Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Alexics György
  Báthy Anna
  Krassó György
  Major Tamás, tasnádi
  Sík Endre

  Koppány Tibor

  építész


  Született: 1928. október 11. Kaposvár
  Meghalt: 2016. január 30. Budapest

  Család

  Tisztviselői családból származott. Sz: Gottlieb Ilona. 

  Iskola

  A veszprémi piarista gimnáziumban éretts. (1947), a BME-n építészmérnöki okl. szerzett (1951), a művészettörténeti tudomány kandidátusa (1994), PhD-fokozatot szerzett (1995). 

  Életút

  A budapesti 2. sz. Építőipari Technikum műszaki tanára (1953–1956), az Építésügyi Minisztérium (ÉM) Győri Tervező Irodájának tervező építésze (1956–1958). Az Országos Műemlék-felügyelőség (OMF), ill. az Országos Műemlékvédelmi Hivatal (OMH) előadója (1959–1962), ún. műemlék-helyreállító tervezőmérnöke (1962–1989), nyugdíjas tud. főmunkatársa (1990-től). Az UNESCO műemléki szervezete, az ICOMOS római ösztöndíjasa (1965). A BME c. egy. docense (1992-től).   Építészettörténettel, műemlékvédelemmel, műemléki topográfiával, elsősorban a magyarországi reneszánsz és barokk építészettel foglalkozott. Feldolgozta az újkori magyarországi építési irodák történetét. Számos műemlékház (pl. Sopron, Storno-ház), középkori vár (pl. Sümeg, Kereki, Csesznek, Boldogkő), középkori templom (Mátraverebély, Gyöngyöspata, Somlószőlős) és Balaton-környéki római és középkori rom (pl. Keszthely-Fenékpuszta, Szigliget, Avas, Révfülöp, Nagyvázsony, Balatonfűzfő stb.) feltárásában vett részt, ill. műemlék-helyreállítását irányította. 

  Elismertség

  Az MTA Építészetelméleti és Építészettörténeti Bizottsága tagja (1990-től). A Középkortudományi Társulat (1972-től) és a Régészeti és Művészettörténeti Társulat tagja (1990-től). 

  Elismerés

  Ybl Miklós-díj (1978), Magyar Műemlékvédelemért Emlékplakett (1988), Rómer Flóris-díj (1994), Forster Gyula-díj (2005), Möller István-emlékérem (2005), Széchenyi-díj (2010).

  Főbb művei

  F. m.: A sümegi vár. Kirándulások Sümeg környékére. Kozák Károllyal és Zákonyi Ferenccel. Ill. K. T. (A Veszprém megyei Tanács Idegenforgalmi Hivatalának kiadványai. 17. Veszprém, 1958; 2. kiad. 1960; Sümeg. Útikalauz címmel. 3. átd. és bőv. kiad. 1965; 4. átd. és bőv. kiad. 1975; 5. jav. kiad. 1979; 6. átd. kiad. 1984; 7. átd. kiad. 1987)
  A veszprémi Szent György-egyház és konzerválása. Erdei Ferenccel, Gutheil Jenővel, H. Gyürky Katalinnal. (Műemlékvédelem, 1960)
  Devecser, Ugod, Essegvár, Döbrönte. Boksay Györggyel. (A Veszprém megyei Tanács Idegenforgalmi Hivatalának kiadványai. 23. Balatonfüred, 1961)
  Keszthely. Péczely Piroskával és Sági Károllyal. (Magyar műemlékek. Bp., 1962)
  Csesznek vára. (Műemlékeink. Bp., 1962)
  A Balaton-felvidék románkori templomai. (A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, 1963 és külön: Veszprém, 1963)
  Beszámoló a mátraverebélyi r. k. templom helyreállításáról. Sz. Czeglédy Ilonával. (Műemlékvédelem, 1963)
  A sümegi volt püspöki kastély homlokzatainak helyreállítása. (Magyar műemlékvédelem. 1959–1960. Bp., 1964)
  Győr. Jenei Ferenccel. (Magyar műemlékek. Bp., 1964)
  A középkori Ecsér falu és temploma. Sz. Czeglédy Ilonával. (Archaeologiai Értesítő, 1964)
  A balatonfűzfő-mámai románkori templomrom. Sz. Czeglédy Ilonával. – Későgótika és templomépítés a Balaton-felvidéken. (A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, 1964 és mindkettő külön is: Veszprém, 1964)
  A veszprémi Szent György-kápolna romjainak állagvédelme. Erdei Ferenccel. 3 táblával. (Helyreállított műemlékeink. 4. Az Országos Műemlékfelügyelőség kiadványa. Bp., 1964)
  Csobánc. Sági Károllyal. (Műemlékeink. Bp., 1965)
  Mátraverebélyi r. k. templom. Czeglédy Ilonával. – A veszprémi Szent György-kápolna romjainak állagvédelme. (Műemléki füzetek, 1965)
  A nagyvázsonyi pálos kolostor romjainak konzerválása. (Magyar Műemlékvédelem. 1961–1962. Bp., 1966)
  A kereki Fehérkővár története. (A Somogyi Múzeum füzetei. 9. Kaposvár, 1967)
  Középkori templomok és egyházas helyek Veszprém megyében. 1–2. (A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, 1967–1972)
  A sümegi vár feltárása és helyreállítása. A vár helyreállítása. 1957–1963. (Magyar Műemlékvédelem. 1963–1966. Bp., 1969)
  Veszprém megye Árpád-kori építészetének kutatási problémái. (A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, 1969)
  Az Esztergomi Vármúzeum beépítési terve. (Műemlékvédelem, 1971)
  XI. századi királyi udvarház maradványai Zircen. (A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, 1972)
  A Balalatonfüred-temetői templomrom feltárása és helyreállítása. Többekkel. (A Veszprém Megyei Múzeumok Igazgatósága kiadványa. Veszprém, 1972)
  A somlószőlősi r. k. templom helyreállítása. (Magyar Műemlékvédelem. 1971–1972. Bp., 1974)
  A castellumtól a kastélyig. (Művészettörténeti Értesítő, 1974)
  A római és középkori kőtár katalógusa. Összeáll. B. Thomas Edittel. (A Veszprém Megyei Múzeumok Igazgatósága kiadványa. Veszprém, 1976)
  A Fabricius-ház műemléki helyreállítása. Sopron, Beloiannisz tér. (Magyar Építőművészet, 1976)
  Az Esztergomi Vármúzeum újabb tervjavaslata. (Műemlékvédelem, 1976)
  Az Országos Műemléki Felügyelőség 1974–1975. évi helyreállítási munkái. (Magyar Műemlékvédelem. 1973–1975. Bp., 1977)
  A mihályi kastély helyreállítása. (Műemlékvédelem, 1977)
  A gyöngyöspatai templom építészeti helyreállítása. (A műemlékvédelem elvi kérdései. Az egri nyári egyetem előadásai. 1976. aug. 2–11. Eger, 1978)
  A csopak-kövesdi románkori templom. Valter Ilonával. (A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, 1978)
  A csákánydoroszlói volt Batthyány-kastély. – Filippo Scolari ozorai vára. (Műemlékvédelem, 1979)
  A körmendi kastélypark építéstörténete. (Vasi Szemle körmendi emlékszám, 1979)
  Egy XVI. századi Sopron vármegyei kastély és építtetője. (Soproni Szemle, 1980)
  Wathay Ferenc vági kastélya. (Művészettörténeti Értesítő, 1982)
  A körmendi várkastély átépítése a XVII. század közepén. (Ars Hungarica, 1982)
  Az ozorai vár. Feld Istvánnal. (Mátyás király és a magyarországi reneszánsz. 1458–1541. MNG Kat. Bp., 1983)
  A devecseri kastély kutatása. (Építés–Építészettudomány, 1983)
  Francisco Pozzo „Architectus Regius” és köre. Adatok a magyarországi városépítés XVI. századi történetéhez. (Műemlékvédelem, 1984)
  A Közép-Dunántúl reneszánsz építészete. (Ars Hungarica, 1984)
  Az ozorai várkastély. Feld Istvánnal. (Dunatáj, 1984)
  Batthyány I. Ádám építkezései. 1629–1659. (Történelmi Szemle, 1984)
  Adatok a magyarországi barokk kastélyépítés kezdeteihez. A köpcsényi kastély. (Építés–Építészettudomány, 1985)
  Középkori kastélyaink és kutatásuk problémái. (Középkori régészetünk újabb eredményei és időszerű feladatai. Szerk. Fodor István és Selmeczi László. Bp., 1985)
  Körmend városának építéstörténete. (Körmendi füzetek. Körmend, 1986)
  Storno-ház, Sopron. (Magyar Építőipar, 1986 és Műszaki Tervezés, 1987)
  Az ozorai vár. (Ozorai Pipo emlékezete. Szerk. Vadas Ferenc. Szekszárd, 1987 és Művészet Zsigmond király udvarában. 1387–1437. I–II. köt. Bp., 1987)
  Nádasdy Tamás udvara és az építészet. (Magyar reneszánsz udvari kultúra. Szerk. R. Várkonyi Ágnes. Bp., 1987)
  Castellum–kastély. A magyarországi kastélyépítés korai századai. – A mihályi – Győr-Sopron megye – volt Dőry-kastély helyreállítása. (Magyar Építőipar, 1987)
  Építési gyakorlat a 17. századi Magyarországon a tervezéstől a megvalósításig. (Építés–Építészettudomány, 1987/88)
  Jelentés az ozorai várkastélyon és környékén 1981–1985-ben végzett régészeti kutatásról. Többekkel. (A Béri Balogh Ádám Múzeum Évkönyve, 1988)
  Adalékok Donato Felice de Allio [1677–1761] cs. és kir. építész magyarországi működéséhez. (Művészettörténeti Értesítő, 1989)
  Adatok a vasszécsényi ó-ebergényi kastély építéstörténetéhez. (Vasi Szemle, 1990)
  Keszthely, Festetics-kastély. Fotóalbum. Bérczi Gáborral és Bérczi Lóránttal. (Bp., 1990)
  Gótizáló tendenciák a magyarországi késő reneszánsz építészetében. (Adattár a XVII–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. 10. Collectanea Tiburtiana. Tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére. Szerk. Keserű Bálint. Szeged, 1990)
  17. századi építési megállapodások a Batthyány Levéltárból. (Lymbus. Művelődéstörténeti Tár. II. Szeged, 1990)
  Egy ismeretlen kastélytervrajz a 17. század elejéről. (Ars Hungarica, 1990)
  Magyar kastélyok. Fotóalbum. A felvételeket Hegyi Gábor készítette, a kastélyok ismertetését Dercsényi Balázs, a kerttörténeti részeket Örsi Károly, a bevezető tanulmányt K. T. írta. (Bp., 1990; 2. kiad. 1992; 3. kiad. 1999; német, angol, francia és olasz nyelven is)
  Apácatorna középkori temploma. (Műemlékvédelmi Szemle, 1991)
  Ozora és uradalmának építészete a 18. században. Adatok Tolna megye barokk kori építészetének történetéhez. (A Wosinsky Mór Megyei Múzeum Évkönyve, 1992)
  Castellumok a késő középkori Magyarországon. (Castrum bene. 2. Várak a késő középkorban. Szerk. Cabello, Juan. Bp., 1992)
  XVII. századi tervrajzok a Zichy család levéltárából. (Ars Hungarica, 1992)
  Devecser, Esterházy-kastély. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára. 448. Bp., 1992)
  Bakonyszentlászló evangélikus temploma. (Műemlékvédelmi Szemle, 1992)
  Építési gyakorlat az újkori Magyarországon. Az építési irodák története a 16–19. században. Kand. értek. (Bp., 1993)
  A vilonyai református paplak. (Művészettörténet–műemlékvédelem. 2. Entz Géza nyolcvanadik születésnapjára. Tanulmányok. Szerk. Valter Ilona. Bp., 1993)
  A Balaton környékének műemlékei. 83 táblával. (Művészettörténet–műemlékvédelem. 3. Bp., 1993)
  Carlo della Torre, a Batthyányak 17. századi építésze. (Művészettörténet–műemlékvédelem. 4. Horler Miklós hetvenedik születésnapjára. Tanulmányok. Szerk. Lővei Pál. Bp., 1993)
  Somló-hegy, tájvédelmi körzet. Galambos Istvánnal. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára. 497. Bp., 1994)
  Az ösküi kerek templom és helyreállítása. (Műemlékvédelmi Szemle, 1994)
  A váci vár reneszánsz kőfaragványai. (Váci Könyvek. 7. Vác, 1994)
  A Tolna megyei Dombó vára. (Művészettörténet–műemlékvédelem. 6. Gerő László nyolcvanötödik születésnapjára. Tanulmányok. Szerk. Parner Nóra. Bp., 1994)
  Várak és kastélyok Magyarországon a 11–19. században. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal kiállítása. Kat. A katalógust írta, a kiállítást rendezte K. T. (Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal kiállításai. Bp., 1995)
  A sümegi vár és a devecseri kastély reneszánsz kőfaragványai. (Lapidarium Hungaricum. 7. Bp., 1995)
  Franz Zinner, az Esterházy-hercegek kertépítő mérnöke. (Művészettörténeti Értesítő, 1996)
  A pápóci Szent Mihály-kápolna kutatása és helyreállítása. (Műemlékvédelmi Szemle, 1996)
  A magyarországi végvárak építési szervezete a XVI–XVII. században. (Studia Agriensia. 17. Hagyomány és korszerűség a XVI–XVII. században. A végvári konferencia előadásai. Noszvaj, 1995. okt. 12–13. Szerk. Petercsák Tivadar. Eger, 1997)
  A zsennyei Sennyey–Bezerédi-kastély és kutatása. (Műemlékvédelmi Szemle, 1997)
  A füzérradványi kastély a 17. században. (Ars Hungarica, 1999)
  Erőd a sziklakúpon: a sümegi vár. (Szalon, 1998)
  A középkori Magyarország kastélyai. Monográfia. (Művészettörténeti füzetek. Bp., 1999)
  Zalaszántó, római katolikus templom. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára. 616. Bp., 1999)
  Taliándörögd, műemlékek. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára. 624. Bp., 1999)
  Somlószőlős, plébániatemplom. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára. 634. Bp., 2000)
  Öskü, műemlékek. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára. 655. Bp., 2000)
  A Séd-völgy református templomai. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára. 656. Bp., 2000)
  Mátraverebély, római katolikus templom. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára. 665. Bp., 2000)
  Magyar várak. Fotóalbum. A felvételeket Kaiser Ottó készítette, a kastélyok ismertetését Dercsényi Balázs, a bevezető tanulmányt K. T. írta. (Bp., 2000; 2. kiad. 2001; 3. kiad. 2003; 4. kiad. 2004; 5. kiad. 2006, angol, francia és német nyelven is)
  Dörgicse. Műemlékek, látnivalók. Éri Istvánnal. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára. 711. Bp., 2001)
  Egy dunántúli nagybirtok építési szervezete a 18–19. században. (Bp., 2002)
  Művészek és mesterek a 16–17. századi Kanizsai–Nádasdy-birtokok építkezésein. (Művészettörténet–műemlékvédelem. 11. Détshy Mihály nyolcvanadik születésnapjára. Tanulmányok. Szerk. Bardoly István és Haris Andrea. Bp., 2002)
  Andreas Miller körmendi Bauschreiber könyvtárának jegyzékei. (Romantikus kastély. Tanulmányok Komarik Dénes tiszteletére. Szerk. Vadas Ferenc. Bp., 2004)
  A castellumtól a kastélyig. Tanulmányok a magyarországi kastélyépítés történetéből. (Bp., 2006)
  Johann Michael Lipsius kőszegi képíró. Adalékok a 16–17. század főúri temetkezéseinek történetéhez. (Ars Hungarica, 2007)
  Johann Georg Wimpassinger, a herceg Esterházy-hitbizomány 18. századi építőmestere. 1–2. (Művészettörténeti Értesítő, 2008–2009)
  Kastélyok a végvárak mögött. Késő reneszánsz és kora barokk kastélyépítészet a 16–17. századi Dunántúlon. Monográfia. (Bp., 2014)
  Padányi Bíró Márton püspök művész- és mesterköre. Adalékok a 18. század középső évtizedeinek dunántúli művészetéhez. (Művészettörténeti Értesítő, 2014). 

  Irodalom

  Irod.: K. T. 70. születésnapjára. Tanulmányok. Szerk. Bardoly István és László Csaba. (Művészettörténet–műemlékvédelem. 10. Bp., 1998)
  Szilágyi István: K. T. 70. születésnapjára. (Vasi Szemle, 1999)
  Veszprém megyei kortárs életrajzi lexikon. Főszerk. Varga Béla. (Veszprém, 2001)
  Hübners Who is Who. (2. kieg. köt. Zug, 2004)
  Kastélyok évszázadai, évszázadok kastélyai. Tanulmányok a 80 éves K. T. tiszteletére. Szerk. Feld István és Somorjay Selysette. (Bp., 2008).

   

  neten: http://www.muemlekem.hu/magazin/elhunyt_koppany_tibor

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu 2016

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (957), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu