Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Barla Szabó Ödön
  Háy László
  Pap János
  Trencsényi-Waldapfel Imre
  Waldapfel Eszter

  Jelitai József

  tudománytörténész

  Woyciechowski József


  Született: 1889. december 5. Budapest
  Meghalt: 1944. október 2. Budapest

  Család

  Lengyel nemesi családból származott. Sz: Woyciechowsky Vilmos, Nuridsán Mária. Testvére: Jelitai Vilmos (1897–1977). F: Lajos Mária (1886–1973) tanítóképző-intézeti tanár, c. igazgató.

  Iskola

  A budapesti tudományegyetemen matematika–fizika szakos középiskolai tanári okl. (1912), a matematika története tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1938).

  Életút

  Budapesti gimnáziumok ideiglenes, ill. r. tanára (1912–1934), a budapesti Toldy Ferenc Gimnáziumban a matematika, a fizika és a gyors- és gépírás r. tanára (1934–1944). A debreceni Tisza István Tudományegyetem (1938–1942), a Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára (1942–1944).

  A magyarországi matematika, fizika és csillagászat 17–19. sz.-i történetével, elsősorban a matematikatörténet legismertebb magyar személyiségei – Sipos Pál (1759–1816) és a Bolyaiak – életével, a 18. sz.-i magyar irodalom – elsősorban Csokonai Vitéz Mihály (1773–1805) munkássága – matematika- és egyéb tudománytörténeti vonatkozásaival foglalkozott. Átnézte a legfontosabb magyarországi és erdélyi levéltárak anyagát, s több, addig ismeretlen, tudománytörténetileg rendkívül értékes kéziratot talált. (Megtalálta pl. a 48 éves Bolyai Jánosnak a nagyszebeni katonai parancsnokság által kiadott útlevelét, a Bolyaiak haszonbérleti szerződését, Bolyai Farkas néhány ismeretlen levelét, egyéb értékes leveleket, kéziratokat, személyes tárgyakat stb.). Különösen értékesek szopori Nagy Károly (1797–1868) matematikus-csillagásznak, az első magyar feliratú ég- és földgömb szerzőjének munkásságára és bicskei csillagvizsgálójára vonatkozó kutatásai. Öngyilkos lett.

  Emlékezet

  Budapesten élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben nyugszik. Máig feltáratlan, kéziratos hagyatékát a Debreceni Egyetem könyvtára őrzi. Az utóbbi években néhány írását a Magyar Tudománytörténeti Intézet digitalizálta (Gazda István vezetésével).

  Főbb művei

  F. m.: Sipos Pál élete és matematikai munkássága. Monográfia. Woyciechowsky József néven. (Közlemények a Debreceni Tudományegyetem Matematikai Szemináriumából. 6. Debrecen, 1932)
  Sipos Pál kézirata és a kochleoid. (Matematikai és Fizikai Lapok, 1934)
  Csokonai Vitéz Mihály a matematikáról. (Középiskolai Matematikai Lapok, 1934)
  Sipos-kéziratok a gyömrői Teleki-levéltárban. (Matematikai és Fizikai Lapok, 1935)
  Zur Geschichte der Mathematik in Ungarn (Archeion, 1936)
  Bernoulli Dániel és János egykorú Teleki-útinaplók és levelek tükrében. (Matematikai és Fizikai Lapok, 1936)
  Bolyai Farkas egy ismeretlen levele és az Institutum Pensionale Hungaricum. – Clairaut, La Condamine, d’Alembert és kortársaik egykorú Teleki-naplók tükrében. (Matematikai és Fizikai Lapok, 1937)
  Csernák László. (Debreceni Szemle, 1937)
  The History of Mathematics in Hungary before 1830. (National Mathematics Magazine, 1937)
  Bernoulli Dániel és Clairaut levelei Teleki József grófhoz. – Gauss- és Encke-levelek az országos levéltárban. (Matematikai és Természettudományi Értesítő, 1938)
  Bolyai Farkas arcképéhez. 1 táblával. (Matematikai és Fizikai Lapok, 1938)
  Csillagászati eszközök és adatok magyar szerző könyvében, 1563-ban. (Csillagászati Lapok, 1938)
  Levéltári adatok a csillagászat hazai történetéhez. (Csillagászati Lapok, 1938–1939; és külön: Bp., 1939)
  Bolyai János 1849. máj. 13-án kelt jelentéstervezete. – Önéletrajzi részletek Bolyai János Üdvtanában. (Matematikai és Természettudományi Értesítő, 1939)
  Adatok Gauss asztronómiai munkásságának jellemzéséhez. Idézetek kortársaihoz írt leveleiből. (Csillagászati Lapok, 1940)
  A két Bolyai domáldi haszonbér-szerződési tervezete. (Matematikai és Természettudományi Értesítő, 1940)
  Nagy Károly és bicskei csillagvizsgálója. – Karl Nagy und seine Sternwarte in Bicske. (Csillagászati Lapok, 1941; és külön: Bp., 1941)
  Csernák László. (A magyar matematika történetéből. Összeáll. Gazda István. Piliscsaba, 2000).

  Irodalom

  Irod.: Magyarok a természettudomány és technika történetében. Főszerk. Nagy Ferenc, Nagy Dénes. (Bp., 1986)
  Magyar tudóslexikon. Főszerk. Nagy Ferenc. (Bp., 1997).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (76), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (34), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (955), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (184), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu