Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  angyal, széll, szirmai
  Fülep Lajos
  Fülep Lajos emlékezete
  Körmöczy Zsuzsanna
  Körmöczy Zsuzsa emlékezete

  Kállai László

  mezőgazdasági mérnök


  Született: 1927. november 6. Budapest
  Meghalt: 2007. április 18. Budapest

  Iskola

  A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) Mezőgazdasági Karán tanult (1945–1949), az Agrártudományi Egyetemen (ATE) mezőgazdasági mérnöki okl. szerzett (1955), doktorált (1963); közben az Állatorvos-tudományi Egyetemen (ÁOTE) is tanult. 

  Életút

  Az ATE Állategészségtani Tanszéke gyakornoka (1946–1949), az Állattenyésztési Kutató Intézet (ÁKI) segédkutatója (1950–1952), tudományos munkatársa (1952–1957). Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet tud. munkatársa és a Kísérleti Állatház vezetője (1958–1964), egyúttal az MTA Műszerügyi Szolgálata Kutatófilm Laboratóriumának vezetője (1960–1965). Az Egészségügyi Minisztérium gödöllői Laboratóriumi Törzsállattenyésztő Intézete (LATI) igazgatója (1964–1970), az Országos Fajtakísérleti Intézet tud. főmunkatársa (1970–1972). A Kaposvári Mezőgazdasági Felsőfokú Technikum oktatója, az átszervezés után a Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola Állatélettani Tanszéke főisk. tanára (1972-től).   Állatélettannal, takarmányozás-élettannal foglalkozott. Tudományos pályafutásának kezdetén bekapcsolódott Tangl Harald (1900–1971) kísérleteibe: a B12-vitamin és különböző antibiotikumok takarmányozási felhasználási lehetőségeit vizsgálta. Kidolgozta – többek között – a szarvasmarhatrágya takarmányfehérje-javításának technológiáját, kísérletezett a csicsókatermesztés takarmányozásával. Munkásságának második szakaszában Magyarországon elsők között vizsgálta a laboratóriumi állattartás technológiáját, annak környezeti tényezőit. Nevéhez fűződik a gödöllői Laboratóriumi Törzsállattenyésztő Intézet megszervezése (1964-ben), ahol bevezette a laboratóriumi állatok rendszeres röntgenvizsgálatát, amelyekhez kiváló állatfényképeket készített. Munkássága korszakos jelentőségű a magyarországi állattenyésztési biotechnológiai kutatásokban. 

  Szerkesztés

  A Folia Biotechnologica és a Napjaink biotechnológiája c. sorozatok szerkesztője. 

  Főbb művei

  F. m.: Az állatok fényérzékenysége. (Természet és Technika, 1949)
  A takarmány zsírtartalmának hatása a fejlődő állati szervezetre. Kurelec Viktorral, Tangl Haralddal. (Agrártudomány, 1950)
  Különböző minőségű zsírok hatása a takarmányok alkotórészeinek raktározására ivarérett állatok szervezetében. Vidacs Gy.-vel. (Agrártudomány, 1952)
  Gazdasági állataink törzskönyvi fényképezésének technikája. (Állattenyésztés, 1952–1953)
  Adatok a napraforgóolajok biológiai értékéhez és változásához. – A napraforgó-pogácsa és a zsírtalanított napraforgódara biológiai értékének változása. Kralovánszky U. Pállal. – Kobalamin-tartalmú készítmény az állatok táplálásában. Kralovánszky U. Pállal. (Állattenyésztés, 1953)
  Takarmányozási kísérletek B12 vitamintartalmú anyaggal. Kralovánszky U. Pállal. (Élelmezési Ipar, 1953)
  Hazai kobalamin-tartalmú készítmény háziszárnyasaink nagyüzemi nevelésében és hizlalásában. Kralovánszky U. Pállal. – A B12 vitamin a tojástermelésben és a keltethetőségben. Többekkel. – A B12 vitamin hatása mangalica kocák fialására. Eőry E.-vel, Kralovánszky U. Pállal. (Állattenyésztés, 1954)
  A szárított Penicillium micelium felhasználása a takarmányozásban. Kralovánszky U. Pállal. (Agrártudomány, 1954)
  Hazai kobalamin-tartalmú készítmény a sertések és a baromfiak hízlalásában. Kralovánszky U. Pállal. (Élelmezési Ipar, 1954)
  Újabb lehetőségeink a takarmányfehérje biológiai értékének megjavítására. Kralovánszky U. Pállal. (MTA Agrártudományok Osztálya Közleményei, 1955)
  Adatok a növendékbikák és tinók hízlalásához. Többekkel. – Hazai előállítású aureomicin-tartalmú termék hatása a sertések hízlalási és vágási eredményeire. Kralovánszky U. Pállal, Sréter Ferenccel. – Adatok az ösztrogének és a szöveti terápia hatásmechanizmusához. Kralovánszky U. Pállal, Sréter Ferenccel. (Állattenyésztés, 1955)
  Takarmányozás B12 vitaminnal és antibiotikumokkal. Kralovánszky U. Pállal. (Agrártudomány, 1956)
  A csicsóka mint takarmány. 1–4. Többekkel. (Állattenyésztés, 1956–1958)
  A kérődzők bendőemésztésének vizsgálata. Mühlrád A.-val. – A tejtáplálás időszakában etetett antibiotikum hatása a borjak növekedésére. Czakó Józseffel. – Magyartarka szarvasmarhák feljavító-hízlalási adatainak elemzése. Kralovánszky U. Pállal, Szatmári Nagy I.-vel. (Állattenyésztés, 1957)
  Takarmányozás antibiotikumokkal. Kralovánszky U. Pállal. – A magyartarka szarvasmarhák feljavító hízlalása. Kralovánszky U. Pállal, Szatmári Nagy I.-vel. – A szalonna vastagságának mérése élő sertéseken. Kovács F.-fel, Kralovánszky U. Pállal. (Agrártudomány, 1957)
  A marhahús minőségével szemben támasztott újabb követelmények. (Húsipar, 1957)
  A gyógyszergyártás és a húsipar. – Téliszalámi-gyártásunk nyersanyagának minőségi kérdései. Kovács F.-fel, Kralovánszky U. Pállal. (Húsipar, 1958)
  A csont kvantitatív röntgenológiai vizsgálata. Tarján Róberttel. (Az Országos Élelmezéstudományi Intézet Évkönyve, 1959)
  Különböző ivarú és osztályú vágómarhák húsának objektív vizsgálata. Czakó Józseffel, Jakabfi F.-nével. (Húsipar, 1960)
  A táplálékkihasználás mértékének meghatározása indikátor módszerrel. Többekkel. (Az Országos Élelmezéstudományi Intézet Évkönyve, 1961)
  Adatok az ürükön végzett kihasználási kísérletek módszeréhez. Többekkel. (Kísérletügyi Közlemények, 1961)
  A laboratóriumi állatok ökológiája. Egy. doktori értek. (Gödöllő, 1962)
  A táplálékban levő fehérje mennyiségének hatása a stroncium raktározására. Dobos Sándorral, Tarján Róberttel. (Kísérletes Orvostudomány, 1962)
  A kísérleti állatok tenyésztésének nemzetközi rendezése. (Orvosi Hetilap, 1962. 2.)
  Studies on the Leptospira icterohaemorrhagiae Infection of Experimental Rats. Kemenes Ferenccel, Vizy Lászlóval. (Acta Microbiologica, 1962–1963)
  A laboratóriumi állatok tartása és tenyésztése. I–III. köt. Jegyz. (Bp., 1963)
  Az eltérő környezeti feltételek hatása a túzok [Otis tarda L.] lábcsontjainak alakulására. Tarján Róberttel. (Állattani Közlemények, 1963)
  Táplálkozás-egészségügyi vizsgálatok 1–3 éves korú budapesti bölcsődés gyermekeken. Többekkel. (Egészségtudomány, 1963)
  A kéztő másodlagos csontmagjainak vizsgálata 1–3 éves gyermekeken. Fischer Jánossal. – A csont szilárdságának összefüggése az in vivo mért röntgendenzitometriás egyenértékkel. Kemenes Ferenccel, Vizy Lászlóval. (Kísérletes Orvostudomány, 1963)
  The in vitro Determination of Bone Apatite and Bone Density by X-Ray Densitometry. Tarján Róberttel. (Acta Veterinaria, 1963)
  A laboratóriumi kísérleti patkányok Leptospira icterohaemorrhagiae-fertőzöttségének vizsgálata Budapesten és az egyik fertőzött tenyészet Leptospira-mentesítése. Kemenes Ferenccel, Vizy Lászlóval. (Orvosi Hetilap, 1963)
  A Leptospira icterohaemorrhagiae terjedésének útja fehérpatkány-tenyészetekben. Kemenes Ferenccel, Vizy Lászlóval. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1964)
  Összehasonlító vizsgálatok az őstulok és a szarvasmarha elülső lábközépcsontján. Többekkel. (A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei, 1964)
  Nyúlhústermelés préselt keveréktakarmánnyal. Kralovánszky U. Pállal. (Baromfitenyésztés, 1965)
  A táplálékunkban előforduló idegen anyagok és azok összhatásának toxikológiai vizsgálata patkányokon. Többekkel. (Egészségtudomány, 1965)
  A laboratóriumi állatok ökológiája. (Az Orvostovábbképző Intézet jegyzetei. Bp., 1967)
  Gnotobiológia. Csíra- és kórokozómentes laboratóriumi állatok. (Az Orvostovábbképző Intézet jegyzetei. Bp., 1967)
  Újra a nyúltápról. (Baromfitenyésztés, 1968)
  Zoobiológia. (A biológia tanítása, 1972)
  Háziállatok biológiája. Főisk. jegyz. I–VI. köt. (Kaposvár, 1973–1974)
  600 kérdés. Korrepetitor a Háziállatok biológiája c. tananyagból. Összeáll. (Kaposvár, 1974)
  A laboratóriumiállat-tenyésztés és -felhasználás új útjai. 1–2. (A biológia aktuális problémái, 1974–1975)
  A hús- és tejtermelés biológiája. Monográfia. Kralovánszky U. Pállal. (Állattenyésztés-biológiai Könyvek. Bp., 1975)
  Tantárgysorok kialakításának kísérlete időbeli koncentrálással. (Felsőoktatási Szemle, 1975)
  A takarmányozás biológiája. Monográfia. Kralovánszky U. Pállal. (Állattenyésztés-biológiai Könyvek. Bp., 1978)
  Az ivari ciklus. Horváth Miklóssal. (A Kaposvári Főiskola kiadványa. Kaposvár, 1978)
  A vemhes állat. Horváth Miklóssal. (A Kaposvári Főiskola kiadványa. Kaposvár, 1979)
  Állattenyésztési biológia. Főisk. jegyz. (Kaposvár, 1980–1982)
  A takarmányfehérjék komplex minősítése. Kralovánszky U. Pállal. (Tangl Harald-emlékülés. Előadások. Szerk. Szentmihályi S. Herceghalom, 1981)
  A laboratóriumiállat-tartás technológiájának kialakítását célzó környezeti tényezők megválasztása. Benyújtott kand. értek. (Bp., 1983)
  Laborállat tanulmány. (Bp., 2000)
  Laborállat-ismeretek. 1–4. (Magyar Állatorvosok Lapja, 2001)
  Laborállatkönyv. A laboratóriumi állatok tartása, tenyésztése és alapvető kísérleti technikái. (Bp., 2003)
  Laborállat-tenyésztés. A laborállat-gondozó szakképzés tankönyve. (FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézete kiadványa. Bp., 2007). 

  Irodalom

  Irod.: Kralovánszky U. Pál: K. L. (Magyar Állatorvosok Lapja, 2007)
  Bertók Loránd: K. L. (Állattenyésztés és Takarmányozás, 2007). 

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu 2014

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (13), állatorvos (70), állattenyésztő (16), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (14), bányamérnök (38), belgyógyász (77), bencés szerzetes (30), bibliográfus (22), biofizikus (12), biokémikus (36), biológus (180), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (16), diplomata (27), edző (69), egyházi író (20), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (31), erdőmérnök (44), esztéta (32), etnográfus (77), evangélikus lelkész (13), farmakológus (18), feltaláló (23), festő (121), festőművész (118), filmrendező (14), filológus (56), filozófus (75), fizikus (109), fiziológus (14), fogorvos (18), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (32), fül-orr-gégész (22), gazdasági mérnök (99), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (23), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (53), geológus (69), gépészmérnök (154), grafikus (66), gyermekgyógyász (34), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (60), honvédtiszt (21), ifjúsági író (10), iparművész (16), író (907), irodalomtörténész (266), jezsuita szerzetes (11), jogász (302), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (170), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (173), könyvtáros (63), közgazdász (169), kritikus (52), kultúrpolitikus (19), labdarúgó (32), levéltáros (88), matematikus (94), mérnök (675), meteorológus (14), mezőgazda (118), mezőgazdasági mérnök (98), mikológus (12), mikrobiológus (22), miniszterelnök (15), műfordító (196), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (90), muzeológus (81), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (42), neveléstörténész (11), növénynemesítő (29),


  © Névpont, 2018. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu