázisok hidrolízise köréből. Nagy Pállal. (Acta Academica Paedagogiensis Szegediensis, 1959)
  Schiff-bázisok tanulmányozása, különös tekintettel az ultraibolya elnyelési színképre. Kand. értek. (Szeged, 1959)
  Oldószer hatásának vizsgálata Schiff-bázisok elnyelési színképére. (Szegedi Pedagógiai Főiskola Évkönyve, 1960)
  Megjegyzések a Holler- és Schertfeger–McDorman-féle korróziósebesség-számítási módszerhez. Horváth Józseffel, Novák Mihállyal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1963)
  Katódos védelem áram- és potenciálkövetelményeinek elméleti tanulmányozása Pourbaix-diagramok alapján. Horváth Józseffel, Novák Mihállyal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1963; angolul: Theoretical Studies on the Potential and Current Requirements of Cathodic Protection on the Basis of Pourbaix Diagrams. Acta Chimica, 1963)
  A hazai pvc-gyártás eredményei. Szántó Istvánnal. (Műanyag [folyóirat], 1964)
  Vinil-klorid és 1,1-diklór-etán képződésének termodinamikai vizsgálata hidrogén-klorid és acetilén addíciójánál. Szántó Istvánnal. (Magyar Kémikusok Lapja, 1968)
  Vizsgálatok aktív szén hordozós szublimátkatalizátor előállítására Nuxit-műszenek felhasználásával. Boda Gáborral, Kiss A. Sándorral. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1969)
  A műanyag-feldolgozó ipar gazdaságosságát a közeljövőben meghatározó tényezők. Muzsay Andrással, Szántó Istvánnal. (Műanyag és Gumi, 1975)
  Nuxit típusú aktívszenekkel előállított szublimát-katalizátor élettartalmának vizsgálata. Boda Gáborral. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1978).

  Irodalom

  Irod.: Szegedi egyetemi almanach. 1921–1995. (Szeged, 1997)
  Tóth Tamás: Csongrád megye temetőiben nyugvó jeles személyiségek adattára. (Szeged, 2008)

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (14), állatorvos (72), állattenyésztő (16), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (14), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (22), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (183), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (28), edző (70), egyházi író (21), egyháztörténész (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (46), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (56), filozófus (75), fizikus (111), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (22), gazdasági mérnök (101), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (27), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (70), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (62), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (933), irodalomtörténész (272), jezsuita szerzetes (11), jogász (308), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (173), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (180), könyvtáros (65), közgazdász (179), kritikus (52), kultúrpolitikus (20), labdarúgó (32), levéltáros (89), matematikus (95), mérnök (684), meteorológus (14), mezőgazda (122), mezőgazdasági mérnök (100), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (15), műfordító (208), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (90), muzeológus (84), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (44), neveléstörténész (12),


  © Névpont, 2019. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu