Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Mészöly Gyula
  Meznerics Ilona
  Meznerics Iván
  Mihalik József, 1914-től hernádszurdoki
  Mihalik Sándor, 1914-től hernádszurdoki

  Benkő Ferenc

  geológus


  Született: 1926. július 28. Kiskunfélegyháza, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye
  Meghalt: 2003. április Budapest

  Család

  Sz: Benkő Ákos (1890. okt. 23. Kiskunfélegyháza – 1957. febr. 24. Bp.) városi főszámvevő, Üveges Ilona (1897. aug. 22. Bp. – 1949. febr. 16. Bp.) gépírónő. F: 1949-től Czabalay Lenke (1927–) geológus, kandidátus. Elvált. Leánya: Benkő Ilona; fia: Benkő Ákos. Testvére: Benkő Ákos (1928. máj. 10. Kiskunfélegyháza) tanár és Benkő József (1930. jan. 20. Kiskunfélegyháza – 1944. okt. 22. Bp.) aknatalálat áldozata lett.

  Iskola

  A kiskunfélegyházi gimnáziumban éretts. (1944), a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen geológus okl. szerzett (1949), az ELTE TTK-n doktorált (1963); a földtudományok kandidátusa (1962), doktora (1975). MLEE-t végzett (1958).

  Életút

  A Pázmány Péter Tudományegyetem Ásvány-kőzettani Intézete demonstrátora, gyakornoka (1946–1949). A Bányászati Kutató és Mélyfúró Nemzeti Vállalat geológus-előadója (1949–1950), a Magyar Állami Földtani Intézet Kőszénkutató Osztályának kutatógeológusa (1950 és 1954), a Magyar–Szovjet Bauxit Alumínium Rt. Kutató Expedíció II. Kutató Kirendeltség, majd uo. a 2. sz. Kutatófúrócsoport, ill. az ún. Kamerális Csoport vezetője (Gánton, majd Balatonalmádiban, 1950–1953). Az Országos Földtani Főigazgatóság Készletszámítási Osztályának vezetője (1953 és 1955–1957), főgeológusa és a főigazgató első helyettese (1957–1958), főigazgatója (1958. szept. 14.–1964. jún. 30.); közben a Nehézipari Minisztérium (NIM) Földtani Igazgatóságának osztályvezetője is (1953–1954). A miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem (NME) Földtani–teleptani Tanszék félállású (1962–1964), majd főállású egy. docense (1964. júl. 1.–1975) és a Tanszék vezetője (1962–1968). Az ELTE TTK Földtani Tanszék tud. főmunkatársa (1976–1982), tud. tanácsadója (1988–1996) és c. egy. tanára (1978–1996).

  Ásványi nyersanyag-gazdálkodással, gazdasági földtannal foglalkozott. Kidolgozta és bevezette az ásványi nyersanyagok készletszámításának általános elveit, a földtani kutatások feldolgozási és jelentésrendszerét, az ásványi nyersanyagok évi mérlegeinek rendszerét. Irányításával került sor Magyarországon a modern kutatási módszerek bevezetésére, az ország ásványi nyersanyagainak egységes szempontok szerinti számbavételére és értékelésére, valamint a kutatási és bányaföldtani szolgálatok megszervezésére.

  Az MTA Geofizikai (1958–1965), Geokémiai (1958–1967), Földtani Tudományos Bizottsága tagja; Geonómiai Tudományos Bizottságának alelnöke (1986–1992), elnöke (1992–1993). Az MTA–Művelődési Minisztérium (MM) Földtudományi Koordináló Bizottsága tagja (1968–1974). A Magyarhoni Földtani Társulat választmányi (1958-tól) és vezetőségi tagja (1962-tól), az Országos Ásványvagyon Bizottság elnökségi tagja. A TIT Földrajzi–földtani–geofizikai Szakosztály Országos Elnökségének tagja (1962–1973).

  Emlékezet

  Munka Érdemérem (1956), Akadémiai Nívódíj (1985).

  Főbb művei

  F. m.: Ásvány- és kőzettan. Tankönyv. (Bp., 1950)
  Földtan és őslénytan. Ideiglenes tankönyv. (Bp., 1950)
  A kőszén története. Lantos Verával. (Természettudományos Kiskönyvtár. 73. Bp., 1951)
  Teleptan. Ideiglenes tankönyv. (Bp., 1951)
  Teleptan. Ipari technikumi tankönyv. Vissi Gézával. Ill. Dörflinger Ede. (Bp., 1952; 7. kiad. 1962)
  A szovjet geológia szervezetéről. (Földtani Közlöny, 1958)
  Magyarország ásványi nyersanyagkészleteinek megkutatottsága és műrevalósága. (A Bányamérnöki továbbképző tanfolyam jegyzetei. Bp., 1959)
  Magyarország kőszén-előfordulásainak készletszámítása. Kand. értek. (Bp., 1962)
  Nyersanyagkutatási módszerek. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1963)
  Az ásványi nyersanyagkészletek kategorizálásának problémái. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1963)
  A prognosztikus készletek meghatározása. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1963)
  Statisztikai módszerek alkalmazása a földtanban. (Bp., 1963)
  A hálózati távolság meghatározása az ásványi nyersanyagkutatás során. (Földtani Közlöny, 1964)
  Az ásványi nyersanyagkutatás rendszere. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1964)
  A kutatólétesítmények egymástól való távolságának meghatározása. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1964)
  Az ásványi nyersanyag-előfordulások gazdasági értékelése a földtani kutatás során. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadássorozatából. Bp., 1965)
  Földtan. Szakmérnöki tanfolyami jegyz. (Bp., 1965)
  Földtani térképezés és szelvényszerkesztés. Elméleti rész. (Bp., 1965)
  Alkalmazott földtani példatár és földtani dokumentáció. (Bp., 1966)
  Példatár földtani térkép- és szelvényszerkesztéshez. Földtani térkép és szelvényszerkesztési gyakorlatok bányageológus hallgatók számára. (Bp., 1966)
  Az ásványkutatás feladata és általános elvei. – Felszíni kutatás. Barabás Andorral, Jantsky Bélával. – A kutatások tervezése. – Készletszámítás. – A kutatási eredmények összefoglalása és az előfordulások gazdasági értékelése. – A készletek nyilvántartása és a készletváltozások meghatározása. (Ásványkutatás és bányaföldtan. Monográfia. Szerk. is. Bp., 1970)
  A bányászati kockázat földtani alapjai. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1970)
  Az ásványi vagyon minőségének meghatározásával kapcsolatos bányászati kockázat. – A bányaföldtani viszonyok meghatározásával kapcsolatos bányászati kockázat. – Az ásványvagyon mennyiségének meghatározásával kapcsolatos bányászati kockázat. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1971)
  Az ásványtelep alaki szabályosságának meghatározása. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1972)
  A szénhidrogén-előfordulások gazdasági értékelése. Dank Viktorral. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1974)
  Az ásványi nyersanyagkutatás hatékonyságának és optimalizálásának vizsgálata. Doktori értek. (Bp., 1974)
  Az ásványi nyersanyagokban szegény ország kérdéséhez. (Geonómia és Bányászat, 1976)
  Az ásványi nyersanyag-prognózis alapvető elvi és módszertani kérdései. (A Magyar Állami Földtani Intézet kiadványai. Módszertani Közlemények. 1. Bp., 1977)
  Elgondolások a hazai földtani könyvkiadás hosszútávú programjának kialakítására. (Földtani Közlöny, 1978)
  Természeti környezet – természeti erőforrások – geonómia. (Geonómia és Bányászat, 1978)
  A nagyolvadáspontú ritkafémek világgazdasági kérdéseinek földtani alapjai. (Geonómia és Bányászat, 1979)
  Agroökológiai potenciál, ásványi nyersanyagpotenciál. (MTA Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya Közleményei, 1980)
  A felsőfokú geológusképzés időszerű kérdései. (Földtani Közlöny, 1982)
  Az ásványi nyersanyagkutatás mint tudomány és mint értékteremtő gazdasági tevékenység. (Földtani Közlöny, 1982)
  Geological and Cosmogonic Cycles, as Reflected by the New Law of Universal Cyclicity. Monográfia. A doktori értek. átd. angol nyelvű kiadása. (Bp., 1985)
  A geológia a társadalmi-gazdasági modellekben – modellek a geológiában. Fülöp Józseffel. (Földtani Közlöny, 1986)
  A földtani kutatási eredmények hasznosulásának és társadalmi elismerésének nehézségei. (Földtani Közlöny, 1989)
  Az alkalmazott földtani alapkutatás. (MTA Földtani Tudományos Bizottság Értesítő, 1991).

  Irodalom

  Irod.: Természettudományi és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1988)
  Halálhír. (Népszabadság, 2003. ápr. 12.)

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (182), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (20), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu