Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Gerő Ernő
  Meznerics Ilona
  Meznerics Iván
  Pozsgay Imre
  Révai József

  Berinkey Dénes

  politikus, jogász


  Született: 1871. október 17. Csúz, Komárom vármegye
  Meghalt: 1944. június 25. Budapest

  Család

  Református családból származott. Sz: Berinkey Antal, Szabó Erzsébet. F: 1902-től Takács Mária.

  Iskola

  A bp.-i tudományegyetemen állam- és jogtudományi doktori okl. szerzett, ügyvédi vizsgát tett (1898).

  Életút

  Budapesten törvényszéki aljegyző (1898–1901), az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Jogi Osztályának munkatársa (1901-1917), az Osztály vezetője (miniszteri tanácsosi rangban, 1917–1918). A Keleti Akadémián a közgazdaságtan és a nemzetközi jog tanára (1904–1916). A Károlyi-kormány igazságügy-minisztere (1918. nov. 4.–1919. jan. 18.). Gr. Károlyi Mihály köztársasági elnökké választását követően az ország miniszterelnöke (1919. jan. 18.–1919. márc. 21.), egyúttal igazságügy- miniszter és külügyminiszter is (1919. jan. 19.–1919. jan. 24.). A Vix-jegyzéket követően lemondott, a hatalom a szociáldemokrata-kommunista vezetők kezébe került. A politikai élettől visszavonulva ügyvédi irodát tartott fenn Budapesten (1920-tól).

  Emlékezet

  Budapesten hunyt el, a Farkasréti Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2004-ben).

  Szerkesztés

  A Huszadik Század c. folyóirat alapító tagja (1900-tól). Írásai a fentin kívül még elsősorban a Jogtudományi Közlönyben (1898-tól), az Aurórában (1899-től), a Magyar Hírlapban (1904-től), a Közbiztonságban (1910-től), a Jogállamban (1914-től), a Magyar Jogéletben (1916-tól) és a Budapesti Hírlapban jelentek meg (1917-től).

  Főbb művei

  F. m.: Kiadatási gyakorlatunk Ausztriával szemben. (Jogtudományi Közlöny, 1898)
  A büntető törvénykönyv 5–19. §-ai és a tervezetek. (Jogtudományi Közlöny, 1913)
  A külföldiek követelései és a háború. 1–4. – A két első hágai békeértekezleten létrejött egyezmények és nyilatkozatok. (Jogtudományi Közlöny, 1914)
  A polgári perrendtartás nemzetközi vonatkozásai. (Jogállam, 1915)
  Külföldi örökhagyónak magyarországi hagyatékára alkalmazandó örökösödési jog. (Jogtudományi Közlöny, 1915)
  A tengeralattjárók és a nemzetközi jog. (Jogállam, 1916)
  A világháborút lezáró békekongresszus jogi problémái. (Jogállam, 1917)
  Irányelvek a jogalkotásban. (Jogállam, 1920)
  Ellenséges tartozások rendezése a trianoni szerződésben. (Jogtudományi Közlöny, 1920)
  Sulgin Sándor: Ukrán problémák. Ford., az előszót írta. (Bp., 1920)
  Nemzetek Szövetsége. (Jogtudományi Közlöny, 1922).

  Irodalom

  Irod.: Pölöskei Ferenc: B. D. (Magyarország miniszterelnökei 1848-1990. Bp., 1993).

  Megjegyzések

  MÉL I. téves halálozási év: 1948!

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (16), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (47), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (56), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (102), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (34), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (947), irodalomtörténész (272), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (182), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (686), meteorológus (14), mezőgazda (123), mezőgazdasági mérnök (101), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (20), műfordító (210), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (90), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu