Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Blaha Lujza és a mozgófilmek
  Házy Erzsébet
  Házy Erzsébet
  Igazházi, az első magyar színi játék
  Simai Kristóf

  Ajtai Miklós

  politikus, vegyészmérnök

  1918-ig Fischhoff Miklós 


  Született: 1914. május 19. Rákosliget, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye
  Meghalt: 1982. február 14. Budapest

  Család

  Sz: Fischhoff Sámuel hivatalnok. 2. F: Jóború Magda (1918–1982) pedagógus, könyvtáros, művelődéspolitikus. Első házasságából született fia: Ajtai Miklós (1946–) matematikus, az MTA külső tagja.

  Iskola

  A Pázmány Péter Tudományegyetemen vegyész és bölcsészdoktori okl. szerzett (1938).

  Életút

  A Chinoin munkatársa (1938–1945), a II. világháború idején (1943-tól), bekapcsolódott az ellenállási mozgalomba (elsősorban időzített bombákat készített, s többek között ő robbantott a Városi Színházban tartott nyilas nagygyűlésen), a KMP tagja (1944-től). A II. világháború után rövid ideig a Chinoin vezetője, a Közellátási Kormánybiztosság munkatársa, egyúttal a Népjóléti Minisztérium Gyógyszerellátásért Felelős Osztályának vezetője (1945–1946), a minisztérium csoportfőnöke (1947–1948); közben az állami hivatalok MKP-szervezetének titkára. Az Iparügyi Minisztérium csoportfőnökeként (1948–1949) részt vett az államosítások előkészítésében és lebonyolításában, a Könnyűipari Minisztérium politikai államtitkára (1949. jún. 17.–1951. jan. 27.), miniszterhelyettese (1951. jan. 27.–1955. jan. 17.), első miniszterhelyettese (1955. jan. 17.–1955. szept. 8.). Az Országos Tervhivatal (OT) elnökhelyettese (1955. szept. 8.–1961. szept. 13.), elnöke, s e funkciójában a Minisztertanács tagja (1961. szept. 13.–1967. ápr. 14.). Az MSZMP KB tagja (1961. szept. 12.–1982. febr. 14.), a PB póttagja (1962. nov. 24.–1970. nov. 28.), Nyers Rezső munkatársaként, a KB államgazdasági (1960–1966), ill. gazdaságpolitikai (1966–1973) bizottsága tagjaként részt vett az új gazdasági mechanizmus kidolgozásában. A Minisztertanács elnökhelyettese (1967. ápr. 14.–1974. márc. 21.), a KB agitációs és propaganda bizottsága és a kormány tudománypolitikai bizottsága tagja (1969–1974), a gazdasági reformprogram bukása után nyugdíjazták (1974). Az MSZMP KB közgazdasági munkaközösségének tagja (1980–1982).   Az Állami és Kossuth-díj Bizottság elnöke (1965–1974), elnökhelyettese (1974–1978), az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB, 1970. aug. 18.–1978. jan. 15.), az MTESZ elnöke (1978–1980), a MTESZ alelnöke (1980–1981), társelnöke (1981–1982). A Magyar Ellenállók, Antifasiszták Szövetségének (MEASZ) elnöke (1982. jan.–febr.). Az Országos Atomenergia Bizottság (OAB) és az Országos Közművelődési Tanács (OKT) elnöke. 

  Emlékezet

  Budapesten élt és tevékenykedett, feleségével, Jóború Magdával közös sírban, a Fiumei úti Temetőben nyugszik. 

  Főbb művei

  F. m.: A spectralanalysis módszerei és alkalmazásai. (A Magyar Gyógyszertudományi Társaság Értesítője, 1936)
  A nitrátok mikrotérfogatos meghatározása. Szebellédy Lászlóval. – A rubophen, mint sav- és lúgmérő indikátor. Szebellédy Lászlóval. – Vas kimutatása katalysissel. Szebellédy Lászlóval. – A vascyanid-ion kimutatása katalysissel. Szebellédy Lászlóval. (A Magyar Gyógyszertudományi Társaság Értesítője, 1937)
  Vanadicum kimutatása és meghatározása aktivált katalysissel. Egy. doktori értek. (Bp., 1938)
  Réz kimutatása katalízissel. Szebellédy Lászlóval. (Magyar Chemiai Folyóirat, 1938)
  Az ipari termékek önköltsége és az önköltség csökkentésének módjai, az önálló elszámolás kérdései Magyarországon. (Bp., 1955)
  A munkatermelékenység növelésének egyes forrásai az iparban, különös tekintettel a termelés technikai színvonalának emelésére. Havas Péterrel. (Bp., 1955)
  A népgazdaság fejlődése, szocialista építőmunkánk feladatai. (Az MSZMP KB Politikai Akadémiája. Bp., 1963)
  Az 1965. évi népgazdasági terv fő kérdései. (Az MSZMP KB Politikai Akadémiája. Bp., 1965)
  A harmadik ötéves terv. Tananyag az MSZMP gazdaságpolitikai tanfolyama ipari és mezőgazdasági tagozata számára. 1966–1967. Fehér Lajossal. (Az MSZMP kiadványa. Bp., 1966). 

  Irodalom

  Irod.: Munkásmozgalom-történeti lexikon. (Bp., 1972)
  Halálhír. (Népszabadság, 1982. febr. 16.–Magyar Nemzet, 1982. febr. 16.)
  Németh József: A. M. 1914–1982. (Pártélet 1984)
  A magyar antifasiszta és ellenállás és partizánmozgalom. Főszerk. Liptai Ervin. (Bp., 1987)
  Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához. Szerk. Nyírő András. (Bp., 1989)
  Kubinyi Ferenc: Fekete lexikon. (Bp., 1994)
  Bölöny József: Magyarország kormányai. (5. bőv. és jav. kiad. Bp., 2004)

  neten: http://www.neb.hu/asset/phpLWwHfg.pdf

  Megjegyzések

  Más adatok szerint szülei: Ajtai Dezső, Gere Margit. Gulyás szerint az 1938-ban, a Pázmány Péter Tudományegyetemen végzett Ajtai Miklós apja, Fischhof Sámuel 1918-ban magyarosított Ajtaira: BM 96.812/918. A Fischhof régi szegedi család, a család tagja volt – többek között – Hézer Béláné Fischhof Ágota, az első szegedi könyvtárosnő! 

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (14), állatorvos (72), állattenyésztő (16), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (14), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (22), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (183), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (28), edző (70), egyházi író (21), egyháztörténész (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (46), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (56), filozófus (75), fizikus (111), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (22), gazdasági mérnök (101), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (27), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (70), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (62), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (933), irodalomtörténész (272), jezsuita szerzetes (11), jogász (308), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (173), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (180), könyvtáros (65), közgazdász (179), kritikus (52), kultúrpolitikus (20), labdarúgó (32), levéltáros (89), matematikus (95), mérnök (684), meteorológus (14), mezőgazda (122), mezőgazdasági mérnök (100), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (15), műfordító (208), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (90), muzeológus (84), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (44), neveléstörténész (12),


  © Névpont, 2019. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu