Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Horn Gyula
  Mészöly Gyula
  Meznerics Iván
  Nagy Imre
  Rajk László

  Maday Pál

  jogász, történész

  Madai Pál 


  Született: 1914. november 8. Debrecen
  Meghalt: 1992. október 20. Szeged

  Család

  Sz: Madai Pál (1883. okt. 1. Hajdúhadház–1967. febr. 7. Debrecen. Temetés: 1967. febr. 14. Debrecen, Köztemető) középiskolai tanár, a debreceni gyakorlógimnázium igazgatója, tanügyi főtanácsos; tokaji Oláh Ilona. Testvére: Kristóf Jánosné Madai Ilona tanítónő, Gyarmathi (Lakner) Lászlóné Madai Piroska tanítónő és Madai Zsolt orvos. F: Elek Márta tanítónő.

  Hét gyermeke: Maday Lilla (1942–), Maday Enikő (1943–), Maday Emese (1944–), Maday Tünde (1949–), Maday Emőke (1951–), Maday Márta (1952–) és Maday László (1954–).

  Iskola

  A debreceni Tisza István Tudományegyetemen állam- és jogtudományi doktori okl. szerzett (1937), az állam- és jogtudományok kandidátusa (1963).

  Életút

  Debrecen város műszaki ügyosztályának ÁDOB-gyakornoka (1937–1940), a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) tanügyi segédtitkára (1940–1945). A Kecskeméti Jogakadémia előadó tanára (1939–1946), a Jogbölcseleti Tanszék tanszékvezető r. tanára és az Akadémia dékánhelyettese, egyúttal az Alkotmányjogi Tanszék, ill. a Statisztika Tanszék vezetője (1946–1949). A Debreceni Mezőgazdasági Főiskola Jogi Tanszékének vezetője (1945–1946). A Szegedi Tudományegyetem ÁJTK intézeti tanára (1949–1950), kényszernyugdíjazták (1950). A Szegedi Közgazdasági Középiskola (1952), a békéscsabai Rózsa Ferenc Fiúgimnázium tanára (1952–1956), a Hazafias Népfront (HNF) Békés megyei titkára (1957).

  A Szegedi Tudományegyetem, ill. a JATE ÁJTK Jogtörténeti Tanszéke tanszékvezető egy. docense (1957–1965) és a Kar dékánhelyettese (1958–1960), egyúttal a Pécsi Tudományegyetem Jogtörténeti Tanszékének a vezetője (1957–1958).  Jogtörténettel, az alföldi mezővárosok jogviszonyával, Békés megye, elsősorban Orosháza és Szarvas helytörténetével, a magyar irodalom- és művelődéstörténet Békés megyei emlékeivel foglalkozott. Feldolgozta Békés megye városainak és községeinek történetét.

  Elismertség

  A Magyar Jogász Szövetség alapító elnöke.

  Az Országos Gárdonyi Társaság, a Katona József Társaság és a Petőfi Társaság tagja.

  Szerkesztés

  A Körös Népe c. könyvsorozat (1957–1963) és a Békési Üzenet c. folyóirat szerkesztője.

  Főbb művei

  F. m.: Az állam személyiségének tana. (Debrecen, 1935)
  A társadalmi lét törvényszerűsége. Egy. doktori értek. (Debrecen, 1939)
  Jogalkotás és jogalkalmazás. (Bp., 1940)
  A jogi nevelésről. (Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Népművelés, 1940 és külön: Szolnok, 1942)
  Tüzek útján. Versek. (Kecskemét, 1943)
  Általános állam- és jogelmélet. I–II. köt. Főisk. jegyz. (Kecskemét, 1948)
  Magyar alkotmányjog. I–II. köt. Főisk. jegyz. (Kecskemét, 1948)
  A Békés megyei jakobinusok pere. 3 táblával. (Körös népe. Történelmi és néprajzi antológia. I. köt. Békéscsaba, 1956)
  Anonymus Körösközre vonatkozó adatai a Gesta Hungarorumban. (Körös népe. Történelmi és néprajzi antológia. II. köt. Békéscsaba, 1957)
  Az 1735. évi békésszentandrási parasztfelkelés. (Békés megyei népszerű-történelmi ismeretterjesztő sorozat. 1. Békéscsaba, 1957; 2. kiad. 1961)
  Árendás jobbágyok szerződésformulái a mindszent-ányási uradalomban. (Jogi tanulmányok Buza László egyetemi tanár, akadémikus, oktatói működésének 50. évfordulójára. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica, 1958)
  Békés megye városainak és községeinek története a legrégibb időktől 1955-ig. I–II. köt. 15 táblával. (A Békés megyei Tanács kiadványa. Békéscsaba, 1960)
  Szarvas község a Tanácsköztársaság idején. 4 táblával. (A Szarvas Községi Tanács VB kiadványa. Szarvas, 1960)
  Szarvas mezőváros jogéletének néhány főbb vonása. Kand. értek. (Szeged, 1961)
  A gyulai uradalom polgári perrendtartása 1792-ből. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica, 1961 és külön: Szeged, 1961)
  Szarvas története. Monográfia. 25 táblával. (Szarvas, 1962)
  Az endrődi csendőrsortűz 1935-ben. (Körös népe. Történelmi és néprajzi antológia. III. köt. Békéscsaba, 1962)
  Falusi tisztségviselők hivatali esküje a gyulai irodalomban. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica, 1963)
  Magyar állam- és jogtörténet. I–II. köt. Buzás Józseffel, Csizmadia Andorral, Kovács Kálmánnal. Egy. tankönyv. (Bp., 1968–1970).

  Irodalom

  Irod.: Szegedi egyetemi almanach. 1921–1995. (Szeged, 1996).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu 2019

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (183), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (21), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu