Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Aczél Ilona, Cs.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnai Gyula
  Zolnay László, zolnai

  Mihóczy László

  orvos, tüdőgyógyász, kardiológus


  Született: 1927. április 29. Kecskemét, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye
  Meghalt: 2002. augusztus 26. Debrecen
  Temetés: 2002. szeptember 2. Debrecen
  Temetési hely: Köztemető

  Család

  Sz: dr. Mihóczy Rezső (†1968. márc. 27. Budapest. Temetés: 1968. ápr. 2. Szentes, Kálvária Temető), a szentesi Horváth Mihály Gimnázium r. tanára, Lőcsey Mária (†1962. dec. 6. Temetés: 1962. dec. 8. Szentes, Kálvária Temető). F: 1947-től Nervetti Anna középiskolai tanár. Fia: Mihóczy László.

  Iskola

  A szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban éretts. (1945), a Szegedi Tudományegyetemen (1945–1947), a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Orvostudományi Karán (1947–1949), a BOTE-n tanult (1949–1951), a BOTE-n általános orvosi okl. szerzett (1951), tüdőgyógyász szakorvosi vizsgát tett (1954), az orvostudományok kandidátusa (1965), doktora (1976).

  Életút

  A BOTE, ill. a SOTE Tüdőgyógyászati Klinika gyakornoka (1951–1956), osztályvezető egy. tanársegéde (1956. jún. 1.–1965), egy. adjunktusa (1965–1969), egy. docense (1969. júl. 1.–1975. jan. 31.). A DOTE Szív- és Tüdőgyógyászati Klinika, ill. a Koch Róbert Laboratórium és Zöld Ambulancia egy. tanára (1975. feb. 1.–1998. ápr. 30.) és a Klinika igazgatója (1975–1994).

  A római Forlanini Intézet ösztöndíjas vendégkutatója (1961), majd az Egyesült Államokban (1989), Kanadában (1990) és Japánban tett hosszabb tanulmányutat (1991). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1961–1964).  Tudományos pályafutásának kezdetén új tbc-ellenes gyógyszerek klinikai tanulmányozásával, majd elektroforetikus vizsgálatokkal foglalkozott, később munkássága elsősorban a tüdő- és szívműködés, ill. a kisvérköri keringés funkcionális vizsgálatára terjedt ki. A kisvérkör funkcionális vizsgálatában Magyarországon először alkalmazott ún. direkt ballisztokardiográfiát, összehasonlító szívkatéteres és mechanográfiás vizsgálatokban kutatta a mechanográfia értékét a kisvérköri keringés megítélésében. Alapvetően új eredményeket ért el új, széles körben elterjedt noninvazív technikák kidolgozása terén. Nevéhez fűződik a debreceni klinikán a kardiológiai osztály megszervezése (1976-ban; 1982-től végzett ott ultrahangos vizsgálatokat).

  Emlékezet

  Kecskeméten született, Debrecenben élt és tevékenykedett, Debrecenben hunyt el, a város által adományozott közéleti sírhelyen nyugszik. Tiszteletére a debreceni Tüdőgyógyászati Klinika Mihóczy László-emlékülést rendez (2002-től évente).

  Elismertség

  A Magyar Egyetemi és Főiskolai Tanárok Egyesülete (MEFTE) elnöke (1990-től), a Felsőoktatási és Tudományos Tanács tagja (1994-től).

   

  Az American College of Chest Physicians vezetőségi tagja (1989-től). Az International Forlanini Association (1961-től) és a European Society for EKG and Cardiovascular Dynamics tagja (1962-től).

  Elismerés

  Korányi Frigyes-emlékérem (1978), Pro Universitate Emlékérem (DOTE, 1994), kiváló orvos (1994), az év embere (életművéért, az Amerikai Biográfiai Intézet Díja).

  Főbb művei

  F. m.: Klinikai tapasztalatok isonicotinsav-hydraziddal. Lányi Miklóssal. (Orvosi Hetilap, 1952. 45.)
  Tüdőgümőkóros betegek vérének elektroforetikus vizsgálata. (A tuberkulózis kérdései, 1954)
  Elektrocardiographiás vizsgálatok tüdőbetegeken, különös tekintettel a műtéti kivizsgálásra. (A tuberkulózis kérdései, 1955)
  Kétoldali tüdőműtét súlyos veseártalom mellett. Balogh Gyulával. (A tuberkulózis kérdései, 1956)|; Ballistocardiographiás vizsgálatok tüdőbetegeken. Várkonyi Győzővel. (Orvosi Hetilap, 1956. 33.; németül: Ballistocardiographische Untersuchungen an Lungenkranken. Zeitschift für Kreislaufforschung, 1956)
  A heveny szív–tüdő-elégtelenségről. Nyiredy Gézával. – Pneumocardiális elégtelenség és a ballistocardiographia. (Tuberkulózis, 1958)
  Klinikai tapasztalatok levulinsavas isonicotinsav-hydraziddal. Hordós Alajossal és Nyiredy Gézával. (Orvosi Hetilap, 1959. 23.)
  A kisvérköri nyomásviszonyok összefüggése a ballistocardiogramm K és L hullámával. (Magyar Belorvosi Archívum, 1960)
  A cor pulmonale ecolid kezelése. Hutás Imrével és Kováts Ferenccel. (Tuberkulózis, 1960)
  A cor pulmonale dekompenzátum kezelésének kérdéseiről. (Orvosi Hetilap, 1960. 13.)
  Kísérletes vizsgálatok ganglion-bénítószerrel idült cor pulmonaléban. Hutás Imrével. (Magyar Belorvosi Archívum, 1961)
  Ballistocardiographia a klinikumban 1–2. (Orvosi Hetilap, 1962. 12.–1963. 6.)
  A keringés ballistocardiographiás vizsgálata. Monográfia. (Bp., Akadémiai, 1964)
  Adatok a ballistokardiogramm formaelemzéséről, különös tekintettel a kisvérköri keringésre. Kand. értek. (Bp., 1964)
  A ballistocardiographia szerepe a cor pulmonale korai felismerésében. (Tuberkulózis és Tüdőbetegségek, 1966)
  A mechanographia klinikai jelentősége a kisvérköri vérkeringés vizsgálatában. (Orvosi Hetilap, 1967. 10.)
  A jobbkamrai kardiogram elemzése. (Magyar Belorvosi Archívum, 1968)
  Cardiographiai módszerek alkalmazása idült tüdőbetegek funkcionális vizsgálatában. (Tuberkulózis és Tüdőbetegségek, 1968)
  Jobbkamrai kardiogram a kisvérköri keringés vizsgálatában. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1968. 14.)
  Vérkeringési vizsgálatok cardiorespiratiós elégtelenségben szenvedő betegek gépi lélegeztetése alatt. Hutás Imrével. (Orvosi Hetilap, 1968. 50.)
  Összehasonlító szívkatéteres és mechanographiás vizsgálatok pulmonalis hypertensióban. (Magyar Belorvosi Archívum, 1970)
  Az öregkori tuberkulózis és a gyakorlat. (Orvosi Hetilap, 1973. 12.)
  Mechanographiás „nem invasiv” eljárások értéke a kisvérköri keringés vizsgálatában. Molnár Kornéliával és Voith Lászlóval. (Orvosi Hetilap, 1973. 47.)
  Mechanographic Examinations during Artificial Respiration of Patients. (Cardiovascular Dynamics, 1973)
  Összehasonlító szívkatéteres és mechanographiás vizsgálatok a kisvérköri keringés kutatásában. Doktori értek. (Bp., 1974)
  Összehasonlító intracardialis és mechanographiás vizsgálatok állatkísérletekben. (Acta Medica, 1974)
  Pulmonológia. Egy. jegyz. Faragó Eszterrel és Szűk Bélával. (Debrecen, 1982 és utánnyomások)
  Nem invazív kardiológiai vizsgáló módszerek. Szerk. (Bp., Medicina, 1983)
  Nem invazív vizsgáló módszerek a kardiográfiában. A szívmechanika nem invazív kutatásának múltja és jelene. (Az orvostudomány aktuális problémái. 45. Bp., 1983)
  Néhány mechanográfiás és szívkatéteres úton nyert hemodinamikai paraméter összehasonlító vizsgálata szívbillentyűhibás betegeknél. Többekkel. (Cardiologia Hungarica, 1983)
  Non-Invasive Cardiology. (Bp., 1985)
  Invazív vagy nem invazív módszerek a kardiológiában? (Orvosi Hetilap, 1985. 36.)
  Non-Invasive Cardiology, 1985. Proceedings of the 4th European Conference on Mechanocardiography. 11-14. September 1985, Budapest. Szerk. Kékes Edével és Matos Lajossal. (Bp.–Amsterdam [etc.], 1987)
  Non-Invasive Cardiac Diagnosis. Szerk. (Bp., Akadémiai, 1988)
  Non-Invasive Cardiac Assesment Technology. Szerk. Dhanjoo N. Ghistával. (Advances in Cardiovascular Physics. Bp.–Basel [etc.], 1989)
  A késői posztinfarktusos angina. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1989. 52.)
  Pulmonológia. II. Egy. jegyz. Faragó Eszterrel és Szűk Bélával. (új átd. kiad. Debrecen, 1990 és utánnyomások)
  A bal koszorúsér főtörzs arterioszklerotikus szűkületének klinikai jellemzői. Csapó Kálmánnal és Voith Lászlóval. (Orvosi Hetilap, 1991. 25.).

  Irodalom

  Irod.: F. V.: A beteg szívekért. Beszélgetés M. L.-val, a kardiológiai osztály munkájáról. (Hajdú-Bihari Napló, 1976. febr. 19.)
  Nagy Zsuzsa: Ember és munka. A tüdőgyógyász professzor. (Hajdú-Bihari Napló, 1978. szept. 24.)
  Halálhír. (Hajdú-Bihari Napló, 2002. aug. 30.)
  In memoriam M. L. (Hajdú-Bihari Napló, 2002. szept. 3.).


  Irod.: Magyar ki kicsoda? 1990. (Bp., 1990)
  Magyar és nemzetközi ki kicsoda? 1992–1998. (Bp., 1991–1997)
  A Budapesti Orvostudományi Egyetemen végzett orvostanhallgatók jegyzéke. 1951–1969. Szerk. Molnár László. (Bp., 1997)
  Bot György–Kapusz Nándor: Nyolcvanéves a debreceni orvosképzés. Intézetek és klinikák története, professzorainak életrajza. 1918–1998. (2. átd. kiad. Debrecen, 1998)
  Magyar és nemzetközi ki kicsoda? 2000. (Bp., 1999).

   

   

  neten:

   

   

  http://debkard.hu/bemutatkozas/tortenet.html

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu 2020

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu