Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Magyarországi Boldog Pál
  Makkai Ádám
  Szladits Károly, 1916-tól dunaszerdahelyi
  Zolnai Béla
  Zolnai Gyula

  Jankó József

  közgazdász, mezőgazdasági mérnök

  Jankó Ferenc József


  Született: 1909. október 4. Orosháza, Békés vármegye
  Meghalt: 1992. augusztus 23. Budapest
  Temetés: 1992. szeptember 14. Budapest
  Temetési hely: Óbuda

  Család

  Evangélikus családból származott. Fia: Jankó Géza; leánya: Hegedűs Tulióné Jankó Katalin és Fodor Jánosné Jankó Judit.

  Iskola

  Elemi és középiskoláit Orosházán végezte (1928-ban éretts.). A budapesti tudományegyetemi közgazdaság-tudományi kar mezőgazdasági osztályán végzett (1932), közgazdasági doktori okl. szerzett (1933), a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1961).

  Életút

  Az árpádhalmi bérgazdaság segédtisztje (1932–1933), dr. Nagypataki Béla törteli kisgazdaságának vezetője (1934). A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) Mezőgazdasági Osztály Üzemtani Tanszékének gyakornoka, tanársegéde és a Tangazdaság vezetője (1934–1941). A csurgói mezőgazdasági középiskola tanára és igazgatóhelyettese (1941–1943), az Országos Mezőgazdasági Üzemi és Termelési Költségvizsgáló Intézet előadója, főelőadója (1943–1949). A Mezőgazdasági Szervezési Intézet osztályvezetője (1949–1952), a martonvásári Növénytermelési Kutató Intézet osztályvezető tud. munkatársa (1952–1953). Az Agrártudományi Egyetem (ATE), ill. a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémia Üzemtani Tanszékének tanszékvezető egy. docense (1953–1962), tanszékvezető egy. tanára (1962. jún. 19.–1973. jún. 30.).

  Tudományos pályafutásának kezdetén a mezőgazdasági kisüzemek és részesbérletek jövedelmezőségével és teljesítőképességeik vizsgálatával, valamint fejlesztési lehetőségeikkel foglalkozott, később érdeklődése kiterjedt a mezőgazdasági költségszámítások módszertanára is. Jelentős eredményeket ért el az állami gazdaságok számlakeretének kialakítása, a füves vetésforgók magyarországi alkalmazásának bevezetése terén. Vizsgálta még a különböző termelőszövetkezetek állattenyésztési szervezési kérdéseit, a tsz-gazdálkodás és a jövedelmezőség közötti összefüggéseket.

  Emlékezet

  Mosonmagyaróvárott és Budapesten (Óbuda, III. kerület) élt és tevékenykedett, az Óbudai Temetőben nyugszik.

  Elismertség

  Az MTA Mezőgazdasági Ökonómiai és Üzemszervezési Bizottsága, a Magyar Agrártudományi Egyesület (MAE) Agrártörténeti Szakosztálya tagja. A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium (MÉM) tanácsadó testületének tagja.

  Elismerés

  Szocialista Munkáért Érdemérem (1960), Munka Érdemrend (arany).

  Főbb művei

  F. m.: Részesbérletek Békés vármegyében és azok üzemi jelentősége. Egy. doktori értek. (Bp., 1933)
  Alföldi kis- és középüzemek vagyoni helyzete és jövedelmi eredményei az 1935. évben. Reichenbach Bélával. (Magyar Gazdák Szemléje, 1937; és külön: A Duna-Tisza Közi Mezőgazdasági Kamara Számtartási Osztályának Kiadványai. 2. Bp., 1937)
  A rizstermesztés költségei. (Agrártudomány, 1949)
  A szocialista mezőgazdasági üzem termelőeszközei. Mezőgazdasági technikumi tankönyv. Erdős Sándorral. (Bp., 1950)
  A növénytermelés szervezése. Mezőgazdasági technikumi tankönyv. Szentmártoni Lajossal. (Bp., 1950)
  A helyesen alkalmazott vetésforgó. (A Szabad Föld Téli Esték Füzetei. 8. Bp., 1951)
  A füves vetésforgós gazdálkodási rendszer. Mezőgazdasági technikumi jegyzet. Gyulai Istvánnal, Szentmártoni Lajossal. (Bp., 1952)
  A füves vetésforgós gazdálkodási rendszer hazai alkalmazásának néhány fontos kérdéséről. (Agrártudomány, 1952)
  Az állattenyésztés szervezése. (Mezőgazdasági üzemszervezés. Bp., 1957)
  Néhány gondolat a belterjességről. (Magyar Mezőgazdaság, 1957)
  A termelőszövetkezetek szervezésének földrendezési problémái. (A Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémia 1958. évi tudományos ülésszakán tartott előadások. Mosonmagyaróvár, 1959 és A Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémia Évkönyve, 1959)
  A majorok helyének kijelölése a termelőszövetkezetekben. – Milyen takarmánynövényeket termeljenek a tsz-ek? (Magyar Mezőgazdaság, 1959)
  Mezőgazdasági üzemtan. Dobos Károllyal, Tóth Mihállyal, Vágsellyei Istvánnal. (Bp., 1959; 4. jav. és bőv. kiad. 1968)
  Szarvasmarha-tenyésztés szervezése. Sertéstenyésztés szervezése. Földrendezés. (Termelőszövetkezeti üzemszervezés gyakorlati kézikönyve. Bp., 1960)
  A tehenészet takarmányköltségét alakító néhány tényező vizsgálata. Kand. értek. (Mosonmagyaróvár, 1960)
  A magyar mezőgazdaság zsebkönyve. Többekkel. (Bp., 1960)
  A takarmányozási költség csökkentésének lehetőségei és eszközei a tehenészetben. Monográfia. A kand. értek. átd. változata. (A nagyüzemi gazdálkodás kérdései. Bp., 1962)
  A közgazdasági oktatás és a gyakorlati képzés múltja és jelenlegi helyzete Főiskolánkon. (A Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskola Közleményei, 1968).

  Irodalom

  Irod.: Halálhír. (Népszabadság–Magyar Nemzet, 1992. szept. 12.)
  J. J. (Acta Óváriensis, 1992)
  Tenk Antal: J. J. – Dobos Károly: J. J. A tanítvány, a munkatárs, a barát emlékezése J. J. professzorról. (Gazdálkodás, 1992)
  A tanszékek és egységek története. 1954–1993. Szerk. Czimber Gyula és Horváth Károly. (Mosonmagyaróvár, 1993)
  Moson megyei életrajzi lexikon. (Mosonmagyaróvár, 2006).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2014

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (959), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu