Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Magyarországi Boldog Pál
  Makkai Ádám
  Szladits Károly, 1916-tól dunaszerdahelyi
  Zolnai Béla
  Zolnai Gyula

  Bedy Vince

  római katolikus pap, helytörténész


  Született: 1866. március 31. Gyirmót, Győr vármegye
  Meghalt: 1938. december 29. Győr

  Iskola

  A pannonhalmi Szent Benedek-rend győri főgimnáziumában éretts. (1882), a bp.-i tudományegyetem hittudományi karán tanult, pappá szentelték (1889. júl. 6.) és hittudományi doktori okl. szerzett (1893).

  Életút

  Győrszigeten káplán (1889–1892), püspöki szertartó (1892–1894), a győri püspöki tanítóképző intézet r. tanára (1894–1900), majd a győri püspöki udvarban szolgált, mint szentszéki jegyző (1900–1902), majd a püspöki iroda igazgatója (1902-től); egyútttal az ún. kis- és nagypapnevelő igazgatója is (1911–1914). Kanonok (1905–1923), őrkanonok (1923-tól). Pápai (1906–1909), komáromi (1909–1911), rábai (1911–1913), locsmándi (1913–1914), mosoni (1914–1917), soproni (1917–1918) és székesegyházi főesperes (1918–1922), szentadalberti prépost (1922–1933), majd a győri székeskáptalan nagyprépostja (1933–1938). Aktívan részt vett a városi és megyei közéletben, Győr, Moson és Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék törvényhatósági bizottságának küldötteként a Felsőház tagja (1935–1938).

  Különösen értékesek Győr város helytörténetével kapcsolatos írásai. Feldolgozta a győri egyházmegye, a győri székeskáptalan, a felsőőri prépostság, ill. a győri papnevelés történetét.

  Elismertség

  A győri Kisfaludy Irodalmi Kör alapító tagja (1910-től), alelnöke (1924–1934), társelnöke (1934–1938). A Győri Képző- és Iparművészeti Társulat elnöke (1931–1938).

  Szerkesztés

  A Győri Szemle alapító munkatársa (1931–1933). Szentbeszédei a Borromaeus c. lapban jelentek meg (1895–1912).

  Főbb művei

  F. m.: A cultus disparitas mint házassági akadály. Hittudori értek. (Győr, 1893)
  A kálvária útján. Nagyböjti szentbeszédsorozat. (Győr, 1904)
  A győri nemzeti rajziskola története. (Győri Szemle könyvtára. 1. Győr, 1930)
  Győri fuvarosok. (Győri Szemle, 1931)
  A győri székesegyház Ének- és Zenekarának rövid története. (Győri Szemle, 1931)
  A győri székesegyház Szentháromság-kápolnája. (Győri Szemle, 1931)
  A Szent Adalbert tiszteletére alapított győrhegyi prépostság története. (Győri Szemle, 1932)
  A győri vár és várkapitányok a XVI. és XVII. században. Eredeti okiratok alapján. (Győri Szemle, 1933)
  Máthéssy István, győri nagyprépost, váci püspök. (Győri Szemle, 1933)
  Adatok Győr város XVI. és XVII. századbeli lakosságának vallási megoszlásához. (Győri Kisfaludy Irodalmi Kör Kuncz Emlékkönyve. Győr, 1934)
  A felsőőri prépostság története. (Veszprém, 1934)
  Győregyházmegye múltjából. I. A győri székesegyház története. (Győr, 1936; II. A győregyházmegyei papnevelés története. Győr, 1937; III. A győri székeskáptalan története. Győr, 1938; IV. A pápóczi prépostság és perjelség története. Győr, 1939; V. Győr katolikus vallási életének múltja. Győr, 1939)
  Gyirmót község története. Kézirat. (Győr, 1938).

  Irodalom

  Irod.: Emlékkönyv B. V. hetvenedik születésnapjára. Szerk. Gálos Rezső, Valló István. (Győr, 1936).

  Megjegyzések

  Lexikonok eltérő halálozási adata: dec. 24.!

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (959), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu