Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Koltay Árpád

  mezőgazdasági mérnök


  Született: 1920. december 3. Szarvas, Békés vármegye
  Meghalt: 1987. április Budapest

  Család

  Sz: Koltay Pál (1896–1969) mezőgazdasági szaktanár, méhész, a Méhészet c. folyóirat szerkesztője, Szloszjár Erzsébet. F: Szilaj Mária, a Martonvásári Állami Gyermekotthon nevelője. Felesége előző házasságából született gyermekei: Regős Mária (1944–); fia: Regős János (1950–). 

  Iskola

  Elemi és középiskoláit Békéscsabán végezte (1939-ben éretts.). A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdasági és Állatorvosi Osztályán mezőgazdaság-tudományi okl. (1943), a Magyar Közgazdasági Egyetem Gazdasági Szaktanárképző Intézetében gazdasági szaktanári okl. szerzett (1946), az Agrártudományi Egyetemen (ATE) doktorált (1959), a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1969). 

  Életút

  Az Orosházi Mezőgazdasági Középiskola h. tanára és a tangazdaság vezetője (1944–1946), a Szarvasi Mezőgazdasági Középiskolában a növénytermesztés r. tanára és a kísérleti telep vezetője (1946–1950). A Bajai (1950–1951) és a Szentesi Mezőgazdasági Szakiskola gazdasági tanára (1951–1952), a Mohácsi Mezőgazdasági Technikum igazgatóhelyettese (1952–1954). Az MTA martonvásári Mezőgazdasági Kutató Intézete tud. munkatársa (1954–1969), tud. főmunkatársa (1969–1980).   Növénytermesztéssel, a búzatermesztés ökonómiai kérdéseivel, elsősorban különböző búzafajták termesztési feltételeinek (pl. talajművelés, vetésmélység, vetésidő, nitrogén-adagolás stb.) vizsgálatával, agrotechnikai feltételeinek javításával foglalkozott. A korszerű műtrágyázás (pl. permetező levéltrágyázás, klorklorinkloridos kezelés stb.) és a talajlazításos növényápolás magyarországi bevezetője a búzatermesztésben. Tudományos pályafutásának kezdetén a magyarországi gyapottermesztés lehetőségeit is kutatta, valamint kukoricatermesztési kísérleteket is vizsgált. 

  Főbb művei

  F. m.: A gyapot helye a vetésforgóban. Trágyázás, szerves trágyák. A felső- és középfokú gyapottermelői tanfolyam tananyaga. (Bp., 1951)
  A gyapot műtrágyázása. A felső- és középfokú gyapottermelői tanfolyam tananyaga. (Bp., 1951)
  A gyapotmag csávázása, szárítása, tisztítása. Vetőmagvizsgálat. A felső- és középfokú gyapottermelői tanfolyam tananyaga. (Bp., 1952)
  A magvasgyapot szakítószilárdságának, finomsági számának, érettségi fokának megállapítása a feldolgozás szempontjából. (Bp., 1952)
  Művelési és talajtakarási kísérlet kukoricával. 1956–1957-ben. – Kukoricatrágyázási előkísérlet istállótrágya, zöld- és műtrágya-kombinációkkal. (Kukoricatermesztési kísérletek. 1953–1957. Szerk. I’só László. Bp., 1958)
  A kapálás és a talajtakarás hatása a talaj különböző tulajdonságaira és a növényre. Egy. doktori értek. (Gödöllő, 1959)
  A búza-agrotechnika néhány kérdéséről. (Az MTA Mezőgazdasági Kutató Intézete jubileumi tudományos konferenciája. Martonvásár, 1959. dec. 8–10. Előadások. Szerk. Takáts Lajos. Martonvásár, 1961)
  Hogyan kettőzhetjük meg búzaterméseinket? Rajki Sándorral és Szirtes Jánossal. (Az MSZMP Fejér megyei Bizottsága kiadványa. Székesfehérvár, 1961)
  Őszibúza-fejtrágyázási kísérletek különböző elővetemények után. – A kukorica búzaelővetemény-értékének javítása. (Búzatermesztési Kísérletek. 1952–1959. Szerk. is Bajai Jenővel. Bp., 1961)
  Őszibúza-fejtrágyázási kísérletek kukorica-elővetemény után. (Növénytermelés, 1961)
  Nagy termőképességű búzafajták fejtrágyázása. Szirtes Jánossal. (Magyar Mezőgazdaság, 1961)
  A műtrágyázás ideje és módja. A kenyérgabona-termesztés fejlesztésének időszerű kérdései. (Népszabadság, 1961. 220.)
  Kapálási kísérletek kukoricával. 1958–1960. (Kukoricatermesztési kísérletek. 1958–1960. Szerk. I’só László. Bp., 1962)
  A búzafajták ökológiai igénye és a termés. (Búzagenetikai és -nemesítési szimpózium. 1962. jún. 12–14. MTA Martonvásári Mezőgazdasági Kutató Intézete. Előadások. Martonvásár, 1962)
  A búzanemesítés és -termesztés legfontosabb kérdései. (Szovjet tapasztalatok a magyar mezőgazdaságban. A Magyar–Szovjet Baráti Társaság kiadványa. Bp., 1962)
  A somkóróról. (Méhészet, 1962)
  A talajápolás hatása a növényre, valamint a talaj fizikai és élettani tevékenységére. (Élővilág, 1962)
  A búza ökológiai igényeinek vizsgálata faktoriális kísérletben. O’sváth Jánossal. (MTA Agrártudományi Osztály Közleményei, 1963)
  Az őszibúza fejtrágyázása. – Az őszibúza tavaszi hengerezése és fogasolása. – Talaj-előkészítés búza alá. A martonvásári talajművelési kísérlet eredményei. (Magyar Mezőgazdaság, 1963)
  Az őszibúza tél végi–kora tavaszi fejtrágyázása. – A búzatermesztés agrotechnikája és a termés közötti összefüggés. (Magyar Mezőgazdaság, 1964)
  A búza agrotechnikája. (A búzanemesítés és -termesztés újabb eredményei. Témadokumentáció. Szerk. Gecse Gyula. Bp., 1965)
  Winter Wheat Manuring Experiment. (Acta Agronomica, 1965)
  A búza fejtrágyázása. (Magyar Mezőgazdaság, 1965)
  Azonos hatóanyag-tartalmú szerves- és műtrágyaadag közvetlen és utóhatása egyes búzafajták termésére. (Trágyázási Kísérletek. Szerk. Sarkadi János. Bp., 1966)
  Termesztési tényezők hatása búzafajták szemtermésére és terméselemeire. Kand. értek. (Martonvásár, 1966)
  A talajművelés mélységének hatása három búzafajta termésére és terméselemeire. (Talajtermékenység. A Nagykunsági Mezőgazdasági Kísérleti Intézet és a 35. sz. Kutatási Főfeladatot Koordináló Bizottság Közleményei. Szerk. Sipos Sándor. Bp., 1966)
  Többtényezős kísérlettípus NPK-adagok vizsgálatára. O’sváth Jánossal. (MTA Agrártudományi Osztálya Közleményei, 1966)
  A búza alaptrágyázása. (Magyar Mezőgazdaság, 1966)
  A termesztési tényezők hatása a búzafajták szemtermésére és elemeire. – Az aratás idejének hatása a különböző búzafajták szemtermésére. (Búzatermesztési kísérletek. 1960–1970. Szerk. Bajai Jenő. Bp., 1971)
  A kelet-szlovákiai kerület gabonatermesztési tartalékai. (A gabonatermesztés elmélete és gyakorlata. Az 1971. szept. 21–22-én, Kosicén megtartott szlovákiai gabonatermesztési konferencián elhangzott felszólalások gyűjteménye. Bratislava, 1973)
  Búzatermesztés és -nemesítés. Monográfia. Balla Lászlóval. A búzatermesztés ökonómiai kérdései c. fejezetet Tőzsér János írta. (Bp., 1975; 2. átd. és bőv. kiad. 1982)
  A búzakutatások újabb eredményei Martonvásáron. Balla Lászlóval. (Az MTA Mezőgazdasági Kutató Intézete kiadványa. Martonvásár, 1976)
  Búzatermesztési kísérletek. 1970–1980. Szerk. Bajai Jenővel. (Bp., 1985). 

  Irodalom

  Irod.: Balla László: K. Á. (Növénytermelés, 1988). 

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu 2016

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu