Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Mészöly Gyula
  Meznerics Ilona
  Meznerics Iván
  Mihalik József, 1914-től hernádszurdoki
  Mihalik Sándor, 1914-től hernádszurdoki

  Czógler Kálmán

  hidrobiológus, zoológus, muzeológus, malakológus


  Született: 1884. július 25. Szeged
  Meghalt: 1952. december 26. Szeged

  Család

  Sz: Czógler Alajos (1853–1893) fizikus, tudománytörténész, Bója Ilka. 

  Iskola

  A szegedi főreáliskolában éretts. (1902), a budapesti tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – természetrajz–vegytan szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1907). 

  Életút

  A budapesti II. kerületi állami főreáliskola gyakorló tanára (1906–1907), a trencséni állami főreáliskola, ill. a r. k. főgimnázium h. tanára (1907–1909), r. tanára (1909–1914). A szegedi Baross Gábor Reáliskola, ill. a Baross Gábor Gimnázium r. tanára (1914–1946); igazgatóhelyettese és tanulmányi felelőse (1931–1936), c. igazgatója (1936–1946), tanügyi főtanácsos (1943–1946), nyugdíjazása után még két évig működött uo. (1946–1948).

  A Szegedi Városi Múzeum Természetrajzi Osztályának mb. őre (1918–1936). A szegedi Horthy Miklós Tudományegyetemen a kémiatanítás módszertana előadó tanára (1943–1945).   Biológusként Szeged és környéke puhatestű (Mollusca) faunájával, kagylóival és rovarvilágával foglalkozott. Vizsgálataiban elsők között tért ki az adott faj biológiai, paleontológiai és etológiai vonatkozásaira, a vízmozgás és a víz kémiai összetétele és egyes fajok egyedfejlődéseinek összefüggéseire. Elsőként vette észre, hogy a mederkövezés, a folyószabályozás károsan hat a kagylók megtelepedésére és pusztítja a halak ívási helyeit. Jelentős eredményeket ért el egyes, a halak hátúszóira tapadó ún. hiperparaziták életmódjának megfigyelésében, a Tisza-meder rovarlárva-cönózisainak vizsgálata és a Palicsi-tó vízipoloska (Hemiptera) fajainak feltárása terén. Muzeológusként 73 000 (!) tétellel gyarapította a szegedi múzeum gyűjteményeit. Megszerezte Rosenfeld Richárd ecuadori, Deák Ferenc Ábrahám uruguayi madáranyagát, valamint Feichtinger Sámuel esztergomi és D. Lányi György Csongrád megyei herbáriumát. Maga 1200 egyedből álló, Szeged környéki bogár- és igen értékes Szeged környéki Mollusca-gyűjteményt állított össze. Részt vett Móra Ferenc (1879–1934) Szeged környéki ásatásain: ő restaurálta és rendezte a cserépedényeket és az előkerült csonttani anyagot. Szegeden elsőként létesített iskolai füvészkertet, kiválóan rajzolt tudományos dolgozatait maga illusztrált. 

  Emlékezet

  Szegeden élt és tevékenykedett, ott is hunyt el, a szegedi Belvárosi Temetőben nyugszik. Értékes, rendkívül precízen számba vett és leírt puhatestű-, rovar- és termésgyűjteményét a Szegedi Városi Múzeum őrzi. Munkásságát Bába Károly dolgozta fel. 

  Elismertség

  A Magyar Rovartani Társaság tagja. A szegedi Dugonics Társaság tagja (1929-től), igazgatósági tagja (1941-től). 

  Főbb művei

  F. m.: A cyanszármazékokról. (A Trencsénvármegyei Természettudományi Egylet Közleményei, 1908/10 és külön: Trencsén, 1910)
  Jardin des Plantes. A párizsi természetrajzi gyűjtemény. (A trencséni kir. kath. főgimnázium értesítője, 1912/13)
  A szegedvidéki kagylók. Faunabiológiai tanulmány. (A szegedi állami Baross Gábor Reáliskola értesítője, 1926/27 és külön: Szeged, 1927)
  Édesvízi kagylók szegedvidéki régészeti leletekben. (Dolgozatok a m. kir. Ferenc József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, 1933/34 és külön: Szeged, 1934)
  Adatok a szegedvidéki vizek puhatestű faunájához. 4 táblával és 1 térképpel. (A szegedi állami Baross Gábor Reáliskola értesítője, 1934/35 és külön: Szeged, 1935)
  Reisenexemplare von Unio tumidus Retz aus Ungarn. Zugleich einige Vergleichsdaten über ungarische Unionen. Rotarides Mihállyal. (Archiv für Hydrobiologie, 1936)
  Aphelocheirus aestivalis [Fabr.] a szegedi és a hódmezővásárhelyi Tiszában. 2 táblával. (Acta Litterarum ac. Scientiarium Regiae Hungaricae Francisco-Josephinae, 1937 és külön: Szeged, 1937)
  A Maros és a Tisza vízhordta puhatestű faunája és annak tanulságai. Rotarides Mihállyal. (A Magyar Biológiai Intézet munkái. 10. köt. Tihany, 1938)
  A Palicsi-tó Hemiptera-faunája. Térképvázlattal és 1 eredeti fényképes táblával. (A szegedi m. kir. Baross Gábor Gyakorló Gimnázium 1941/42. évi Évkönyve. Szeged, 1942 és külön: Szeged, 1942). 

  Irodalom

  Irod.: Csongor Győző: Cz. K. (A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1956)
  Tímár L.: Megemlékezés Cz. K.-ról. (Állattani Közlemények, 1957)
  Horváth Andor: A Szegedi Múzeum recens Mollusca-gyűjteménye. (A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1962)
  Csongor Győző: Cz. K., a szegedi faunakutatás magvetője. (Soósiana, 1977)
  Bátyai Jenő: Cz. K. emlékezete. (Alföldi Műhely, 1984)
  Péter László: A szegedi főreáliskola; elődei és utódai. (Szeged, 1989)
  Bába Károly: Egy tudós tanár: Cz. K., a szegedi malakológiai iskola megalapozója. Művei bibliográfiájával. (Állattani Közlemények, 1998)
  Bodrits István: Cz. K. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002)
  A hagyomány szolgálatában. Szerk. Lengyel András. (A Móra Ferenc Múzeum kiadványa. Bp., 2002). 

  Megjegyzések

  Lexikonok eltérő születési adata: jún. 4.! Bába Károly kutatásai szerint júl. 5-én született! 

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2015

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (182), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (20), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu