Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Magyarországi Boldog Pál
  Makkai Ádám
  Szladits Károly, 1916-tól dunaszerdahelyi
  Zolnai Béla
  Zolnai Gyula

  Kapuy Ede

  fizikus


  Született: 1928. szeptember 21. Győr
  Meghalt: 1999. november 16. Szeged

  Család

  Nagybátyja: Kapuy Vitál Károly (1913–1995) bencés szerzetes, középiskolai tanár. Sz: Kapuy József (†1959) saját drogériával rendelkezett (1952-ig), majd a Győri Gyógyszerellátó Vállalat munkatársa (1952–1959), Brunner Margit. F: 1953-tól Galambos Anna, vitéz Galambos József (1891–1974) tiszti főorvos és Baky Erzsébet leánya. Leánya: Kapuy Márta (1960–).

  Iskola

  A Győri Bencés Gimnáziumban éretts. (1947), az ELTE TTK-n vegyész okl. szerzett (1952), a fizikai tudományok kandidátusa (1958), doktora (1971).

  Életút

  Az ELTE TTK Fizikai Kémiai Tanszék tanársegéde (1952–1954), az MTA–TMB-n Gombás Pál aspiránsa (a BME Fizikai Intézetében, 1954–1957). Az MTA Elméleti Fizikai Kutatócsoportjának tud. munkatársa (1958–1965), tud. főmunkatársa (1965–1974). A BME Fizikai Intézete tud. tanácsadója (1974–1983), a JATE TTK Elméleti Fizikai Tanszékének egy. tanára (1983. júl. 1.–1996. dec. 31.) és a Tanszék vezetője (1983–1993). A BME c. egy. tanára (1977-től).  Tudományos pályafutásának kezdetén katalizátorok magnetokémiai szerkezetvizsgálatával foglalkozott, majd érdeklődése a kvantumkémia felé fordult. Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el a kvantummechanikai többtest-probléma héjfizikai alkalmazása, új kvantummechanikai közelítő módszerek kidolgozása és alkalmazása, valamint atomok, molekulák és szilárdtestek elektronszerkezetének elméleti vizsgálata terén. Olyan közelítő módszert dolgozott ki, amely alkalmas lokalizált elektroncsoportokból álló nagyobb molekulák korrelációs energiájának kémiai pontossággal való kiszámítására.

  Emlékezet

  Szegeden élt és tevékenykedett, ott is hunyt el. Emlékét őrzi a Kapuy Ede Alapítvány.

  Elismertség

  Az MTA Fizikai Bizottsága tagja, Atomhéj-fizikai Albizottságának titkára (1970–1994). A Szegedi Akadémia Bizottság Matematikai és Fizikai Szakbizottságának elnöke. A Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) Kvantumkémiai Szakcsoportjának elnöke (1967–1972).

   

  A Nemzetközi Elméleti Kémiai-fizikai Társaság alapító tagja (1990-től), magyarországi tagozatának igazgatója (1994–1999).

  Elismerés

  Akadémiai Díj (1970).

  Szerkesztés

  A Journal of Molecular Structure c. nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja (1980–1985).

  Főbb művei

  F. m.: Katalizátorok magnetokémiai kötése. Hidi Péterrel. (Magyar Kémikusok Lapja, 1954)
  Közelítő módszer tetraéderes hibridmolekulák elektronenergiájának kiszámítására. Kand. értek. (Szeged, 1957)
  Calculation of the Energy Expression in Case of a Wave Function Built up from Two-Electron Orbitals. (Acta Physica, 1958)
  Application of One-Center Wave Functions to Tetrahedral Symmetric Hydrid Molecules. 1–2. (Acta Physica, 1959)
  Density Matrices for Wave Functions Bulit up of Two-Electron Orbitals. – Derivation of Approximate Two-Electron Orbitals. (Acta Physica, 1960)
  Configuration Interaction for Wave Functions Built up from Orthogonal Two-Electron Orbitals. – Configuration Interaction for Wave Functions Built up from Orthogonal Many-Electron Group Orbitals. (Acta Physica, 1961)
  On a Localised Group Model for N-electron Systems. (Physics Letters, 1962)
  Applicability of almost Strongly Orthogonal Geminals in Many-Electron Wavefunction. 1–2. (Journal of Chemical Physics, 1966)
  Elektronkorreláció atomokban és molekulákban. (Fizikai Szemle, 1966)
  On the Use of the Formalism of Separated Pair Theory in the Method of Alternant Molecular Orbitals. (Acta Physica, 1968)
  Calculation of the π-electron Correlation Energy of Butadiene Using the Extended Separated Pair Theory. (Chemical Physical Letters, 1969)
  Developments in the Separated Pair Theory. (Acta Physica, 1969)
  Molekulák elektronszerkezetének kvantummechanikai vizsgálata. (Elméleti kémia. 3. Bp., 1969)
  A szeparált elektronpárok elméletének általánosítása. Doktori értek. (Szeged, 1969)
  A hazai kvantumkémiai kutatások helyzete és jövője. (Magyar Kémikusok Lapja, 1972)
  Az atomok és molekulák kvantumelmélete. Monográfia. Török Ferenccel. Kihajtható melléklettel. (Bp., 1975)
  A kvantummechanika és a kémia. (Fizikai Szemle, 1976)
  A H2-molekula. (Fizikai Szemle, 1977)
  Korszerű felületvizsgáló módszerek. Kónya Alberttel. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1978)
  Kvantumkémiai módszerek. (MTA Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1980)
  Molekulák szerkezetének kvantumelmélete. (Fizikai kézikönyv műszakiaknak. Bp., 1980)
  Application of the Many-Body Perturbation Theory by Using Localized Orbitals. Csépes Zoltánnal és Kozmutza Kornéliával. (International Journal of Quantum Chemistry, 1983)
  Gombás Pál és az anyagok tulajdonságainak elméleti kiszámítására irányuló kutatások kezdetei Magyarországon. (Fizikai Szemle, 1984)
  Many-Body Perturbation Theory Based on Localized Orbitals. Csépes Zoltánnal, Kozmutza Kornéliával. (Croatia Chemica Acta, 1984)
  An Efficient Method for Using Molecular Symmetry. The Presence Method of Model Geometries. Bartha Ferenccel, Kozmutza Kornéliával. (Journal of Molecular Structure, 1985)
  A kémiai kötés C-64-en. Gyémánt Ivánnal, Maráz Vilmossal. (Fizikai Szemle, 1986)
  Application of Many-Body Perturbation Theory to Normal Saturated Hydrocarbons in the Localised Representation. Többekkel. (Theoretica Chimica Acta, 1987)
  Study of the Transferability of Some Molecular Properties. Daudel, Raymonddal és Kozmutza Kornéliával. (Journal of Molecular Structure, 1987)
  The Study of Normal Saturated Hydrocarbons in the Localized Representation of the MBPT. Többekkel. (Journal of Molecular Structure, 1988)
  Applications of the MBPT in the Localised Representation the Behaviour of the Localization Terms. Többekkel. (Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 1988)
  Sűrűségfunkcionálok és alkalmazásuk a kvantummechanikai többtestproblémában. (Szeged, 1993)
  Ca2H2-plonar Ditridged, Vinylidene-like Monobridged and Transequilibrum Geometries. Többekkel. (Chemical Physics Letters, 1993)
  Application of the Many-Body Perturbation Theory in the Localized Representation for the All Trans Conjugated Polyenes. Többekkel. (International Journal of Quantum Chemistry, 1994).

  Irodalom

  Irod.: Sandi István: K. E. (Szegedi Egyetem, 1985)
  Halálhír. (Magyar Nemzet, 1999. nov. 25.)
  Ladik János–Surján Péter: K. E. (Fizikai Szemle, 2001. 7.)
  Pongor Gábor: K. E. (Magyar Kémiai Folyóirat, 2010. 4.).


  Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László és Szluka Emil. (Bp., 1986)
  Magyar ki kicsoda? 1990. (Bp., 1990)
  Magyar és nemzetközi ki kicsoda? 1992–1998. (Bp., 1991–1997)
  Szegedi egyetemi almanach. 1921–1995. (Szeged, 1996)
  Magyar és nemzetközi ki kicsoda? 2000. (Bp., 1999)
  Győri életrajzi lexikon. (2. átd. kiad. Győr, 2003).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu 2020

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (959), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu