Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Gerő Ernő
  Meznerics Ilona
  Meznerics Iván
  Pozsgay Imre
  Révai József

  Horváth Andor

  biológus, zoológus


  Született: 1913. november 5. Szabadka, Bács-Bodrog vármegye
  Meghalt: 1972. február 8. Szeged
  Temetés: 1972. február 11. Szeged

  Család

  A szegedi Ferenc József Tudományegyetemen természetrajz–földrajz szakos középiskolai tanári okl. (1936), bölcsészdoktori okl. szerzett (1941), a biológiai tudományok kandidátusa (1955).

  Iskola

  A szegedi 5. sz. honvéd élelmező raktár munkatársa (1936–1939). A szegedi Ferenc József Tudományegyetem Állatrendszertani Tanszékén Farkas Béla tanársegéde (1939–1943), egyúttal a kassai premontrei gimnázium r. tanára (1940–1943), a II. vh.-ban frontszolgálatot teljesített, angol hadifogságban volt (1943–1946). A Szegedi Tudományegyetem, ill. a JATE TTK Általános Állattani és Biológiai Tanszéke, ill. Állattani Tanszéke tanársegéde (1946–1951), egy. adjunktusa (1951–1963), egy. docense (1963–1972).

  Életút

  Malakológiával (= puhatestűek, csigák, kagylók faunája) foglalkozott, feldolgozta a magyarországi és az adriai pleisztocén Mollusca faunáját, tisztázta pontos képződési idejüket és rekonstruálta természeti viszonyukat. Részt vett több hazai vízfolyás (pl. Bánvölgy, Szilvás patak) hidrobiológiai feltárásában.

  Szegeden élt és tevékenykedett, a Belvárosi Temetőben nyugszik. Kéziratainak egy részét a Magyar Természettudományi Múzeum tudománytörténeti gyűjteménye őrzi. Halálának 20. évfordulóján Horváth Andor-emlékülést rendeztek (1992-ben).

  Az Unitas Malacologica Europaea tagja (1962–1972).

  Emlékezet

  A Tiscia c. folyóirat állattani szerkesztője (1965–1972).

  Főbb művei

  F. m.: A szegedvidéki kagylók formaváltozásai és jelentőségük. Monográfia és egy. doktori értek. is. (Szeged, 1940)
  Adatok a Tisza folyó puhatestű faunájának ismeretéhez. (Acta Zoologica Szegediensis, 1943)
  Beiträge zur Kenntnis der Mollusken-Fauna der Umgebung von Kassa. (Fragmenta Faunistica, 1944)
  A Physa acuta Drap. és a Physa fontinalis L. (Hidrológiai Közlöny, 1950)
  A szegedi Fehértó Mollusca-faunája. (A Szegedi Tudományegyetem Biológiai Intézeteinek Évkönyve, 1950)
  Adatok Putnok környékének hidrobiológiai viszonyaihoz. Többekkel. (A magyar tudományegyetemek biológiai intézeteinek évkönyve, 1951)
  Állatrendszertan. – Anthropoda. Egy. jegyz. (Szeged, 1951)
  Állatrendszertan. – Mollusca, deuterostomia, amniota. Kompendium. Egy. jegyz. (Szeged, 1952)
  Adatok a Bánvölgy hidrobiológiai viszonyaihoz. Többekkel. – Malakológiai tanulmány a Duna–Tisza köz déli részének pleisztocén rétegeiről. Antalfi Sándorral. (A magyar tudományegyetemek biológiai intézeteinek évkönyve, 1952)
  A kiskunhalasi ősláp puhatestű faunája. (Hidrológiai Közlöny, 1953)
  Az alföldi lápok puhatestűiről és az Alföld változásairól. (Állattani Közlemények, 1954)
  A paksi pleisztocén üledékek csigái és értékelésük. Kand. értek. (Szeged, 1954; megjelent, kivonatosan: Állattani Közlemények, 1954)
  Hidrobiológiai vizsgálatok a Szilvás patak vízgyűjtő területén. Ábrahám Ambrussal, Megyeri Jánossal. (Állattani Közlemények, 1956)
  A szegedi múzeum recens Mollusca-gyűjteménye. (Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1960)
  Kurzbericht über die Molluskenfauna der zwei Tisza-Expeditionen im Jahre 1958. (Opuscula Zoologica, 1962)
  Mollusca-Periods in the Sediments of the Hungarian Pleistocene. 1–6. (Acta Biologica Szegediensis, 1962–1970)
  A Móra Ferenc Múzeum Fekete-tengeri Mollusca-gyűjteménye. (Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1963)
  Adriatic Mollusks of the Split Area. (Acta Adriatica, 1963)
  About the Mollusks of Tisza before the River Control. (Tiscia, 1966)
  A biológiai tárgyak a felsőoktatásban. (Felsőoktatási Szemle, 1971)
  Aquatic Mollusca Fauna of the Flood Area and Dead Arms of the Tisza. (Tiscia, 1972).

  Irodalom

  Irod.: Biczók Ferenc: Andor Horváth. Munkássága bibliográfiájával. (Acta Biologica Szegediensis, 1971)
  Gál D.: Andor Horváth. (Tiscia, 1972)
  Bába Károly: H. A. (Soosiana, 1973)
  Kovács Gyula: H. A., a pedagógus. Egy volt tanítvány visszaemlékezései. – H. A.-emlékülés. (Soosiana, 1992)
  H. A.-emlékülés halálának 20. évfordulóján. (Malakológiai Tájékoztató, 1992)
  Bába Károly: In memoriam Andor Horváth. (Acta Biologica Szegediensis, 1994)
  Szegedi egyetemi almanach. 1921–1995. (Szeged, 1996)

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (16), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (47), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (56), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (102), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (34), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (947), irodalomtörténész (272), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (182), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (686), meteorológus (14), mezőgazda (123), mezőgazdasági mérnök (101), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (20), műfordító (210), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (90), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu