Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Barla Szabó Ödön
  Háy László
  Pap János
  Trencsényi-Waldapfel Imre
  Waldapfel Eszter

  Brantner Antal

  gyógyszerkémikus


  Született: 1929. augusztus 9. Siklós, Baranya vármegye
  Meghalt: 2006. november 5. Szentlőrinc, Baranya megye
  Temetés: 2006. november 9. Szentlőrinc

  Család

  Régi gyógyszerészcsaládból származott: dédapja, nagyapja, nagybátyja és apja is gyógyszerész volt. Sz: Jeney Leontine. Testvére: Brantner Ottó orvos és Brantner István agronómus. Nőtlen.

  Iskola

  A ciszterci rend pécsi gimnáziumában éretts. (1947), a BOTE Gyógyszerésztudományi Karán végzett (1952), az ELTE Matematikai, Fizikai és Kémiai Karán vegyész okl. szerzett (1955), a BOTE-n doktorált (1967), a kémiai tudományok kandidátusa (1983). Az MLEE-n filozófia szakon végzett (1966).

  Életút

  A BOTE, ill. a SOTE Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerészi Kémiai Intézet gyakornoka, egy. tanársegéde (1955–1973), egy. adjunktusa (1973–1983), egy. docense (1984–1989). Az NDK-ban járt hosszabb tanulmányúton (1973).  Gyógyszer-analitikai kutatásokkal, gyógyszeranyagok ellenőrzésével, a gyógyszer minőségellenőrzésével kapcsolatos eljárások fejlesztésével fogl. A heteroatomokkal kapcsolódó úgynevezett nulla oxidációs számú metiléncsoport savas hidrolízisének formaldehid bomlástermékét vizsgálta szelektív színreakcióval. majd új módszereket dolgozott ki a gyógyszeranyagok gyógyszerkönyvi és gyári ellenőrzésével kapcsolatban. Elsősorban a C1–C5 alkoholok, aldehidek és ketonok azonosítására alkalmas új eljárásokat fejlesztett ki. Kiterjedt vizsgálatokat végzett gyógyszeranyagok körében annak kiderítésére, hogy savas behatásra milyen szerkezetekből hasad ki oxovegyület. Az oxovegyületek kihasadását szelektív színreakciókkal, az oxovegyületek 2,4- dinitrofenil-hidrazonjait pedig vékonyréteg-kromatográfiával követte, és az így kapott eredményeket a gyógyszeranyagok azonosítási reakcióinak bővítésénél kamatoztatta.

  Emlékezet

  Családja 1914-től bérelt házat Pestszentlőrincen, az Esterházy-hitbizománytól. Az államtól 1945-ben sikerült megvásárolni az ingatlant, amely az örökösök elhalálozása után Brantner Antal tulajdonába került. Nevéhez fűződik e jelentős részben családi hagyatékból származó, pestszentlőrinci egykori uradalmi tiszttartói hat szobás lakás műemlékké nyilvánítása – 1985-ben az Országos Műemléki Felügyelőség agrártörténeti műemlékké nyilvánította – majd berendezésének és a több ezer tárgyból álló, gyógyszerészettörténeti szempontból különösen értékes gyűjtemény múzeumként való elfogadtatása (Brantner–Koncz Műemlékház, 2002-től). A gyűjtemény megőrzését és továbbfejlesztését az általa létrehozott alapítvány biztosítja (Brantner–Koncz Műemlékház Működését Támogató Alapítvány).

  Elismertség

  A Magyar Gyógyszerészeti Társaság tagja (1960-tól), a TIT Kémiai Szakosztálya vezetőségi tagja.

  Elismerés

  Kiváló gyógyszerész (1984), Societas Pharmaceutica Hungarica Emlékérem (1984), Koritsánszky Ottó-emlékérem (1991), Kazay Endre-emlékérem (1997), Schulek Elemér-emlékérem (2003), a Magyar Kultúra lovagja (2006), Szentlőrinc díszpolgára (2006).

  Szerkesztés

  A Gyógyszerészet szerkesztője (1968–1981), majd felelős szerkesztője (1982–1991), nyugdíjas főmunkatársa (1991–2006).

  Főbb művei

  F. m.: A brómacetokarbamid megkülönböztetése a brómvalerokarbamidtól. (Gyógyszerészet, 1957)
  Kísérletek az ipari és gyógyszerkönyvi színmértékek összehasonlítására. Auber Lászlóval, Budváriné Bárány Zsuzsannával. (Acta Pharmaceutica, 1961)
  Adatok porkeverékek azonossági vizsgálatához. Többekkel. (Acta Pharmaceutica, 1963)
  Borostyánkősav kimutatása és félkvantitatív meghatározása klóramfenikol-hidrogénszukcinátban. Többekkel. (Acta Pharmaceutica, 1967)
  Adatok a Liebermann-féle reakcióhoz. Egy. doktori értek. Bp., 1967)
  Adatok az alkoholok vékonyréteg-kromatográfiás vizsgálatához. 1. Metilalkohol-szennyezés kimutatása etilalkoholban. Többekkel. (Acta Pharmaceutica, 1968)
  A benzonatát-oldatok minőségét befolyásoló néhány tényező tanulmányozása. (Acta Pharmaceutica, 1969)
  Über den Nachweis von O- und N-Alkyl-Gruppen. Vámos Józseffel, Végh Antallal. (Die Pharmazie, 1971)
  Rétegkromatográfiás viselkedés és a szerkezet összefüggésének tanulmányozása. Vámos Józseffel, Szász Györggyel. (Gyógyszerészet, 1975)
  Szerves molekulákból sav hatására kiszakadó oxovegyületek vizsgálata vékonyréteg-kromatográfiával. Vámos Józseffel. (Gyógyszerészet, 1977)
  Az alkoxiéter- és - észtercsoportok vékonyréteg-kromatográfiás, a metoxi- és etoxicsoportok színreakción alapuló kimutatása a gyógyszeranyagok körében. Vámos Józseffel. (Acta Pharmaceutica, 1980)
  Ópium alkaloidok vékonyréteg-kromatográfiás tisztaságvizsgálata. Többekkel. (Gyógyszerészet, 1981)
  Gyógyszeranyagok azonosítása savas és oxidatív bomlásuk termékei alapján. Kand. értek. (Bp., 1983)
  Szilikagél rétegen végbemenő ioncserés kölcsönhatások. 1–3. Többekkel. (Acta Pharmaceutica, 1988–1989)
  Nyolcvan év a magyar gyógyszerészet szolgálatában. Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság. 1924–2004. Szerk. Sági Erzsébettel. (Bp., 2004)
  Baranyai gyógyszerészcsalád. A kiegyezéstől a Brantner–Koncz Műemlékházig. 1–3. (Gyógyszerészet, 2006).

  Irodalom

  Irod.: B. A. (Farmakognóziai hírek, 2006)
  Noszál Béla: B. A. (Acta Pharmaceutica, 2006)
  Novák Krisztina–Hankó Zoltán: B. A. (Gyógyszerészet, 2006).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu 2017

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (76), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (34), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (955), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (184), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu