Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Bessenyei Ferenc emlékezete 2.
  Bessenyei György, nagybesenyői
  Lutter Tibor
  Madas András
  Madas László

  Kiss Albin Ferenc

  pedagógus, történész, római katolikus pap, ciszterci szerzetes

  Kiss Rajner Ferenc 


  Született: 1874. január 10. Sóly, Veszprém vármegye
  Meghalt: 1948. december 28. Zirc, Veszprém vármegye

  Család

  Sz: Kiss Ferenc molnár, Bognár Terézia. 

  Iskola

  A veszprémi piarista gimnáziumban éretts. (1892), belépett a ciszterci szerzetesrendbe (1893. aug. 29.), pappá szentelték (1898. aug. 23.). A rend zirci hittudományi és tanárképző főiskoláján és a budapesti tudományegyetemen tanult (1894–1898), a budapesti tudományegyetemen történelem–latin szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1898). 

  Életút

  A ciszterci rend székesfehérvári bajai (1898–1899), zirci (1899–1900), majd pécsi gimnáziumának r. tanára (1900–1907); közben Zircen, a novíciusok mestere (1903–1905 és 1907–1910). A bajai III. Béla Gimnázium (1910–1912), ismét a pécsi ciszterci gimnázium (1912–1913), a budapesti Szent Imre Gimnázium r. tanára (1913–1924), Zircen, a ciszterci rend főigazgatója (1924–1929). Pécsett (1929–1935) és Budapesten a rend igazgatója és házfőnöke (1935–1936), Zircen, a ciszterci rend perjele (1936–1948).    

  Középkori és kora újkori művelődéstörténettel, a felvilágosult abszolutista uralkodók művelődéspolitikai elképzeléseivel, a magyarországi ciszterci szerzetesrend iskoláinak történetével foglalkozott. Több pécsi és Pécs környéki helytörténeti tanulmányai mellett feldolgozta a pécsi ciszterci rendi gimnázium, majd a magyarországi ciszterci rend történetét. Műfordítóként néhány német nyelvű egyházi művet és történeti munkát tolmácsolt. 

  Emlékezet

  Budapesten, Pécsett és Zircen élt és tevékenykedett, a zirci Ciszterci sírkertben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2011-ben). 

  Elismertség

  A Szent István Akadémia tagja (r.: 1916). 

  Főbb művei

  F. m.: Gróf Széchenyi István és kora. Egy. doktori értek. (Bp., 1898)
  II. Frigyes porosz király története. Tanulmány. (Pécs, 1902)
  A pécsi belvárosi templom története. (Pécs, 1906)
  A történetírás bölcselete. – A pécsi belváros története. (Pécsi Évkönyv, 1906/07 és külön: Pécs, 1906)
  Szociális gondolatok. (Zirc és Vidéke, 1908 és külön: Zirc, 1908)
  A magyarok Nagyasszonya. K. A. szentbeszéde. (Székesfehérvár, 1908)
  Jörgensen. – Egy elmélet végnapjai. – Lourdes és egy orvos. (Jézus Szentséges Hírnöke, 1910)
  A középkor szelleme. Tanulmány. (Bp., 1911)
  A latin nyelv oktatásának akadályai. (Magyar Középiskola, 1913)
  K. A. Szent Imre ünnepén elmondott beszéde. (Budai Évkönyv, 1913/14)
  A pécsi gimnázium története. Monográfia. (Pécs, 1914)
  I. Ferenc. (Budai Évkönyv, 1916/17)
  Schneller reformiskolája. (Magyar Középiskola, 1918)
  Emlékbeszéd Nagy Béniről. (A Szent István Akadémia Emlékbeszédei. I. 3. Bp., 1922)
  A magyar társadalomtan története. Kismonográfia. (Szent István Könyvek. 28. Bp., 1925)
  Giesswein Sándor és a társadalmi tudományok. (Giesswein-emlékkönyv. Szerk. Lukács György. Bp., 1925)
  Buzássy Ábel. (Pécsi Évkönyv, 1929/30)
  Szent Ágoston De civitate Dei című művének méltatása. Szent Ágoston halálának másfélezredes évfordulójára. (Szent István Könyvek. 88. Bp., 1930)
  Elmélkedés a nevelési célról. (Pécsi Évkönyv, 1930/31)
  A nemzet nyelvében él és virul. (Pécsi Évkönyv, 1931/32)
  Marczell Mihály neveléstani munkája. (Pécsi Évkönyv, 1932/33)
  A ciszterciták és középiskolájuk. (Pécs-baranyai Ismertető, 1934)
  Vass Bertalan. – Mártai Rudolf. – Az ősi Alma Mater. – Középiskolai problémák. (Pécsi Évkönyv, 1934/35)
  A ciszterci rend története. Monográfia. I–II. köt. I. köt. Általános rész. II. köt. Magyarország. (Bp., 1938)
  Egy figyelemre méltó szociológiai elmélet. (Katholikus Szemle, 1939)

   

  ford.: Sermes, Carla: Excelsior. Színmű. Ford. (Zirc, 1910?)
  Rauschen, Gerhard–Marx Ignaz–Schmidt Jakob Wilhelm: Egyháztörténelem. II. köt. A keresztény középkor. Az Illustrierte Kirchengeschichte kivonatos fordítása. Ford. Kiss Albin Imre néven. (Bp., 1940). 

  Irodalom

  Irod.: A magyar társadalom lexikonja. (Bp., 1930)
  Sziklay János: Dunántúli kulturmunkások. A Dunántúl művelődéstörténete életrajzokban. (Bp., 1941)
  Veszprém megyei életrajzi lexikon. Főszerk. Varga Béla. (Veszprém, 1998)
  Pécs lexikon. I–II. köt. Főszerk. Romváry Ferenc. (Pécs, 2010)
  Repertorium. A budai ciszterci Szent Imre Gimnáziumban 1912 és 1948 között tanító ciszterci atyák irodalmi és tudományos munkássága. Összeáll. Prímász G. Róbert. (Bp., 2012). 

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2015

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (14), állatorvos (71), állattenyésztő (16), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (14), bányamérnök (38), belgyógyász (77), bencés szerzetes (32), bibliográfus (22), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (183), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (16), diplomata (27), edző (70), egyházi író (20), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (31), erdőmérnök (46), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (18), feltaláló (25), festő (121), festőművész (118), filmrendező (14), filológus (56), filozófus (75), fizikus (111), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (22), gazdasági mérnök (100), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (23), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (53), geológus (70), gépészmérnök (156), grafikus (67), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (61), honvédtiszt (21), ifjúsági író (10), iparművész (16), író (917), irodalomtörténész (271), jezsuita szerzetes (11), jogász (305), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (172), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (176), könyvtáros (63), közgazdász (170), kritikus (52), kultúrpolitikus (19), labdarúgó (32), levéltáros (89), matematikus (95), mérnök (681), meteorológus (14), mezőgazda (119), mezőgazdasági mérnök (99), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (15), műfordító (199), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (90), muzeológus (83), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (43), neveléstörténész (11), növénynemesítő (29),


  © Névpont, 2019. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu