Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Mészöly Gyula
  Meznerics Ilona
  Meznerics Iván
  Mihalik József, 1914-től hernádszurdoki
  Mihalik Sándor, 1914-től hernádszurdoki

  Korpás László

  geológus, térképész


  Született: 1943. december 17. Budapest
  Meghalt: 2007. január 1. Budapest

  Család

  Sz: Korpás Emil (1910–1980) geográfus, főiskolai tanár, Görgényi (Gyermán) Julianna MÁV-tisztviselő. F: 1967-től Hódi Margit geológus. Leánya: Korpás Noémi (1968–); fia: Korpás Zoltán (1971–). 

  Iskola

  A Kölcsey Ferenc Gimnáziumban éretts. (1961), az ELTE TTK-n geológus (1966) és kartográfus okl. szerzett (1967), doktorált (1979); a földtudományok kandidátusa (1979), az MTA doktora (2002). 

  Életút

  A Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) Bakony Osztálya, ill. Középhegységi Osztálya kutatógeológusa (1966–1968), a Szaktitkárság egyik témavezetője (1968–1970), a Középhegységi Osztály mb. vezetője (1970–1971), tud. munkatársa (1974–1976), a Börzsöny Csoport vezetője (1976–1981). A MÁFI Észak-magyarországi Osztálya tud. főmunkatársa (1981–1983), a Szedimentológiai Osztály vezetője (1987–1989), a Geokémiai Főosztály tud. főmunkatársa (1990–1999), a Környezetföldtani Osztály tud. tanácsadója (2000-től). Az MTA kiküldöttjeként Kubában végzett földtani térképezést (1972–1974). Az Alapanyag-ipari Minisztérium Földtani Kutatási Központja bauxitföldtani szakértője (1983–1987).   Földtani térképezéssel, tematikus térképek szerkesztésével, üledékföldtani, bauxitgenetikai és paleokarszt alapkutatásokkal foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a Dunántúli-középhegység oligocén képződményeinek értékelése, a Börzsöny–Dunazug hegység, a budapesti Gellért-hegy szerkezeti vizsgálata terén. Amerikai tapasztalatok alapján, Magyarországon elsőként vizsgálta az ún. Carlin-aranyérc potenciális és perspektivikus megjelenését. Kimutatta, hogy a perspektivikus arany elsősorban paleozóos, kisebb részben triász üledékes formációkhoz kapcsolódik, továbbá igazolta, hogy az arany elsősorban agyagos kőzetekben, kovakőzetekben és ún. intrúziv breccsákban fordul elő. Anomális és szubanomális aranykoncentrációt mutatott ki több hazai területen, ill. vizsgálati eredményei alapján tíz, továbbkutatásra alkalmas területet jelölt ki. Részt vett Kuba első, országos bauxitprognózisának és bauxittérképezésének összeállításában. 

  Elismertség

  A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat elnöke (1999-től) és a külföldön élő magyar földtudományi szakembereket összefogó Hungeo Bizottság elnöke (2001-től). A Magyar Rétegtani Bizottság Oligocén Albizottságának titkára (1973–1978); a Kárpát–Balkán Geológiai Asszociáció Szedimentológiai Bizottsága (1971–1977) és a Tektonikai Térkép Bizottság magyar nemzeti bizottsága tagja (1977–1979). Az Országos Prognózis Tanács Színes- és Feketeércek Munkabizottságának titkára (1977–1979), a Magyarhoni Földtani Társulat Budapesti Területi Szervezete vezetőségi tagja (1977–1980).

   

  A Központi Földtani Hivatal Kubai Köztársaságba delegált megbízottja (1983–1987), a Magyar–Kubai Baráti Társaság főtitkára (1993-tól). A Kubai Földtani Társulat külföldi t. tagja (1995-től) és az Amerikai Földtani Társulat tagja (1987-től). 

  Elismerés

  A Karszt és Barlang c. folyóirat főszerkesztője (1999–2003). 

  Főbb művei

  F. m.: A Dunazug-hegység északi részének kőzettani és földtani vizsgálata. Peregi Zsolttal és Szendrei Gézával. 4 ábrával és 2 táblázattal. (Földtani Közlöny, 1967)
  A Dunántúli Középhegység kavicsképződményeinek rétegtani helyzete. Jámbor Áronnal. – A dunántúli oligocén képződmények rétegtani problémái. Többekkel. (A MÁFI Évi Jelentése 1969-ről. Bp., 1971)
  A nagygörbői szerkezetkutató fúrás. Jámbor Áronnal. (A MÁFI Évi Jelentése 1971-ről. Bp., 1973)
  A Mányi medence oligocén képződményei. (Földtani Kutatás, 1977)
  A Dunántúli Középhegység oligocén képződményeinek üledékföldtani feldolgozása. Kand. értek. (Bp., 1978)
  A Börzsöny hegység vulkáni szerkezete és fejlődéstörténete. Balla Zoltánnal. – A Dunazug hegységi vulkanizmusok térképezésének módszertani kérdései. Balla Zoltánnal. – Felsőtriász korú bauxitindikációk a Dunántúli Középhegységben. (A MÁFI Évi Jelentése 1978-ról. Bp., 1980)
  A magyarországi eocén–oligocén határ képződményeinek szerkezeti-faciális vizsgálata. Többekkel. (Őslénytani Viták, 1980)
  A közép és fiatal alpi tektonikai fázisok szerepe Magyarország földtani fejlődésmenetében. Többekkel. (A MÁFI Évi Jelentése 1980-ról. Bp., 1981)
  A börzsönyi vulkanitok kora és K/Ar kormeghatározásuk pontossága. Többekkel. – A magyarországi eocén–oligocén határ képződményeinek szerkezeti-faciális vázlata. Többekkel. (Földtani Közlöny, 1981)
  A Dunántúli Középhegység oligocén-alsómiocén képződményei. (A MÁFI Évkönyve, 1981)
  A Börzsöny-hegység központi területének földtani felépítése és ércesedése. Többekkel. (A MÁFI Évi Jelentése 1981-ről. Bp., 1983)
  A Kab hegy és környezetének vulkanológiai vázlata. (MÁFI Módszertani Közlemények, 1983)
  Az óceáni trópusi szigetívek bauxitprognózisának földtani-módszertani alapjai Kuba példáján. Monográfia és benyújtott doktori értek. is. (Bp., 1988; spanyolul: Bp.–La Habana, 1986; megjelent, kivonatosan is: Földtani Kutatás, 1988)
  A Bauxite Geological Model of Tropical Oceanic Island Arcs. (MÁFI Special Papers, 1989)
  Paleokarszt földtani modellek. Juhász Erikával. (Karszt és Barlang, 1990)
  Paleokarszt földtani modellek és kutatásuk módszerei. Juhász Erikával. (Borsodi Műszaki Gazdasági Élet, 1991)
  Paleokarsts Controlled by High-Requency Sea-Level Changes, Buda Mountains, Hungary. Juhász Erikával és Nádor Annamáriával. (A MÁFI Évi Jelentése 1991-ről. Bp., 1993)
  125 éves a Magyar Állami Földtani Intézet. (Földrajzi Közlemények, 1995)
  Eltemetett paleogén vulkán a Budai-hegység délkeleti előterében. A Wein paleovulkán rekonstrukciója. Kovácsvölgyi Sándorral. – Egy elképzelt paleovulkán, avagy mentségünkre mondva. Kovácsvölgyi Sándorral. (Földtani Közlöny, 1996)
  Carlin-arany Magyarországon. Többekkel. (Földtani Kutatás, 1997)
  Magyarázó a Börzsöny és a Visegrádi-hegység földtani térképéhez. Többekkel. (Bp., 1998)
  Paleokarst Studies in Hungary. Benyújtott doktori értek. is. (Bp., 1998)
  Stable Isotopic Study of the Rudabánya Iron Mine. A Carbonate-Hosted Siderite, Barite, Base-Metal Sulfide Replacement Deposit. Többekkel. – Evaluation of the Prospected Areas Formation. Többekkel. – Mineral Resource Assessment of the Mátra and Börzsöny-Visegrád Mountains, North Hungary. Többekkel. – Potential for Carlin-Type Gold Deposits in Hungary. Hofstra, Alberttel. – Geological Setting and Tectonic Evolution of Hungary. Haas Jánossal és Hámor Gézával. (Geologica Hungarica. Series Geologica, 1999)
  Carlin-típusú aranyérc kutatási lehetőségei a Kőszegi-hegységben és a Vas-hegyen. (Vasi Szemle, 2000)
  Felső-triász medence- és lejtőfácieszek a Budai-hegységben – Vérhalom téri fúrás vizsgálatának tükrében. Többekkel. (Földtani Közlöny, 2000)
  Carlin Gold in Hungary. Monográfia és doktori értek. is. (Geologica Hungarica. Series Geologica. Bp., 2001)
  Felső-kréta (?) forráskúpok a Vértes-hegységben. Peregi Zsolttal. (Földtani Közlöny, 2002)
  A Gellért-hegy földtana, karszt- és szerkezetfejlődése. Többekkel. (Karszt és Barlang, 2002)
  Basic Pattern of Quaternary Travertine: A Review with Special Regard to the Hungarian Deposits. (Acta Geologica, 2003)
  A budai Vár-hegy negyedidőszaki termális tavi travertínójának szedimentológiája, geokémiája, kronológiája és paleokarszt fejlődése. Integrált esettanulmány. Többekkel. (Földtani Közlöny, 2004)
   A vértesi felső-kréta (?) édesvízi mészkő és vöröskalcitér előfordulások petrográfiai és geokémiai vizsgálata. Többekkel. (Földtani Közlöny, 2006). 

  Irodalom

  Irod.: Császár Géza: In memoriam K. L. Művei bibliográfiájával. (Földtani Közlöny, 2007)
  Leél-Őssy Szabolcs: K. L. (Karszt és Barlang, 2007)
  Kakas Kristóf: K. L. (Magyar Geofizika, 2007). 

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu 2016

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (182), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (20), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu