Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Barla Szabó Ödön
  Háy László
  Pap János
  Trencsényi-Waldapfel Imre
  Waldapfel Eszter

  Koncsek László

  író, ifjúsági író, újságíró, szerkesztő


  Született: 1905. január 27. Szarajevó, Bosznia-Hercegovina
  Meghalt: 1981. június 6. Budapest

  Család

  F: 1938-tól Gebe Márta (1906–2002) József Attila ifjúkori múzsája. József Attila makói gimnazista korában (1920–1923) szeretett bele Gebe Mártába, Gebe Mihály (1869. okt. 10. Jólész–1927. jún. 3. Makó), a makói főgimnázium r. tanára, a makói internátus igazgatója leányába; akihez több szerelmes verset is írt. Gebe Márta első férje Galambos (Kürthy) Tibor kórházi gondnok volt. Leánya, Galambos Baba, a makói Batka István orvos fiához, ifj. Batka István, Ybl-díjas építészmérnökhöz ment feleségül. Leánya: Batka Mária, unokája – Gebe Márta dédunokája – Süveges Gergő (1976–) újságíró. Gebe Márta második férje volt Koncsek László. Fia: Koncsek László, ifj. (1940–) vegyészmérnök. 

  Iskola

  A debreceni Tisza István Tudományegyetemen középiskolai tanári okl. szerzett (1928). 

  Életút

  A Debreceni Független Újság, a Tisztántúli Független Újság, a Debreceni Újság, a Makói Népújság munkatársa, szerkesztője (1930–1945). A II. világháború után a Makói Népújság (1945–1948) és a Csanádmegye c. lapok felelős szerkesztője (1948–1950). a Győr-Sopron Megyei Hírlap főmunkatársa (1949–1957), a Népszabadság főmunkatársa (1957–1965).   Pályafutásának kezdetén debreceni és makói lapok munkatársa, irodalmi és tudományos tevékenysége Győrött kezdődött. Első írásai Győr és Sopron munkásmozgalom- és művelődéstörténetével foglalkozott, majd kutatásai alapján írta meg első regényét (A renngassei összeesküvés, 1959). Az 1960-as évektől rendszeresen megjelentek írásai a Világosságban és más egyházi folyóiratokban, utóbb megírta az első, igen nagy visszhangot kiváltó, útikönyvet a modern Izraelről (Bibliai földeken, 1964), a siker hatására írt még egy németországi és svájci útleírást (amelyben interjút készített Thomas Mann özvegyével is: Az Oderától a Genfi-tóig, 1967). Több népszerű ifjúsági történelmi regényt szerzője (Soproni farsang, 1978; Kincskeresők, 1980), ill. gyerekeknek szóló műveket fordított és szerkesztett. 

  Emlékezet

  Szarajevóban született, iskoláit Debrecenben végezte. Észak-Erdély visszacsatolásakor, családjával Szatmárnémetiben telepedett le (1940–1945). Az újabb országvesztés után Budapestre menekült, Makóra, Gebe Márta Szép utcai házába költözött (1945–1951). Győrött élt (1951–1957), majd ismét Budapesten tevékenykedett, a fővárosban hunyt el. Munkássága Budapesten kívül Makóhoz és Győrhöz kötődik. 

  Elismerés

  MÚOSZ Aranytoll (1975). 

  Főbb művei

  F. m.: Emberek… Győri írók irodalmi antológiája. Szerk. K. L. Ill. Gallyas Frigyes (A Győr-Sopron megyei Tanács VB Népművelési Osztálya kiadványa. Győr, 1956)
  A bécsi és Sopron megyei ellenforradalom kapcsolatai 1919-ben. 1–2. (Soproni Szemle, 1956–1959)
  A renngassei összeesküvés. Dokumentumregény. (Bp., 1959)
  Adalékok a soproni munkásmozgalom történetéhez a 19. század végéről és a 20. század elejéről. (Soproni Szemle, 1960)
  Miért maradt el 1933-ban Gömbös soproni látogatása? (Soproni Szemle, 1961)
  Izrael rituális bilincsben. Szemle. (Világosság, 1961)
  Mi lett a sorsa a kismartoni – eisenstadti – Wolf Múzeumnak? (Soproni Szemle, 1962)
  A lengyel ipar fejlődése. (Társadalmi Szemle, 1962)
  Bibliai földeken. Útleírás. 42 táblával, 1 kihajtható térképmelléklettel. (Világjárók. 36–37. Bp., 1964; 2. kiad. 1966)
  Amikor a nép ítél. (Ezt láttuk az NDK-ban. Bp., 1965)
  Az Oderától a Genfi-tóig. Útleírás. 16 táblával. (Ország–Világ. Bp., 1967)
  Az éber bádogkakas. A német tengerpart regéi. Vál., szerk. K. L. Würtz Ádám rajzaival. (Bp., 1977)
  Soproni farsang. Történelmi regény az ifjúság számára. Benkő Sándor rajzaival. (Bp., 1978)
  Kincskeresők. Ifjúsági regény. Ill. Takács Zoltán. (Bp., 1980)

   

  ford.: Lange, Harald: Egy gólyanyár. Ismeretterjesztő képeskönyv. Ford. K. L. 6 táblával. (Bp., 1979)
  Heiduczek, Werner: Parszifál. Wolfram von Eschenbach XIII. századi Parzival c. lovagregényének átdolgozása. Ford. K. L. (Bp., 1979). 

  Irodalom

  Irod.: Fogarassy László: K. L.: A renngassei összeesküvés. (Századok, 1962)
  Szabó Jenő: K. L.: Soproni farsang. Történelmi regény az ifjúság számára. (Soproni Szemle, 1979)
  Grábics Frigyes: K. L.: Soproni farsang. Történelmi regény az ifjúság számára. (Műhely, 1979)
  Mónus Imre: K. L.: Kincskeresők. Ifjúsági regény. (Műhely, 1981)
  Halálhír. (Magyar Nemzet, 1981. jún. 9.)
  Győri életrajzi lexikon. (2. átd. kiad. Győr, 2003)

   

  neten:

  http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/egyhaztortenet/mako_igezeteben/pages/005_irodalmi_hagyomanyok.htm

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu 2016

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (76), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (34), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (955), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (184), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu