Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Ijjas József

  jogász, jogtörténész

  Íjjas József


  Született: 1952. április 11. Budapest
  Meghalt: 1990. július 4. Bécs

  Család

  Sz: Ijjas József, a Nemesnádudvari Kossuth Mgtsz főkönyvelője, Molnár Rozália, matematika–kémia szakos általános iskolai tanár. Testvére: Ijjas Lajos László körzeti orvos Lökösházán. Elvált, gyermektelen.

  Iskola

  Általános iskoláit Nemesnádudvaron végezte, a pannonhalmi Bencés Gimnáziumban éretts. (1970). Az ELTE ÁJTK-n állam- és jogtudományi doktori okl. (1975), a KLTE BTK-n történelem szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1982), az állam- és jogtudomány kandidátusa (1987).

  Életút

  Az ELTE ÁJTK Egyetemes Állam- és Jogtörténeti Tanszékének tud. továbbképzési ösztöndíjasa (1975–1977), tanársegéde (1977–1981), egy. adjunktusa (1981–1987), egy. docense (1987–1990). A miskolci NME, ill. a Miskolci Egyetem ÁJTK Jogtörténeti és Jogelméleti Tanszékének előadó tanára (1981-től). Az ELTE budapesti Budaörsi úti Kollégiumának nevelőtanára (1979–1982). A Bécsi Egyetem Osztrák Történetkutatási Intézete, a Német és Osztrák Jogtörténeti Intézet és a Kortörténeti Intézet ösztöndíjasa (1976–1977), a bécsi Haus-, Hof- und Staatsarchiv, a Nemzeti Könyvtár és a Karl Renner Intézet vendégkutatója (1983).

  Ausztria újkori történetével, 18–20. sz.-i európai alkotmánytörténettel, elsősorban az első és a második Osztrák Köztársaság jogtörténetével, ill. az osztrák kormányzati rendszer 1918–1938 közötti közigazgatás-történetével, valamint francia állam- és jogtörténettel foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el az önálló osztrák államalapítás jogi körülményeinek tisztázása, az 1920. évi köztársasági alkotmány vizsgálata, az Anschluss alatti osztrák közigazgatás-történet feldolgozása terén.

  Elismerés

  Népköztársasági Ösztöndíj (1972 és 1973), Felsőoktatási Tanulmányi Érdemérem (1975).

  Főbb művei

  F. m.: A jogfejlődés összehasonlító vizsgálatának szerepe a jogtörténeti tudományos kutatásokban. (Jogtudományi Közlöny, 1976)
  Hermann Baltl és az osztrák jogtörténetírás. (Jogtudományi Közlöny, 1979)
  Szemelvények a középkori állam és jog tanulmányozásához. Oktatási segédanyag. Összeáll. B. Kállai Istvánnal. (Bp., 1980; 2. kiad. 1982; 3. kiad. 1984)
  Csongrád és Csanád vármegye XIX. századi történetéhez. (Jogtudományi Közlöny, 1981)
  A feudális jogtípus fejlődéstörténete. (Összehasonlító jogtörténeti tanulmányok. Szerk. Révész T. Mihály. Bp., 1982)
  A francia abszolút monarchia államszervezete. (Fiatal oktatók műhelytanulmányai. 3. Szerk. Mezey Barna és Nagy Boldizsár. Bp., 1982)
  Rosa Luxemburg és az orosz forradalom. A szövegeket vál., az utószót írta Magyar György. Szerk. Béládi László és Miszlivetz Ferenc. Ford. Többekkel. (Politikatudományi füzetek. 2. Bp., 1982)
  Az úri középrétegek szerepe a hatalom gyakorlásában. Vargyai Gyulával. (Társadalmi Szemle, 1985)
  Az úri középrétegek szerepe a hatalom gyakorlásában. (Egy letűnt korszakról. 1919–1945. Tanulmányok. Szerk. Sánta Ilona. Bp., 1987)
  Húsz év a Dunánál. Az osztrák–magyar kapcsolatok történelmi kérdései 1918–1938 között. (Mozgó Világ, 1986)
  Német-Ausztria provizórikus kormányzati rendszere. Kand. értek. (Debrecen, 1986)
  Német-Ausztria megalapítása. 1918. okt. 3.–1918. nov. 12. (Jogtörténeti Tanulmányok, 1986)
  Az ember szabaddá válhatik. Eötvös József a nemzetiségi kérdésről. (Napjaink, 1988)
  Bevezetés az egyetemes állam- és jogtörténet forrásaiba. Egy. jegyz. Összeáll. Többekkel. (Bp., 1989; 2. kiad. 1991; 3. kiad. 1996)
  Ausztria kormányzati rendszere a dualizmus időszakában.(Jogtörténeti előadások. I. köt. Szerk. Mezey Barna. Bp., 1991)
  Általános jogtörténet. Egy. tankönyv. Szerk. Horváth Pál. Írta. Többekkel. (Bp., 1991).

  Irodalom

  Irod.: Halálhír. (Magyar Nemzet, 1990. júl. 18.)
  Horváth Pál: I. J. (Jogtörténeti Szemle, 1992).

  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu