Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Barla Szabó Ödön
  Háy László
  Pap János
  Trencsényi-Waldapfel Imre
  Waldapfel Eszter

  Kaposi Olivér

  kémikus


  Született: 1930. október 25. Kisújszállás, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
  Meghalt: 1990. november 9. Budapest
  Temetés: 1990. november 20. Budapest
  Temetési hely: Újpest, Megyeri út

  Család

  Sz: Jekli Ilona. Apja MÁV-pályaőr volt. F: 1964-től Medve Éva, vegyésztechnikus, a Központi Élelmiszer Vizsgáló Intézet munkatársa. Leánya: Kaposi Anita (1965–); fia: Kaposi Péter (1967–).  

  Iskola

  Elemi és polgári iskoláit Kisújszálláson végezte, a helyi Vegyipari Technikumban éretts. (1950). Az ELTE Matematikai–fizikai–kémiai Karán vegyész okl. szerzett (1955), a kémiai tudományok kandidátusa (1970), doktora (1979). 

  Életút

  A Ganz–MÁVAG üzemmérnöke (1955–1956). Az ELTE TTK Fizikai-kémiai és Radiológiai Tanszéke tanársegéde (1956–1962), egy. adjunktusa (1962–1971), egy. docense (1971–1979), egy. tanára (1979. júl. 1.–1990. nov. 9.) és a Tömegspektrometriai Kutatócsoport vezetője (1965–1990).    A BEAC labdarúgó-szakosztályának tanár-elnöke.   Fizikai kémiával, fényforrás-technikai kutatásokkal foglalkozott, a magas-hőmérsékletű tömegspektrometria továbbfejlesztője és magyarországi bevezetője. Jelentős eredményeket ért el a volfram-adalékanyagok hatásmechanizmusának feltárása, ill. az ún. brómciklusú halogén izzók fizikai-kémiai folyamatainak vizsgálata terén. 

  Emlékezet

  Budapesten (IV. kerület Újpest, Vécsey utca 116/a) élt és tevékenykedett, a Megyeri úti Temetőben nyugszik. 

  Elismertség

  Az MTA Spektrokémiai Munkabizottság Tömegspektrometriás Szakcsoportjának tagja. 

  Főbb művei

  F. m.: Automatikus időmérő berendezés kapillár-viszkoziméterekhez. Többekkel. – Szénhidrogének kéntartalmának meghatározása a trícium fékezési sugárzásának abszorpciójával. Fodorné Csányi Piroskával és Horányi Györggyel. – Szénhidrogének szennyeződésének meghatározása a trícium fékezési sugárzásának abszorpciójával. Fodorné Csányi Piroskával és Horányi Györggyel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1961)
  A mozgó-határfelületi módszer alkalmazása az ionok átviteli számának meghatározására koncentrált, vizes elektrolit oldatokban. Scheiber Pállal és Tamás Józseffel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1966)
  A hazai karbonátos mangánérc feldolgozásának néhány időszerű kérdése. Kerti Józseffel. (Magyar Kémikusok Lapja, 1966)
  Kismennyiségű gázminták analízise repülésiidő-tömegspektrométerrel. Máthé Csabával, Matus Lajossal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1967)
  Volfrámszál pozitív ionemissziójának vizsgálata repülésiidő-tömegspektrométerrel. 1–4. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1967–1970)
  Emissziós ionáram abszolút értékének meghatározása repülésiidő-tömegspektrométerrel. Riedel Miklóssal, Törő F.-fel. (Mérés és Automatika, 1969)
  Volfrám termikus ionemissziójának tömegspektrometriás vizsgálata. Kand. értek. (Bp., 1969)
  A Study of the Positive Ion Emission of Molybdenum by Means of a Time-of-flight Mass Spectrometer. Többekkel. (Acta Chimica, 1972)
  Metilén-bromid volfrámspirálon történő pirolitikus bomlásának tömegspektrometriás vizsgálata. Deutsch Tiborral, Riedel Miklóssal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1973)
  Mass Spectrometric Study of the Pyrolysis of Methylene Bromide on a Tungsten Filament. Deutsch Tiborral, Riedel Miklóssal. (Acta Chimica, 1973)
  Tanulmányok a volfrámkutatás új eredményeiről. Volfrám termikus ionemissziójának vizsgálata. Riedel Miklóssal. (MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézet Közleményei. 5. Volfram-kiadvány. Bp., 1974)
  A metilbromid elektronütközéses és heterogén pirolitikus bomlásának vizsgálata tömegspektrométerrel. Riedel Miklóssal és Sánchez Gonzalvez Robertóval. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1974; angolul: Acta Chimica, 1975)
  Molibdén- és volfrám-bromidoxidok, valamint volfrám-bromidok előállítása és tömegspektrometriás vizsgálata. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1975)
  Tömegspektrometria. Riedel Miklóssal. Egy. jegyz. (Bp., 1976)
  Brómozott metánszármazékok gázfázisú hőbomlásának vizsgálata. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1976)
  CHBr3 és CBr4 termokémiai adatainak meghatározása tömegspektrometriás módszerrel az elektonütközéses és heterogén pirolitikus bomlás tanulmányozásával. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1976; angolul: Acta Chimica, 1976)
  Preparation and Mass Spectrometry of Molybdenum and Tungsten Oxybromides and Tungsten Bromides. Többekkel. (Acta Chimica, 1976)
  Mass Spectrometric Studies of the Tungsten – Bromide System. Popovics, Arkagyijjal és Marsel, J.-vel. (Advances in Mass Spectrometry. London, 1977)
  A brómciklusú izzólámpák kémiája. Doktori értek. (Bp., 1977)
  Brómciklusú halogénizzók kémiai folyamatainak magashőmérsékletű tömegspektrometriás vizsgálata. 1–2. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1977)
  Investigation of the Gas Phase Thermal Decomposition of Brominated Methanes. Többekkel. (Acta Chimica, 1977)
  Tömegspektrumok izotópcsúcs-arányainak vizsgálata. Keszei Ernővel, Lelik Lászlóval. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1979)
  Magashőmérsékletű tömegspektrometria. (A kémia újabb eredményei. 45. Bp., 1979)
  A nátrium-jodid párolgási sajátságainak magashőmérsékletű tömegspektrometriás vizsgálata. Többekkel. – Ólomizotóp-arány meghatározása urán- és ólomtartalmú homokkövekben MI-1309 típusú tömegspektrométerrel. Balthazárné Vass Katalinnal, Sebessy Lászlóval. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1981)
  Homo- és heterokomplexek képződésének magashőmérsékletű tömegspektrometriás vizsgálata NaI/CsI-rendszer egyensúlyi gőzterében. 1–2. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1982)
  A DyI3- és a NaI/DyI3-, CsI/DyI3-rendszerek párolgási sajátosságainak magashőmérsékletű tömegspektrometriás vizsgálata. Lelik Lászlóval, Szilágyi Józseffel. – Negatívion-molekulaegyensúlyok tanulmányozása a DyI3- és a NaI/DyI3- és a CsI/NaI/DyI3-rendszer telített gőzében, magashőmérsékletű tömegspektrometriás módszerrel. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1984)
  Gázfázisú indium-molibdenát képződéshőjének tömegspektrometriás vizsgálata. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1985)
  Determination of Activities in Melts by Knudsen Cells Mass Spectrometry. The NaI/DyI3 System. 1–2. Többekkel. (Acta Chimica, 1987)
  Bevezetés a fizikai kémiai mérésekbe. I–II. köt. Egy. segédkönyv. Szerk. (Bp., 1988)
  Tömegspektrometria. I. Eszközök, műszerek, berendezések. Egy. jegyz. (Bp., 1989)
  Tömegspektrometria. II. Alkalmazások. Riedel Miklóssal. Egy. jegyz. (Bp., 1990). 

  Irodalom

  Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1988)
  Halálhír. (Népszabadság, 1990. nov. 15.–Magyar Nemzet, 1990. nov. 17.). 

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2014

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (76), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (34), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (955), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (184), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu