Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Mészöly Gyula
  Meznerics Ilona
  Meznerics Iván
  Mihalik József, 1914-től hernádszurdoki
  Mihalik Sándor, 1914-től hernádszurdoki

  Kiss István, ilméri

  jogász, szerkesztő

  Ilméri Kiss István 


  Született: 1836. augusztus 11. Ürmény, Nyitra vármegye
  Meghalt: 1918. május 8. Óbecse

  Család

  Sz: ilméri Kiss János és nemes Tóth Terézia. 

  Iskola

  Középiskoláit a pozsonyi, a nyitrai és a pesti piarista gimnáziumban végezte Vácott, a csornai premontreiek növendéke (1855–1856), még felszentelése előtt elhagyta a rendet (1860). A pesti tudományegyetemen jogtudori (1864), a politikai tudományok tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1874) és honvédtiszti vizsgát is tett (1871). 

  Életút

  A keszthelyi gimnázium h. tanára (1858–1859), a Pesti Napló, a Pesti Hírnök és az Egyetemes Magyar Encyclopaedia munkatársa (1859–1860). Pesten köz- és váltóügyvéd (1868–1869). Az egri érseki jogi líceum r. tanára (1874–1907), nyugdíjazták.   Alkotmányjoggal, államigazgatási és nemzetközi joggal foglalkozott. Az 1860-as években, még a kiegyezés előtt több írásában is követelte a vármegyék alkotmányos jogkörének visszaállítását, majd álnéven több politikai témájú röpiratot is kiadott. Jogtanárként Magyarországon elsők között írt Európa-jogról. Későbbi írásaiban sürgette a hazai jogászképzés (jogtanodák, jogakadémiák és jogi egyetemek) átalakítását. 

  Elismertség

  A Szent István Társaság Tudományos és Irodalmi Osztálya és a Szent István Akadémia tagja (1915). 

  Szerkesztés

  A Pesti Hírnök (1860), az Egyveleg (1862), a Képes Ujság (Majer Istvánnal, 1864–1866) c. katolikus lapok szerkesztője. A Magyar Néplap (1865–1868), a Sárkány (1866), a Hétfejű Sárkány (1866–1867), a Képes Népujság (1868), a Magyar Jegyző (1869–1870), a Községek Ujságja (1870), a Községi Kör-Jegyzők Közlönye (1870) és a Községi Jegyzők Közlönye c. egyéb lapok (1871–1873) és az Eger c. hetilap szerkesztője (1881–1885). 

  Főbb művei

  F. m.: Egy magyar politikus. Röpirat. Név nélkül. (Pest, 1870)
  Európai nemzetközi jog. Monográfia és tankönyv. (Eger, 1876)
  Bevezetés a jog- és államtudományokba. A jog- és államtudományi rendszerre, s a jogi pályára általában vonatkozó hazai szabályrendeletekkel és törvényekkel vázolja K. I. Monográfia és tankönyv. (Eger, 1877)
  Magyar közjog. Magyar államjog. Monográfia és tankönyv. (Eger, 1880; 3. átd. és bőv. kiad. 1886; 4. kiad. 1888)
  A magyarországi jogtanodák kérdéséhez, különös tekintettel a fennálló jogakadémiákra, s a tervezett egyetemekre. A felsőbb tanügynek egy barátjától. (Eger, 1880)
  A keleti és a nyugati kérdés. Név nélkül. (Eger, 1887). 

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2015

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (182), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (20), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu