Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Alexics György
  Báthy Anna
  Krassó György
  Major Tamás, tasnádi
  Sík Endre

  Horváth Béla, nemesmiliticsi

  vegyészmérnök


  Született: 1879. Zsablya, Bács-Bodrog vármegye
  Meghalt: 1923. június 22. Budapest

  Család

  A bécsi, a zürichi, a karlsruhei műszaki és a bázeli orvosi egyetemen tanult (1897–1903), Karlsruhében műszaki (1903), Bázelben orvostudományi doktori okl. (1903), az elemző kémia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1915).

  Iskola

  A budapesti tudományegyetem Élet- és Kórvegytani Intézete tanársegéde (1903–1904), a budapesti Állatorvosi Főiskola Vegytani Intézete tanársegéde (1904–1923) és magántanára (1915–1923). A Magyar Kir. Földtani Intézet Kőzettani Laboratóriuma geológus fővegyésze, majd uo. a Talajkémiai Laboratórium vezetője (1909–1918).

  Életút

  A magyar talaj-geokémiai kutatások egyik elindítójaként alapvetően új eredményeket ért el a Balaton vidéki kőzetek kémiai elemzése terén. Új jódmeghatározási módszert dolgozott ki, ill. nemzetközileg is az elsők között sikerült meghatároznia a talaj mangán- és szilíciumtartalmát.

  Főbb művei

  F. m.: Az o- és p-amidobenzylalkoholok előállítási módja. (Magyar Chemiai Folyóirat, 1901)
  Resorcin hatása az amidobenzylalkoholokra. (Magyar Chemiai Folyóirat, 1902)
  Dioxybenzoesav és a-naphtol hatása a p-amidobenzylalkoholra. (Magyar Chemiai Folyóirat, 1903)
  Über die Kondensationen von Amidobenzylalkoholen mit Phenolen. Egy. doktori értek. (Karlsruhe, 1903)
  Phoroglucin hatása az o-amidobenzylalkoholra. – Új módszer az átviteli számok meghatározására. (Magyar Chemiai Folyóirat, 1904)
  Jelentés az orsovai és a mehádia-kornyai neogén területeken végzett földtani vizsgálatokról. (A Magyar Kir. Földtani Intézet 1908. évi jelentése. Bp., 1910)
  A jodidok és a színjód mennyiség meghatározásának új módja. Bugarszky Istvánnal. (Magyar Chemiai Folyóirat, 1909 és Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1909)
  Vezérfonal a vegytani gyakorlatokhoz. (Bp., 1909)
  Tanulmányok a tellurról. (Magyar Chemiai Folyóirat, 1911)
  A biharmegyei bauxitok chemiai alkatáról. (Földtani Közlöny, 1911 és külön: Bp., 1911)
  Újabb szénelemzési eredmények. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1911)
  A sulfurylchlorid és a thionylchlorid hatása a tellurra. (Természettudományi Közlöny, 1911)
  Aranyida bányageológiai viszonyai. Emszt Kálmánnal, Rozlozsnik Pállal. 3 táblával, 6 térképpel. (A Magyar Kir. Földtani Intézet Évkönyve. Bp., 1912; németül: Die Montangeologischen Verhältnisse von Aranyida. Mitteilungen aus dem Jahrbuche der königlichen ungarischen geologischen Anstalt, 1911)
  Balatonmelléki kőzetek, vizek és gáz chemiai elemzése. I/1. Geológiai függelék. (A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei. Szerk. is. Többekkel. Bp., 1911; németül: 1912)
  Jelentés a Magyar Kir. Földtani Intézet chemiai laboratóriumából. (A Magyar Kir. Földtani Intézet 1912. évi jelentése. Bp., 1913 és külön, magyar és német nyelven: Bp., 1913)
  Adatok a magyarországi vas- és mangánércek kémiájához. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1913)
  A talaj mangántartalmának meghatározásáról. 1–2. (Magyar Chemiai Folyóirat, 1914; és külön, magyar és német nyelven: Bp., 1914)
  Az alumínium nyersanyagai Magyarországon. (Természettudományi Közlöny, 1915)
  A foszfortrágya nyersanyagai. (Természettudományi Közlöny, 1916)
  A talaj szilícium-oxid tartalmának mennyiségi meghatározása. (Magyar Chemiai Folyóirat, 1916)
  Jelentés a Magyar Kir. Földtani Intézet chemiai laboratóriumából. (A Magyar Kir. Földtani Intézet 1916. évi jelentése. Bp., 1918).

  Irodalom

  Irod.: Bartha István–Förster Rezső: A Kis Akadémia negyvenkét esztendeje az ezredik előadásig. 1899–1941. (Bp., 1942)

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (957), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu