Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Mészöly Gyula
  Meznerics Ilona
  Meznerics Iván
  Mihalik József, 1914-től hernádszurdoki
  Mihalik Sándor, 1914-től hernádszurdoki

  Csanádi György

  jogász


  Született: 1917. augusztus 29. Budapest
  Meghalt: 1986. szeptember 7. Budapest

  Iskola

  Budapesten éretts. (1935), tanulmányai idején az Eötvös Loránd Matematikai Versenyen a 2. helyen végzett (1935). A Pázmány Péter Tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. szerzett (1939), egységes bírói és ügyvédi vizsgát tett (1946), az állam- és jogtudományok kandidátusa (1957). 

  Életút

  Az Első Magyar Gépgyár bérelszámolója (1937–1938), a Pázmány Péter Tudományegyetem Magyar Magánjog Tanszékén Szladits Károly titkára, tud. segédmunkatársa (1938–1942), behívták munkaszolgálatra (1942 ősze–1944. dec.). A II. világháború után a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. csoportvezető ügyésze (1945–1948), az Állami Villamos Művek Rt. főügyésze (1948–1949), a budapesti Állam- és Jogtudományi Intézet igazgató-titkára (1949–1951). A Magyar Közgazdaság-tudományi Egyetem alapító tagja, ill. az MKKE Jogi Tanszékén a polgári jog és a munkajog előadó tanára (1950–1951), egy. docense (1952–1966), az MKKE Kereskedelmi Kar Gazdasági Jogi Tanszék egy. tanára (1966. júl. 31.–1985. dec. 31.).   Polgári eljárásjoggal, munkajoggal, kereskedelmi és gazdaságjoggal, ipari vállalatok és gazdasági társaságok alapításának és átalakításának jogi kérdéseivel foglalkozott. Jelentős szerepet játszott az önálló váló Magyar Közgazdaság-tudományi Egyetem, ill. az MKKE jogi oktatásának megszervezésében. Jelentős szerepet vállalt az 1968-as gazdaságirányítási reform jogi feltételeinek előkészítésében és kidolgozásában. 

  Főbb művei

  F. m.: Jogi személyek, bérlet, pénztartozás, kölcsön, kamat. (Magyar Magánjog. Bp., 1941)
  Kiskorúak önállóan köthető terhes szerződései. (Szladits Károly-emlékkönyv. Ünnepi dolgozatok Szladits Károly 70. születésnapjára. Bp., 1941)
  Új feladatok a kereskedelmi jogban. (Jogtudományi Közlöny, 1948)
  A népi demokráciák alkotmányai. Csató Istvánnal és Kálmán Györggyel. (Jogtudományi Közlöny, 1949)
  Megalakult az Állam- és Jogtudományi Intézet. (Jogtudományi Közlöny, 1950)
  Jogi ismeretek. Tankönyv a közgazdasági technikumok IV. osztálya számára. (Bp., 1951)
  A gazdasági jog kérdéséhez. Pap Tiborral. (Jogtudományi Közlöny, 1951)
  Jogi ismeretek. 2. Egy. jegyz. (A Magyar Közgazdaság-tudományi Egyetem kiadványa. Bp., 1951 és utánnyomások: 1952–1959)
  Gazdasági igazgatásunk újabb fejlődése, a trösztök. (Állam- és Közigazgatás, 1952)
  Az állami szervek néhány polgári jogi problémája a magyar jogban. (Jogtudományi Közlöny, 1954)
  A Munka Törvénykönyvének kommentárja. (Jogtudományi Közlöny, 1955)
  Polgári jog. Egy. jegyz. (Bp., 1958)
  A teljesítés szabályai a Polgári Törvénykönyv tervezetében. – A szerződésszegés szabályai a Polgári Törvénykönyv tervezetében. (Jogtudományi Közlöny, 1958)
  A megbízási jogviszony egyes kérdései. Monográfia és kand. értek. is. (Bp., 1959)
  A kollektív szerződésről. (Jogtudományi Közlöny, 1960)
  Munkajog. Egy. jegyz. (Az MKKE kiadványa. Bp., 1960)
  Polgári jog. I–II. köt. Egy. tankönyv. (Bp., 1960; 2. kiad. 1973; 3. kiad. 1976; 4. kiad. 1979; 5. kiad. 1982; 7. kiad. 1984 és utánnyomások: 1961–1984)
  Munkajog. Egy. tankönyv. (Bp., 1961 és utánnyomások: 1962–1974; 2. kiad. 1975; 3. kiad. 1976 és utánnyomások: 1977–1980)
  Útmutató az államjog tanulásához. (Az MKKE kiadványa. Bp., 1962)
  Das Eigentumsrecht im ungarischen Zivilgesetzbuch. (Das Ungarische Zivilgesetzbuch in fünf Studien. Bp., 1963)
  Jogi ismeretek a Művelődési Minisztérium ipari üzemgazdasági tanfolyam számára. (Bp., 1963)
  Büntetőjog. Bíró Sándorral. (A miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem kiadványa. Miskolc, 1963 és utánnyomások: 1964–1970)
  Gazdasági ismeretek a közgazdasági szakközépiskolák 2. osztálya számára. Verebélyi Józseffel. (Bp., 1965 és utánnyomások: 1966–1969; 5. átd. kiad. 1970; 6. kiad. 1974)
  Az állami vállalat jogi helyzete az új mechanizmusban. (Közgazdasági Szemle, 1966)
  Vállalati gazdálkodás, felelősség, törvényesség. (Társadalmi Szemle, 1966)
  A szerződések szabályozása a magyar jogban. (Gazdaság- és Jogtudomány. Az MTA IX. Osztálya Közleményei, 1970)
  Az iparigazgatás jogi kérdései Magyarországon. (A MTESZ kiadványa. Bp., 1975)
  Észrevételek a Polgári Törvénykönyv módosításának tervezetéhez. 1–2. (Magyar Jog, 1977)
  A gazdasági társulások jogi formáinak kérdéséhez. (Közgazdasági Szemle, 1977)
  Le statut juridique des enterprises en Hongrie. (Rivista delle società, Milano, 1981)
  A belföldi beruházási fővállalkozás jogi kérdései. (Bp., 1983)
  A beruházási megbízás és fővállalkozás joga. Harmathy Attilával. (Bp., 1984)
  Le modification du contrat par le consentement des parties dans le droit hongrois. (Selected Essays for the 12th Congress of Comparative Law. Szerk. Lamm Vanda és Péteri Zoltán. Bp., 1986)
  A beruházási rendszer jogi kérdései. (Egyetemi Szemle, 1986)
  Polgári jog. Egy. jegyz. Cs. Gy. Polgári jog. c. egyetemi tankönyvének átd. kiadása. (Bp., 1992). 

  Irodalom

  Irod.: Beck Salamon: Cs. Gy.: Polgári jog. Egy. tankönyv. (Jogtudományi Közlöny, 1960)
  Mádl Ferenc: Cs. Gy. „Polgári jog”-áról és polgári jogunk néhány kérdéséről. (Jogtudományi Közlöny, 1971)
  Halálhír. (Népszabadság–Magyar Nemzet, 1986. szept. 13.)
  Cs. Gy. nyugalmazott egyetemi tanár. (Heti VG, 1986. 20.)
  Halmai Gábor: Cs. Gy. (Jogtudományi Közlöny, 1987). 

  Megjegyzések

  Lexikonok téves halálozási adata: szept. 16.! Gyászjelentése szerint szept. 7-én hunyt el. 

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu 2016

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (182), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (20), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu