Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Aczél Ilona, Cs.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnai Gyula
  Zolnay László, zolnai

  Isó István

  mezőgazdasági mérnök, biológus

  I’só István Vince; Izsó István


  Született: 1909. szeptember 7. Győr
  Meghalt: 1982. május 19. Martonvásár

  Iskola

  Régi evangélikus családból származott. Sz: I’só Vince (1860–1943) evangélikus lelkész, Jankó Jolán. Tízen voltak testvérek, ő volt a legfiatalabb. F: Lauschmann Éva, az MTA martonvásári Mezőgazdasági Kutató Intézete fotolaboratóriumának vezetője.

  Életút

  Elemi és középiskoláit Győrött végezte. A budapesti tudományegyetemi közgazdaság-tudományi kar mezőgazdasági osztályán mezőgazda okl. (1933), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) Mezőgazdasági Karán doktori okl. szerzett (1942), a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1964).

  Révfülöpön, édesapja szőlőjében dolgozott (1933–1936), az Országos Falusi Kislakásépítő Szövetkezet könyvelője (1936–1938). A magyaróvári Országos Növénytermelési Kísérleti Állomás, ill. az Országos Növénytermelési Kutató Intézet gyakornoka (1938–1944), kísérletügyi adjunktusa, kutatóbiológusa (1944–1951); közben a II. vh.-ban mint tartalékos hadnagy szolgált (1942–1944). Az MTA martonvásári Mezőgazdasági Kutató Intézete tud. munkatársa (1952–1962), tud. főmunkatársa (1962–1970).

  Növénytermesztéssel, a gyapot, a gumipitypang, a csicsóka magyarországi meghonosításával, a nyári burgonya termesztésével, a gabonafélék ún. keresztsoros vetésével, a cirokfélék agrotechnikájával foglalkozott. A magyarországi kukoricatermesztési kutatások és fajtakísérletek irányítója, számos új agrotechnikai módszert vezetett be a kukorica terméshozamának növelésére.

  Emlékezet

  Martonvásáron (Marx tér 1.) élt és tevékenykedett, a Mosonmagyaróvári Köztemetőben nyugszik.

  Elismertség

  Akadémiai Díj (1962).

  Elismerés

  A Kukoricatermesztési kísérletek c. könyvsorozat szerkesztője (1958–1969).

  Főbb művei

  F. m.: Útmutató a fajtaösszehasonlító gabonakísérletek végzésére. (Az Országos Növénytermelési Kísérleti Állomás Kiadványai. 4/a sorozat 4. Mosonmagyaróvár, 1939)
  Adatok Erdély növénytermesztéséről. 1–2. (Köztelek, 1940. 47–48.)
  Adatok a zab minőségi értékeléséhez. Egy. doktori értek. is. (Mosonmagyaróvár, 1941)
  Köles, az ínséges idők hálás növénye.(Köztelek, 1941. 20.)
  Éljünk a kettős termesztéssel! (Köztelek, 1942. 28.)
  Útmutató a kettőstermesztésre. (Az Országos Növénytermelési Kísérleti Állomás Kiadványai. 4/a sorozat 51. Mosonmagyaróvár, 1942)
  Talajművelési alapfogalmak az olajnövényekkel kapcsolatban. (Olajnövények termesztése. Bp., 1942)
  Útmutató a takarmánytök szántóföldi termesztésére. (A magyaróvári Növénytermesztési és Növénynemesítő Kísérleti Intézet Növénytermesztési Osztályának Kiadványai. Mosonmagyaróvár, 1943)
  Csicsóka a mezőgazdaság-fejlesztő javaslatban. (Köztelek, 1943. 8.)
  Ki mint vet, úgy arat! Vetési útmutató. (A Kisalföldi Növénytermesztők Szövetsége Kiadványai. 1. Komárom, 1944)
  Új növények Magyarországon. (Rádióújság lexikon. Bp., 1944)
  Az édescirok termesztése takarmánynak. (Az Állami Növénytermesztő Kísérleti Intézet kiadványai. 6/a sorozat 2. Mosonmagyaróvár, 1947)
  Termesszünk édescirkot takarmánynak! (Új Magyar Föld, 1947. 19.)
  Fészektávolsági kísérletek napraforgóval. (Agrártudományi Szemle, 1948)
  A cirokfélék jelentősége takarmánytermesztésünkben. (Agrártudomány, 1948)
  A gyékény mint háziipari nyersanyag. (Agrártudomány, 1950)
  A csicsóka termesztése és nemesítése. Monográfia. 21 táblával. (Az MTA Agrártudományok Osztálya Monográfiái. Bp., 1955)
  A szárazanyag eloszlása a csicsókagumóban. (Növénytermelés, 1955)
  Tenyészterület-kísérletek kukoricával. A kelés előtti gyomirtó permetezés jelentősége a kukoricaápolásban. (Magyar Mezőgazdaság, 1957)
  Szegélyhatás-kísérlet kukoricával. Tenyészterület-kísérletek kukoricával. Országos tenyészterület-kísérletek eredményei. Ápolási kísérletek kukoricával. (Kukoricatermesztési kísérletek. Szerk. is. 1953–1957. Bp., 1958)
  Újabb adatok a kukorica tenyészterületéhez. (Magyar Mezőgazdaság, 1958)
  A kukorica vetésidejéről. (Magyar Mezőgazdaság, 1959)
  Adatok a kukorica fattyasodásához és fattyazásához. (MTA Agrártudományok Osztálya Közleményei, 1959)
  Kísérleti adatok a kukorica fattyazásának élettani hatásához. (Növénytermelés, 1959)
  Kísérleti adatok a kukorica tenyészterületéhez, különös tekintettel a fajtahasználatra. (MTA Agrártudományok Osztálya Közleményei, 1960)
  Korszerű kukoricatermesztés. (Az MSZMP Fejér Megyei Bizottság Megyei Tanácsa kiadványa. Székesfehérvár, 1960)
  A szántóföldi kísérletek technikája. Berzsenyi-Janosits Lászlóval. (A kísérleti módszertani témakollektíva kiadványa. Bp., 1961)
  Tenyészterület és ápolási kísérletek kukoricával. (Az MTA Mezőgazdasági Kutató Intézete jubileumi konferenciája előadásai. Bp., 1961)
  A kukorica vetésidejéről. Kukorica-gyomirtási kísérletek télen kiszórt Simazinnal és Atrazinnal. Szalai Dezsőnével. (Magyar Mezőgazdaság, 1961)
  Kell-e fattyazni a kukoricát? (Élet és Tudomány, 1961. 31.)
  Vetésidő-kísérletek kukoricával. Kísérleti adatok a kukorica irányított vetéséhez. Utóhatás-kísérlet őszi búzában klóraminotriazinokkal kezelt kukorica után. Dóziskísérletek Simazinnal. Fattyazási kísérletek. 1959–1960. (Kukoricatermesztési kísérletek. 1958–1960. Szerk. is. Bp., 1962)
  A Hungazin őszi kiszórása és a permetlé mennyisége a kukorica vegyszeres gyomirtásában. Szalai Dezsőnével. (Magyar Mezőgazdaság, 1962)
  Hogyan kettőzzük meg kukoricatermésünket? (Az MSZMP Fejér Megyei Bizottság Megyei Tanácsa kiadványa. 1–2. kiad. Székesfehérvár, 1962)
  Kísérletek a kukorica tenyészterületével mezőségi vályogtalajon. Adatok a kukorica tenyészterületéhez. (MTA Agrártudományok Osztálya Közleményei, 1963)
  Kukoricafajta, tenyészidő, termés. A kukorica vetésidejének helyes megváltása. (Magyar Mezőgazdaság, 1963)
  A kukoricatermesztés néhány agrotechnikai tényezőjének kísérleti vizsgálata mezőségi vályogtalajon. Kand. értek. (Mosonmagyaróvár, 1963)
  Kukoricatermesztés. Monográfia. Bölöni Istvánnal, Győrffy Bélával. (Bp., 1965)
  Vetésidő-kísérletek kukoricával. 1961–1964. Kukoricatermesztési kísérletek. 1961–1964. Tenyészterület- és műtrágyázási faktoriális kísérletek különböző tenyészidejű hibridekkel. (Kukoricatermesztési kísérletek. 1961–1964. Szerk. is. Bp., 1966)
  Útmutató a szakdolgozatok, tanulmányok, értekezések elkészítéséhez. Összeáll. (Martonvásár, 1967)
  Kukoricatermesztési kísérletek. 1965–1968. Szerk. (Bp., 1969)
  A kukorica kalendarizált vetése. (Növénytermelés, 1971).

  Irodalom

  Irod.: Halálhír. (Magyar Nemzet, 1982. máj. 28.)
  Győri életrajzi lexikon. (2. átd. kiad. Győr, 2003).

  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu