Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

    Részletes keresés

    Legfrissebb publikációk
    Bessenyei Ferenc
    Bessenyei Ferenc emlékezete 1.
    Keéky István, nánási
    Kéky Lajos, nánási
    Lutter Tibor

    Belohorszky Pál

    irodalomtörténész, kritikus


    Született: 1948. május 4. Nyíregyháza
    Meghalt: 1988. december 30. Budapest

    Család

    Sz: Belohorszky Ferenc gyógyszerész, Argalos Sarolta középiskolai tanár. F: Megyeri Katalin (1952. dec. 17. Bp.) üzemmérnök. Testvére: Belohorszky Ferenc (†1975. Stockholm) zeneszerző; Belohorszky Sára operaénekes és Belohorszky Mária, Sonnevend Péterné könyvtáros, OSZK.

    Iskola

    A nyíregyházi Vasvári Pál Gimnáziumban éretts. (1966), a KLTE BTK-n tanult (1966–1971), az ELTE BTK-n magyar–orosz szakos tanári okl. szerzett (1977) és doktorált (1977); közben a vlagyimiri Lebegyev–Poljanszkij Pedagógiai Főiskolán is tanult (1968–1969).

    Életút

    Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) könyvtárosa (1971), a bp.-i Bokányi Dezső általános iskola napközis nevelője (1971–1972), a Magyar Televízió (MTV) Film és Koprodukciós Főosztályának előadója (1972–1973), műsorszerkesztője (1973–1988). A Kortárs c. folyóirat szerkesztőségi tagja (1977–1979). Az MTA–TMB-n Sőtér István aspiránsa (1978–1979).

    19–20. sz.-i és kortárs magyar és világirodalommal, elsősorban Ivan Bunyin, Madách Imre, Kosztolányi Dezső munkásságával, ill. általános esztétikai kérdésekkel foglalkozott. Több írói portréfilmet készített (pl. Dénes Zsófiáról, Juhász Ferencről, Szentkuthy Miklósról stb.). Öngyilkos lett.

    Elismerés

    Móricz Zsigmond-ösztöndíj (1983), Ady-jutalom (1985).

    Szerkesztés

    Tanulmányai, írásai elsősorban a Magyar Filozófiai Szemlében (1971-től), az Irodalomtörténetben (1971-től), a Filológiai Közlönyben (1971-től), a Kritikában (1971-től) a Valóságban (1976-tól), a Kortársban (1977-től) és a Tiszatájban jelentek meg (1977-től).

    Főbb művei

    F. m.: Ivan Bunyin valóságélményének modellje. (Bp., 1971; németül: Studia Slavica, 1971)
    Madách és Kierkegaard. (Irodalomtörténet, 1971)
    Tragikus öröklét a pillanatban. Gondolatok Kosztolányi Dezső prózájáról. (Világosság, 1972)
    Madách és a bűntudat filozófiája. (Irodalomtörténet, 1973)
    A „szép” morálja. Kosztolányi Dezső regényei. (Irodalomtörténet, 1975)
    Petőfi Sándor: A csárda romjai. Verselemzés. (Petőfi állomásai. Szerk. Pándi Pál. Bp., 1976)
    A Hamlet Duns Scottus skolasztikus bölcseletének fényében. (Valóság, 1977)
    Haláltánc a Vérrel. Ady Endre kozmogóniája. (Kortárs, 1977)
    Hűség a Tűzhöz. Egy prométheuszi költő: Vas István. (Kortárs, 1978)
    A romantikus én-mítosz ontológiája: Don Juan, Faust, Don Quijote. (Világosság, 1981)
    Négykezes szavakban. 1–2. Kocsis Zoltánnal. (Mozgó Világ, 1981)
    A mulandóság lovagrendje. Tanulmányok, műelemzések. (Bp., 1982)
    King Kong gyermekei. Mai német elbeszélők. Vál., sajtó alá rend., az utószót írta. (Olcsó Könyvtár. Bp., 1983)
    Égő rózsamáglya. Tanulmányok. (Bp., 1987).

    Irodalom

    Irod.: Antall István: Korai búcsú B. P.-tól. (Szabolcs-Szatmári Szemle, 1989)
    Fábián László: B. P. (Új Tükör, 1989. 3.).

    Szerző: Kozák Péter
    Műfaj: Pályakép
    Megjelenés: nevpont.hu, 2013

    Foglalkozások

    agrárpolitikus (13), állatorvos (71), állattenyésztő (16), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (14), bányamérnök (38), belgyógyász (77), bencés szerzetes (32), bibliográfus (22), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (183), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (16), diplomata (27), edző (70), egyházi író (20), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (31), erdőmérnök (44), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (18), feltaláló (25), festő (121), festőművész (118), filmrendező (14), filológus (56), filozófus (75), fizikus (111), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (22), gazdasági mérnök (100), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (23), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (53), geológus (70), gépészmérnök (156), grafikus (67), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (61), honvédtiszt (21), ifjúsági író (10), iparművész (16), író (916), irodalomtörténész (270), jezsuita szerzetes (11), jogász (304), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (172), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (175), könyvtáros (63), közgazdász (170), kritikus (52), kultúrpolitikus (19), labdarúgó (32), levéltáros (89), matematikus (95), mérnök (679), meteorológus (14), mezőgazda (119), mezőgazdasági mérnök (99), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (15), műfordító (199), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (90), muzeológus (83), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (43), neveléstörténész (11), növénynemesítő (29),


    © Névpont, 2019. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu