Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abaffy László
  Alexits György
  Báthy Anna
  Krassó György

  Kiss Ibolya

  biológus, növénynemesítő

  Simon Józsefné 


  Született: 1929. május 24. Röszke, Csongrád vármegye
  Meghalt: 2015. január 30. Orosháza, Békés megye
  Temetés: 2015. február 10. Röszke
  Temetési hely: Csongrád megye

  Család

  Szülei földművesek voltak. Sz: Dunai Julianna. F: 1956-tól Simon József mezőgazdasági mérnök. 

  Iskola

  Elemi és középiskoláit Röszkén és Szegeden végezte, a Szegedi Boldog Gizella Ipari Leányközépiskolában éretts. (1947), az Agrártudományi Egyetemen (ATE) Mezőgazdaság-tudományi Kar Keszthelyi Osztályán (1947–1949), az átszervezések után Budapesten (1949–1951), majd Gödöllőn tanult (1951–1952), mezőgazdasági mérnöki okl. szerzett (1952), a mezőgazdaság-tudományok kandidátusa (1962). 

  Életút

  Az ATE Mezőgazdaság-tudományi Kar Növénytermesztés-tani Tanszéke tanársegéde (1952–1955), az MTA–TMB-n Somorjai Ferenc aspiránsa (a Dél-alföldi Mezőgazdasági Kísérleti Intézetben, 1955–1958). A szarvasi Öntözési és Rizstermesztési Kutató Intézet (ÖRKI) kopáncsi rizskísérleti telepének tud. segédmunkatársa (1958–1959), tud. munkatársa (1959–1962), az ÖRKI tud. munkatársa és a Rizstermesztési Osztály tud. osztályvezetője (1962–1969), a rizságazat fejlesztéséért felelős tud. főmunkatársa (1969–1998). A Szent István Egyetem c. egy. tanára. A Felsőfokú Öntözéses Technikum előadója (1967–1970), az átszervezés után c. főisk. tanár (1970-től). A Krasznodari Rizskutató Intézet (1963 és 1966), az indiai Cuttacki Rizskutató Központ vendégkutatója (1967), majd Olaszországban járt hosszabb tanulmányúton (1970).   A magyarországi rizstermesztés fejlesztésével, a rizs kultúrnövény talajművelési és műtrágyázási kérdéseivel, különböző termesztett rizsfajták gyökérzetének összehasonlító vizsgálatával, rizsbetegségek és különböző rizstermesztési módszerek összefüggéseivel foglalkozott. A magyarországi rizstermesztők közül elsőként alkalmazott biotechnológiai módszereket (a Dáma volt az első, biotechnológiai úton előállított rizsfajta, Heszky Lászlóval, 1992). Tizenkét államilag elismert és köztermesztésbe vont rizsfajtát állított elő. Különleges mutáns kollekciót hozott létre a Dunghan Shali fajtából (Mutashali néven), ill. a biotermesztésre is alkalmas Bioryza H fajtája korszakot nyitó genotípus lett, ezzel indult meg Magyarországon a biorizstermesztés. Kidolgozta és szabadalmaztatta az árasztás nélküli, esőztető berendezéssel öntözött rizstermesztési technológiát. Nevéhez fűződik továbbá a hosszú szemű rizsfajták bevezetése a hazai rizstermesztésbe. Írásai Simonné Kiss Ibolya néven jelentek meg. 

  Elismertség

  A Magyar Növénynemesítők Egyesülete alapító vezetőségi tagja (1989-től). A Gabonakutató Tudományos Tanács tagja. 

  Elismerés

  Munka Érdemrend (bronz, 1968).

   

  Eötvös Loránd-díj (1985), Fleischmann Rudolf-emlékplakett (1993), Akadémiai Díj (1986), Ipolyi Arnold Tudományfejlesztési Díj (1999), Életfa Díj (2009), a Magyar Növénynemesítők Egyesülete kerámia emlékplakettje (2014). 

  Főbb művei

  F. m.: Összefüggés a Dunghan Shali és a Linia 45 rizsfajták gyökérzete és a bruzone megbetegedés között. (MTA Agrártudományok Osztálya Közleményei, 1960)
  Adatok a rizs biológiájához és agrotechnikájához. Kand. értek. (Szarvas, 1961)
  A szántás ideje és az időjárás hatása néhány rizsfajta terméselemeire. (Öntözéses Gazdálkodás, 1964)
  A rizs nitrogén- és foszfortrágyázásáról. (Növénytermelés, 1965)
  A rizs foszfor- és nitrogéntrágyázásának tanulmányozása P-32 foszfor és N-15 nitrogénizotóppal. (Öntözéses Gazdálkodás, 1965)
  A 32-PO4 felvétele és beépülése a rizslevél foszfátfrakcióiba különböző nitrogéndózisok hatására. Szepes Júliával. (Növénytermelés, 1967)
  A rizs fajtái, trágyázása, betakarítása és tárolása. (Az öntözés kézikönyve. Bp., 1968)
  Rizstermesztés és -kutatás Indiában. – A nitrogén-műtrágyázás hatásának vizsgálata a rizstermesztésben. (Öntözéses Gazdálkodás, 1968)
  Rizstermesztési útmutató. Összeáll. Lajtos Jánossal és Szilvássy Lászlóval. (A Gabona Tröszt kiadványa. Bp., 1969)
  Adatok néhány rizsfajta nitrogén-fejtrágyázásához. (Öntözéses Gazdálkodás, 1969)
  Effect of Low Doses of Fast Neutrons and Gamma Rays on the Hungarian Rice Variety Dunghan Shali. (Acta Agronomica, 1971)
  Hazai rizstermesztési kutatások. Irodalmi ismertető. 1950–1970. Szerk. Kócs Dezsőnével. (Az Öntözési Kutató Intézet kiadványa. Bp., 1973)
  A rizstermesztés fejlesztésének indokai és feltételei. (Agrártudományi Közlemények, 1975)
  Rizstermesztés és tereprendezés az Amerikai Egyesült Államokban. (Vízügyi Műszaki Gazdasági Tájékoztató. 117. Bp., 1979)
  Rizsnemesítés szövettenyésztéssel. Heszky Lászlóval és Pauk Jánossal. (Agrártudományi Közlemények, 1982)
  A rizs termesztése. Monográfia. Szerk. (Bp., 1983)
  Rizstermesztési tudományos tanácskozás. A Szarvason, 1984. aug. 29–30. között rendezett A rizstermesztés új eredményei és fejlesztési lehetőségei c. tudományos konferencia előadásai és hozzászólásai. Szerk. Oláh Istvánnal. (Bp., 1985)
  A Dáma, az első, biotech növényfajta. Heszky Lászlóval. – Áttekintés a rizs [Oryza sativa L.] árasztás nélküli termesztésének történetéről és lehetőségeiről. Ipsits Csaba Miklóssal. (Növénytermelés, 1992)
  Kísérletek rizsföldi halnevelési technológiák kidolgozásához. Többekkel. (Halászat, 1996)
  Tanulmány búza- és rizsnövények nitrogénkötő baktériumokkal való együttéléséről. Többekkel. (Növénytermelés, 2000)
  Rizsnemesítési kutatások Szarvason. (Gyakorlati agrofórum, 2005). 

  Irodalom

  Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László és Szluka Emil. (Bp., 1988)
  Simonné Kiss Ibolya. (Magyar Mezőgazdaság, 2015)
  Pauk János: In memoriam Simonné Kiss Ibolya. (www.plantbreeders.hu 2015). 

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2015

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu