Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Mészöly Gyula
  Meznerics Ilona
  Meznerics Iván
  Mihalik József, 1914-től hernádszurdoki
  Mihalik Sándor, 1914-től hernádszurdoki

  Korda György

  jogász


  Született: 1927. november 22. Budapest
  Meghalt: 1997. Budapest

  Család

  Budapesti zsidó családból származott. Sz: Korda Emil, Bloch Erzsébet. 

  Iskola

  A Magyar Közgazdaság-tudományi Egyetemen és az ELTE-n tanult, az ELTE ÁJTK-n állam- és jogtudományi doktori okl. szerzett (1951). Az MLEE-n filozófia szakosítót végzett (1967). 

  Életút

  A Közellátásügyi Minisztérium ellenőre (1945–1947), a Kereskedelmi és Szövetkezetügyi Minisztérium, ill. a Külkereskedelmi Minisztérium fogalmazója (1948–1950), jogi előadója (1950–1951). Tanulmányai befejezése után a Magyar Néphadsereg (MN) hivatásos tiszti állományába került, mint katonai ügyész, ill. katonai ügyészségvezető (1951–1957). Az Igazságügyi Minisztérium Katonai Főosztályának, a bírósági felügyelet vezetője (1957–1962), a Legfelsőbb Bírósághoz berendelt bíró (1962–1963), Legfelsőbb Bírósági bíró (1963–1973), tanácsvezető és kollégiumvezető-helyettes bíró (1973–1988; 1988. júl. 1-jétől nyugdíjazták). Az ELTE ÁJTK Büntetőjogi Tanszéke előadó tanára (1959–1984). C. egy. docens. Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1959–1962).   Katonai büntetőjoggal, a fegyveres testületek feladatai körében elkövetett és a honvédelmi kötelezettség elleni bűncselekmények, valamint az államellenes bűncselekmények büntetőeljárási kérdéseivel, a magyar katonai büntető törvénykönyvek történetével foglalkozott. Jelentős szerepet játszott az 1961. évi V. törvénybe foglalt Büntető Törvénykönyv katonai rendelkezéseinek előkészítésében, majd tagja volt az 1978. évi IV. törvénybe foglalt új Büntető Törvénykönyv előkészítő bizottságának. – A forradalom előtt a Honvédelmi Minisztérium (HM) Titkárságára helyezték (jogi főtisztként, 1956. okt. 1-jétől). A forradalom alatt a Honvédelmi Forradalmi Bizottmány Titkárságán dolgozott, ezért el kellett hagynia a minisztériumot. 1961-ben eljárás indult ellene 1956-os tevékenysége miatt, amely pártfenyítéssel és ismét minisztériumi eltávolítással járt (az amnesztiát követően berendelt bíróként működött a Legfelsőbb Bíróságon, 1962-től). 

  Emlékezet

  Budapesten élt és tevékenykedett, a fővárosban hunyt el, szüleivel egy sírban, a Kozma utcai izraelita temetőben nyugszik. 

  Főbb művei

  F. m.: A katonai elítéltekkel kapcsolatos büntetés-végrehajtási feladatok. (Büntetésvégrehajtási Szemle, 1957)
  Egység és halmazat az államellenes bűncselekményeknél. (Magyar Jog, 1958)
  A katonai büntetőjog kézikönyve. Többekkel. (Bp., 1958)
  A katonai büntetőjog tankönyve. (Bp., 1959)
  A tiszti becsületbíróság új feladatai. (Katonai Szemle, 1959)
  A Büntető Törvénykönyv Tervezetének büntetési rendszere, figyelemmel a katonákra vonatkozó külön rendelkezésekre. (Magyar Jog, 1961)
  A fegyverbalesetek. (Honvédségi Szemle, 1964)
  A szabadságvesztés fegyelmező zászlóaljban, ill. katonai fogdában való végrehajtásával kapcsolatos problémákról. (Jogtudományi Közlöny, 1967)
  Egység és halmazat a hivatali bűntettek körében. (Magyar Jog, 1967)
  A rendőrség szolgálatba lépő tagjainak jogai és kötelezettségei a fegyveres erők és a rendészeti testületek, valamint saját testületük tagjaival szemben. – Bűntettek elbírálása parancsnoki – vezetői – fegyelmi jogkörben. – A szolgálatba lépő rendőr intézkedési jogáról és felelősségéről. (Belügyi Szemle, 1968)
  A külföldre szökés minősítéséről. (Katonai Jog és Igazságszolgáltatás, 1972)
  A Legfelsőbb Bíróság teljes ülése. (Magyar Jog, 1973)
  Büntető eljárásjog. Többekkel. (Bp., 1974)
  Ki lehet társtettese a hivatali bűncselekményeknek? (Magyar Jog, 1974)
  A magyar katonai büntetőeljárás kialakulásának vázlatos áttekintése. (Katonai Jog és Igazságszolgáltatás, 1976)
  A rendőrség szolgálatba lépő tagjának intézkedési jogáról és felelősségéről. (Belügyi Szemle, 1977)
  A Legfelsőbb Bíróság teljes ülése. (Magyar Jog, 1977 és Katonai Jog és Igazságszolgáltatás, 1977)
  Katonai büntetőjogi döntvénytár. Bírósági határozatok. 1973. jan.–1978. okt. Összeáll. Jacsó János és K. Gy. Szerk. Mátyás Miklós. (Bp., 1979)
  A közlekedési bűncselekmények az új Büntető Törvénykönyvben. – Az új Büntető Törvénykönyv katonai rendelkezései alkalmazásának néhány problémája. (Katonai Jog és Igazságszolgáltatás, 1979)
  Egység és halmazat a hivatali bűncselekmények körében az újabb törvényben. (Magyar Jog, 1981)
  Tárgyra lövés vagy fegyverhasználat? Szabó Istvánnal. (Belügyi Szemle, 1984)
  A büntetőtörvénykönyv magyarázata. Többekkel. (Bp., 1986)
  Társtettes vagy tettestárs? (Katonai Jog és Igazságszolgáltatás, 1986)
  A katonai és a honvédelmi kötelezettség elleni bűncselekmények. Monográfia és benyújtott kand. értek. is. (Bp., 1988)
  A katonai büntető rendelkezések módosításával kapcsolatos kérdésekről. (Katonai Jog és Igazságszolgáltatás, 1988)
  A katonai bíróságok hatásköréről és szervezetéről de lege ferenda. – A katonai büntetőjog elvi alapjai és továbbfejlesztésének lehetőségei. (Magyar Jog, 1989)
  A katonai büntetőjog elvi alapjai és továbbfejlesztésének lehetőségei. (Belügyi Szemle, 1989)

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu 2016

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (182), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (20), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu