Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Mészöly Gyula
  Meznerics Ilona
  Meznerics Iván
  Mihalik József, 1914-től hernádszurdoki
  Mihalik Sándor, 1914-től hernádszurdoki

  Cholnoky Béla, csolnokossi; 1927-től vitéz

  hidrobiológus, botanikus, algológus

  Cholnokossy Jenő Béla 


  Született: 1899. június 27. Budapest
  Meghalt: 1972. február 5. Pretoria, Dél-afrikai Köztársaság

  Család

  Sz: Cholnoky Jenő (1870–1950) geográfus, az MTA tagja, Barrois du Vignée Petronella (†1917). Testvére: Cholnoky Tibor (1901–1991) építőmérnök, egyetemi tanár. F: Pfannkuche, Kaethe. 

  Iskola

  Elemi és középiskoláit Kolozsvárott végezte, a kolozsvári r. k. főgimnáziumban éretts. (1917), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen (1917–1919), a budapesti József Műegyetemen tanult (1919–1920), a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen természetrajz–földrajz szakos középiskolai tanári (1923) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1924). 

  Életút

  A szegedi Ferenc József Tudományegyetem Általános és Rendszeres Növénytani Intézetében Győrffy István tanársegéde (1921–1924). Böhm Sándor Rt. cég vetőmag-kereskedője és -termesztője (Szegeden, 1924–1936), majd a holland N. V. Sluis en Groots Kominklijke Zaadteelt en Zaadhandel munkatársa (1936–1944), egyúttal Szegeden magán-kutatólaboratóriumot hozott létre. A II. világháború után Nyugatra távozott, Bécsben és Nyugat-Németországban élt (1945–1946), majd ismét az N. V. Sluis en Groots Kominklijke cég alkalmazta (a hollandiai Enkhuizenben, 1946–1952). Dél-Afrikában telepedett le, a Pretoriai Egyetem egy. docense (1952–1972) és a dél-afrikai National Institute for Water Research kutató-hidrobiológusa, tud. tanácsadója (1956–1972).   Az algológia nemzetközileg is ismert képviselője, alapvetően új eredményeket ért el a kovamoszatok (Bacillariophyceae) és más algák rendszertani vizsgálata, nevezéktani tisztázása terén. Számos új taxont fedezett fel és nevezett el. Műfordítói tevékenysége is jelentős: a Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára c. sorozatban több népszerű útleírást fordított, szerkesztett és lektorált. 

  Emlékezet

  Dél-Afrikában hunyt el, a pretoriai temetőben nyugszik. Munkásságát Kiss Keve Tihamér dolgozta fel. 

  Főbb művei

  F. m.: Adnotationes criticae ad floram Bacillariearum Hungariae. 1–4. (Magyar Botanikai Lapok, 1921–1925–1927–1929)
  Adatok Budapest Bacillariea-inak elterjedése ismeretéhez. (Botanikai Közlemények, 1922)
  Adatok a Bacillarieák coloniáinak ismeretéhez. (Folia Cryptogamica, 1924)
  Egy új meteorpapiros-típusról. – A Bacillarieák chromatophoráiról. (Botanikai Közlemények, 1926)
  Über Kern- und Zellteilung des Diatoma vulgare Bory. (Magyar Botanikai Lapok, 1927)
  Gróf Teleki Sámuel útja Kelet-Afrikában. Aranyozott kiadói egészvászon kötésben. 26 képpel, 1 térképpel. (Világjárók – utazások és kalandok. 1. Bp., 1928)
  A Pennatae-csoport kovamoszatainak ivaros szaporodása. (Botanikai Közlemények, 1930)
  Új eredmények az élő anyag vizsgálatában. (Természettudományi Közlöny, 1932 és külön: Bp., 1932)
  A mikroszkópos látás. (Természettudományi Közlöny, 1935)
  Hívatlan fürdővendégek. (Búvár, 1935)
  Protoplazmatikai tanulmányok élvefestéssel és plazmolízissel. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1938 és külön: Bp., 1938)
  Vergleichende Vitalfärbungsversuche an Hochmooralgen. Höfler, Karllal. (Wien, 1950)
  Beobachtungen über die Plasmolyse. I–II. köt. (Wien, 1952–1953)
  Die Diatomeengesellschaften der Ramsauer Torfmoore. Schindler, Hellmuth-tal. (Wien, 1953)
  Beiträge zur Kenntnis der Diatomeenflora von Natal [Südafrika]. Monográfia. 5 táblával. (Weinheim, 1960)
  Die Diatomeenassoziationen der Santa-Lucia-Laguna in Natal [Südafrika]. Monográfia. 3 táblával, 1 térképpel. (Botanika Marina. Hamburg, 1968)
  Bacillariophyceae from the Bangweulu Swamps. (Bruxelles, 1970)

   

  ford.: De Agostini, Alberto Maria: Tíz esztendő a Tűzföldön. Ford. Bordó, aranyozott kiadói egészvászon kötésben. 100 fekete–fehér képpel és 3 térképpel. (A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára. Bp., 1926)
  Bergman, Sten: Kamcsatka ősnépei, vadállatai és tűzhányói között. Ford. Bordó, aranyozott kiadói egészvászon kötésben. 70 fekete–fehér képpel és 1 térképpel. (A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára. Bp., 1931)
  Pfizenmayer, Eugen Wilhelm: Kelet-Szibíria ősvilága és ősnépei. Tudományos utazás a mammut-tetemek és az erdőlakó népek tanulmányozása végett. Átdolgozta és Szibíria általános leírásával kiegészítette Ch. B. Bordó, aranyozott kiadói egészvászon kötésben. 83 fekete–fehér képpel és 1 térképpel. (A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára. Bp., 1931)
  Bergman, Sten: A viharok hazájában. Természettudományos kutatóutazás a Kurili-szigeteken. Ford. Bordó, aranyozott kiadói egészvászon kötésben. 73 fekete–fehér képpel. (A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára. Bp., 1934)
  Etherton, Percy Thomas: A Mount Everest átrepülése. Ford. Bordó, aranyozott kiadói egészvászon kötésben. 43 fekete–fehér fotóval. (A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára. Bp., 1935). 

  Irodalom

  Irod.: Kiss Keve Tihamér: 100 éve született Cholnoky J. Béla, a „hazánkban elfelejtett” algológus. Művei bibliográfiájával. (Botanikai Közlemények, 1999). 

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu 2015

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (182), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (20), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu