Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abaffy László
  Alexits György
  Báthy Anna
  Krassó György

  Jablánczy Sándor

  erdőmérnök


  Született: 1908. december 1. Ipolyság, Hont vármegye
  Meghalt: 1999. március 8. Vancouver, Kanada

  Család

  Sz: Jablánczy Sándor járásbíró, Forster Ilona. Öten voltak testvérek.

  Iskola

  Az ipolysági magyar gimnáziumban éretts. (1926), a prágai Cseh Műszaki Egyetem Erdőmérnöki Főiskolai Karán erdőmérnöki okl. szerzett (1932), Pozsonyban erdőtiszti vizsgát tett (1936), a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1954). A kanadai University of British Columbián PhD-fokozatot szerzett (1964).

  Életút

  Csehszlovákiában, a volt Trencsén, Bars, Nyitra és Hont vármegyékben erdőtiszt (1932–1936), a gácsi uradalom (volt Nógrád vármegye) vezető erdőtisztje (1936–1938), majd áttelepült Magyarországra (1938). A magyar állami erdészet balassagyarmati erdőfelügyelősége (1938–1939), a bécsi döntés után a bustyaházai erdőigazgatóság erdőmérnöke (1940–1942), a királymezői (mindkettő: volt Máramaros vm.) erdőhivatal vezetője (1942–1944). A II. vh. után a karádi erdőgondnokság (Somogy vm.) vezetője (1945–1948), az esztergomi erdészeti szakiskola igazgatója (1948–1949). A Földművelésügyi Minisztérium (FM) Erdészeti Főosztálya vezetője (1949–1950), az Agrártudományi Egyetem (ATE) soproni Erdőmérnöki Főiskolai Kar Erdőműveléstani Tanszéke intézeti tanára (1950–1951), tanszékvezető egy. docense (1951–1954), tanszékvezető egy. tanára (1954. dec. 4.–1956. nov.).

  A forradalom után a University of British Columbia Sopron Divízió egy. tanára, az erdőműveléstan professzora (1957–1961). A vancouveri Maritime Forest Research Laboratory of the Canadian Forest Service tud. munkatársa (1961–1974). Nyugdíjazása után Kanadában, New Brunswick és Nova Scotia államok erdőművelési tud. szaktanácsadója (1974–1979). A Közalkalmazottak Szakszervezete Erdészeti Főcsoportjának alapító szervező titkára (1949–1950).

  Erdőműveléstannal, erdőgazdasági tervezéssel foglalkozott, fontos szerepet játszott a magyarországi erdők és erdőgazdasági üzemek államosításának előkészítésében és az erdészeti szakoktatás megszervezésében. Jelentős eredményeket ért el a magyarországi táji erdőművelési rendszerek összegyűjtése, ill. összehasonlító vizsgálata terén, a fitocönológiai kutatások egyik magyarországi elindítója.

  Elismertség

  Az Árpád Akadémia tagja (1973-tól).

  Szerkesztés

  Az Erdő c. folyóirat szerkesztőbizottságának tagja (1952–1956).

  Főbb művei

  F. m.: Az erdészeti szakszervezetek feladatairól. – Felső- és középfokú erdészeti szakoktatás a Szovjetunióban. Tuskó Ferenccel. (Erdőgazdaság, 1948)
  A magyar erdészeti szerepe népi demokráciánk gazdasági életében. (Erdészeti Lapok, 1949)
  Az erdészet és a mezőgazdaság viszonya. (Agrártudomány, 1950)
  Erdőműveléstani előadások. I–II. köt. Az Erdőmérnöki Főiskola erdőműveléstani előadásai. (Sopron, 1951–1952; 2. átd. kiad. 1953)
  A táji erdőműveléstani kutatás alapelvei. (Az Erdő, 1952)
  Fafajaink erdőgazdasági jelentősége. Kiegészítések az 1953. évi előadásokhoz. (Sopron, 1953)
  A biológiai követelmények érvényesítése az erdőgazdasági tervezési munkák alapja. – Roth Gyula nyolcvan éves. (Az Erdő, 1953)
  A szálalóerdő jelentősége Magyarországon. Kand. értek. (Sopron, 1954)
  A Minisztertanácsnak az erdőgazdasági termelés fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló határozatáról. (Az Erdő, 1954)
  Soproni hegyvidéki erdők vízrajzi felvétele. Firbás Oszkárral. – A felújítóvágás hazai helyzete és fejlesztésének útjai. (Az Erdő, 1956)
  Erdőműveléstan. Egy. jegyz. (Sopron, 1956)
  Sustainable Silviculture. Redefining Fundamental Issues. (Journal of Ecosophy, 1989)
  A szálalóerdő jelentősége Magyarországon. J. S. kandidátusi értekezésének új kiadása. (Erdészettörténeti Közlemények. 77. Bp., 2008).

  Irodalom

  Irod.: Az Árpád Akadémia tagjainak tevékenysége. Írta és szerk. Somogyi Ferenc. (Cleveland, 1982)
  Roller Kálmán: „…mi is voltunk egyszer az Akadémián.” Soprontól Vancouverig. 1956–1996. (Selmec–Sopron–Vancouver, 1996)
  Roller Kálmán: „…mi is voltunk egyszer az Akadémián.” Soprontól Vancouverig. 1956–2000. (Bp., 2001)
  Madas András: Kanada erdőgazdálkodása – egy erdőművelő szemével. In memoriam J. S. – Pechtol István: Hozzászólás az In memoriam J. S. c. íráshoz. (Erdészeti Lapok, 2002)
  Amerikai magyarok arcképcsarnoka. Főszerk. Tanka László. Szerk. Balás Róbert. (Bp., 2003)
  Bartha Dénes: J. S.: A szálalóerdő jelentősége Magyarországon. (Erdészeti Lapok, 2009)
  Gyökerek és lombok. VII. köt. Szerk. Pápai Gábor. (Az Országos Erdészeti Egyesület kiadványa. Bp., 2009).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu