Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Barla Szabó Ödön
  Háy László
  Pap János
  Trencsényi-Waldapfel Imre
  Waldapfel Eszter

  Bérces Tibor

  kémikus


  Született: 1932. május 20. Németbóly, Baranya vármegye
  Meghalt: 2007. augusztus 10. Budapest
  Temetés: 2007. augusztus 31. Budapest
  Temetési hely: Farkasrét

  Család

  Sz: Bérces Ferenc tanító, Kőnig Jolán. F: Gilyán Eszter kémikus. Leánya: Bérces Éva.

  Iskola

  A Mohácsi Városi Gimnáziumban éretts. (1950), a Szegedi Tudományegyetemen vegyész okl. szerzett (1955), doktorált (1958), a kémiai tudományok kandidátusa (1965), doktora (1979), az MTA tagja (l.: 1993. máj. 10.; r.: 1998. máj. 4.).

  Életút

  A Szegedi Tudományegyetem, ill. a JATE Szervetlen Kémiai és Reakciókinetikai Tanszéki Kutatócsoport tud. segédmunkatársa (1955–1960), tud. munkatársa (1960–1967), az Általános és Fizikai Kémiai Tanszék Gázreakció-kinetikai Kutatócsoport tud. főmunkatársa (1968–1979); közben Edinburgh-ben vendégkutató (1960–1961). Az MTA KKKI, ill. Kémiai Kutatóközpont Szerkezeti Kémiai Intézet tud. tanácsadója (1979–2002), kutatóprofesszora (2002–2007) és a Reakciókinetikai Osztály Gázkinetikai és Fotokémiai Csoport vezetője (1979-től). C. egy. tanár (1979-től). Az MTA–TMB-n Szabó Zoltán Gábor aspiránsa (1959–1962).

  Gázfázisú gyökreakciók kinetikájával, elsősorban az etilén és a bróm közötti termikus addíció reakciókinetikai vizsgálatával, kémiai kötéserősségek kutatásával fogl. A kvantitatív fotokémiai módszerek egyik magyarországi bevezetőjeként a salétromsav fotolízisét, majd különböző alifás aldehidek fotolízisét kutatta. Elsőként vizsgálta Magyarországon a légköri ózonfogyasztás problémáit.

  Elismertség

  Az MTA Reakciókinetikai és Katalízis Munkabizottság tagja (1966–1985), a Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság elnöke (1991–1993 és 1994–1997). A Szegedi Akadémiai Bizottság tagja (1973–1979), a Fizikai Kémiai és Szervetlen Kémiai Bizottság tagja (1985–1995), majd elnöke (1996-tól). Az MTA Környezettudományi Elnöki Bizottság tagja (1993-tól). Az International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) magyar nemzeti bizottsága, a Combustion Institute magyar nemzeti bizottsága és a IUPAC Comission on Chemical Kinetics tagja.

  Elismerés

  Akadémiai Díj (1980), Állami Díj (1985).

  Szerkesztés

  Az International Journal of Chemistry Kinetics szerkesztőbizottságának tagja (1991–1993).

  Főbb művei

  F. m.: A szulfulklorid termikus bomlásának mechanizmusa. Szabó Zoltánnal. (MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1957)
  A kémiai kötéserősségek konzisztenciája. Szabó Zoltánnal. (MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1960)
  The Reactions of Methoxyl Radicals with Cyclopropane and Isobutane. Trotman-Dickinson, A. F.-fel. (Journal of Chemical Society, 1961)
  Az etilén brómozása gázfázisban. A termikus addíció kinetikája és mechanizmusa alacsony hőmérsékleten. Kand. értek. (Szeged, 1963)
  A propán termikus bomlása. Márta Ferenccel, Zalotai Lajossal. (Kémiai Közlemények, 1974)
  A kötésdimociációs potenciális energia és kötéstávolság empirikus összefüggése. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1976)
  A+BC → AB+C típusú hidrogénatom lehasítási reakciók Arrhenius paramétereinek kísérleti meghatározása félempirikus módszerrel. Doktori értek. (Szeged, 1978)
  Effect of Pressure on the Primary Photochemical Processes of n-butyraldehide at 313 nm. Förgeteg Sándorral, Dóbé Sándorral. (Reaction Kinetics Katalysis Letters, 1978)
  Gas-Phase Decomposition and Isomerization Reactions of 2-pentoxy Radicals. Dóbé Sándorral, Márta Ferenccel. (International Journal of Chemistry Kinetics, 1986)
  Kinetics of Ketyl Radical Reactions Occurring in the Photoreduction of Benzophenone by Isopropyl Alcohol. Többekkel. (Ber. Bunsenges. Physische Chemie, 1988)
  Influence of Geometry on the Emitting Properties of 2,3-naphtalimides. Többekkel. (Journal of American Chemical Society, 1992)
  Rate Constants of the Reactions of OH Radicals with Cyclopropane and Cyclobutane. Többekkel. (International Journal of Chemistry Kinetics, 1992)
  Kinetics of the Reaction between Hydroxyl Radicals and Hydrogen Atoms. (Journal of Physical Chemistry, 1994)
  Az oldószer- és geometriai-relaxáció által indukált kettős lumineszcencia egységes modellje. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1994. ápr. 19.)
  Comprehensive Model of the Photophysics of the N-phenyl-naphtalimides. (Journal of Physical Chemistry, 1996)
  Direct Kinetic Studies of the Reactions Br+CH3OH and CH2OH+ HBr. The Heat of Formation of CH2OH. Többekkel. (Journal of Physical Chemistry, 1996)
  Kinetics of the Reactions of Bromine Atoms with Series of Aliphatic Aldehydes at 298 K. Többekkel. (Ber. Bunsenges. Physische Chemie, 1998)
  A gyökreakciók sokszínű világa: a reakciók kinetikája és termokémiája. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1998. nov. 17.; Székfoglalók. 1995–1998. Bp., 2000)
  Direct Kinetic Study of the Reaction of OH Radicals with Methyl-ethyl-ketone. Többekkel. (Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 2008).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (76), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (34), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (955), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (184), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu