Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Nyáry Pál, nyáregyházi
  Schodelné Klein Rozália
  Teleki Blanka, honpolgár
  Teleki Blanka, széki gr.
  Vasvári Pál honférfiú

  Braun Soma

  társadalomtudós, kultúrtörténész, műfordító


  Született: 1890. február 13. Kecskemét, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye
  Meghalt: 1942. szeptember 2. Ukrajna, a Don mellett

  Iskola

  A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1913); egyetemi évei alatt Göttingenben régészeti, Londonban nyelvészeti tanulmányokat folytatott.

  Életút

  Az I. vh. alatt frontszolgálatot teljesített (1914–1918), az összeomlás után a ceglédi főgimnázium r. tanára (1918–1919). A Tanácsköztársaság idején a ceglédi munkástanács tagja (1919. márc.–júl.), a bukás után öt év börtönbüntetésre ítélték, amiből három évet töltött le (1919–1922). A két vh. között műfordító, ill. a Kereskedelmi Bank többnyelvű levelezője, az MSZDP oktatási vezetője (1933-tól), többéves szemináriumokat, előadássorozatokat szervezett. Behívták munkaszolgálatra (1942. ápr.), egységét az orosz frontra vezényelték, ahol hamarosan meghalt.

  Társadalom- és filozófiatörténettel, összehasonlító mesekutatással foglalkozott, népszerű ismeretterjesztő munkáival a magyarországi kulturális antropológiai és etnológiai kutatások úttörője. A népmeséről írt munkájában elsőként foglalja össze magyar nyelven az összehasonlító mesekutatás tárgyát, célját és módszereit, továbbá elsőként ismerteti a különféle meseelméleteket és módszertani iskolákat (A népmese, 1923). Politikusként nevéhez fűződik a szociáldemokrata párt oktatási és kulturális programjának kidolgozása. A Tanácsköztársaság bukása után elsősorban műfordítóként tevékenykedett: elsősorban kortárs és klasszikus amerikai prózát (Theodor Dreiser, Charles De Coster, Herman Melville, Upton Sinclair), valamint bűnügyi regényeket (Edgar Wallace) tolmácsolt. Néhány marxista művet is lefordított.

  Emlékezet

  Munkaszolgálatosként, a 401. büntetőszázaddal az ukrán frontra került, ahol egy keretlegény agyonlőtte. Iratait és néhány személyes tárgyát a Politikatörténeti Intézet Levéltára őrzi.

  Szerkesztés

  A Népszava és a Szocializmus állandó munkatársa (1933-tól).

  Főbb művei

  F. m.: Apuleius-tanulmányok. Egyetemes Philologiai Közlöny, (Bp., 1913)
  Horatius philosophiájáról. (Athenaeum, 1913)
  A népmese. Bevezetés az összehasonlító mesekutatásba. (Szabad Iskola. 8. Bp., 1923)
  A primitív kultúra. Bevezetés az ősemberrel foglalkozó tudományba. (Munkáskultúra. 1. Bp., 1924)
  A történelmi materializmus elmélete. (A szocialista tudás könyvtára. 9. Bp., 1934)
  Társadalomlélektan. (Bp., 1935)
  szerk.: Kazinczy Ferenc–Szirmay Antal Az első magyar köztársasági forradalom. A magyar jacobinusok története. Sajtó alá rend. (Bp., 1918)
  ford.: Apuleius: Az aranyszamár. A latin eredetiből ford. (Bp., 1919)
  Marryat, Frederick: A bolygó hollandi. Reg. Ill. Kolosváry Zsigmond. (Az ifjúság szépírói. Bp., 1924)
  Sinclair, Upton: Petróleum. Reg. I–II. köt. (Bp., 1928; 5. kiad. 1943)
  Sinclair, Upton: Az özönvíz után. Komédia a kétezredik évből. Reg. (Bp., 1928; új kiad. 1946)
  London, Jack: A mélység. Reg. (Bp., 1928)
  Renn, Ludwig: Háború. Reg. (Bp., 1929; Nagy írók nagy írásai. 4. kiad. 1933)
  Melville, Herman: Dráma a tengeren. Moby Dick. Reg. I–II. köt. (Bp., 1929)
  Swinnerton, Frank: Estétől reggelig. Nocturne. Reg. (Bp., 1929)
  De Coster, Charles: A nászutazás. Reg. (Bp., 1929)
  Wallace, Edgar: A vörös kör. Bűnügyi reg. (Bp., 1929)
  Dreiser, Theodore: Amerikai tragédia. Reg. I–III. köt. (Bp., 1930; 2. kiad. 1932)
  Geiger-Gog, Anni: Soha többé… Heini Jermann, egy hadiárva élete. Reg. Ackermann, Max képeivel. (Bp., 1930)
  Walther, Victor: Egy a sok közül. Reg. (Népszava olcsó könyvei. Bp., 1931)
  Marx: A filozófia nyomorúsága. (Korunk Könyvei. Bp., 1932)
  Kästner, Erich: Fabian. Egy moralista regénye. (Nova regényei. Bp., 1932; 3. kiad. 1933)
  Werfel, Franz: Barbara. Reg. (Bp., 1933)
  Fallada, Hans: Mi lesz veled emberke? Reg. (Nova 3 pengős regényei. Bp., 1933; 8. kiad. 1935)
  Lawrence, D. H.: Lady Chatterley és a kedvese. Reg. Ford. Gellért Hugóval. (Bp., 1933; 2. kiad. 1935)
  Sinclair, Upton: Hajsza a pénz után. Reg. (Nova regényei. Bp., 1933)
  Torberg, Friedrich: A Gerber érettségije. Reg. (Nova 2 pengős regényei. Bp., 1933)
  Sinclair, Upton: A mocsár. Reg. (Nova regényei. Bp., 1934; 3. kiad. 1943)
  Döblin, Alfred: Berlin, Alexanderplatz. Reg. (Nova díszkiadásai. Bp., 1934)
  Dreiser, Theodore Carrie, drágám. Reg. (Nova díszkiadásai. Bp., 1934)
  Feuchtwängler, Lion: Az eredmény. Reg. 1–2. köt. (Nova díszkiadásai. Bp., 1935)
  Meynell, Lawrence W.: A kék toll. Reg. (Nova kalandos regényei. Bp., 1936)
  Alexander, Arno: Wang Ho. Reg. (Nova kalandos regényei. Bp., 1936)
  Nordhoff Charles–Norman, James: Lázadók. [Lázadás a Bounty.] Reg. (Nova díszkiadásai. Bp., 1936)
  Wheatley, Denis: Axel drága… (Nova 1 pengős regényei. Bp., 1938)
  Wheatley, Denis: Megtalálták Atlantiszt. Reg. (Nova 1 pengős regényei. Bp., 1938)
  Cain, James W.: Szerenád. Reg. (Nova díszkiadásai. Bp., 1938)
  Lofts, Norah: Mint a falevél… Reg. (Bp., 1941)
  Swinnerton, Frank: Két feleség. Reg. (Bp., 1941)
  Marx: Anti-Proudhon. A filozófia nyomorúsága. (Világosság Könyvtár. Bp., 1948)
  London, Jack: A mélység lakói. Reg. (Nagy elbeszélők. Bp., 1948)
  Fallada, Hans: Mi lesz veled emberke? Reg. (új átd. kiad. Bp., 1957; Új világ. 3. kiad. 1980; Az utószót Szász János írta. Horizont Könyvek. 4. kiad. Bukarest, 1987; 5. kiad. Bp., 1994; Nagy siker volt. 6. kiad. Bp., 2002).

  Irodalom

  Irod.: Révay József: A primitív kultúra. B. S. új könyve. (Nyugat, 1925)
  Török Júlia: B. S. (Párttörténeti Közlemények, 1966)
  Paládi Kovács Attila: B. S. és néprajzi munkássága. (Népi kultúra – népi társadalom, 1971)
  Sz. Bányai Irén: B. S. Cegléden. (Studia Comitatensia, 1972)
  Szilágyi János: B. S. (Népszabadság, 1981. 28.).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (14), állatorvos (72), állattenyésztő (16), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (14), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (32), bibliográfus (22), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (183), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (28), edző (70), egyházi író (20), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (46), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (14), filológus (56), filozófus (75), fizikus (111), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (22), gazdasági mérnök (101), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (27), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (53), geológus (70), gépészmérnök (156), grafikus (68), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (62), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (931), irodalomtörténész (271), jezsuita szerzetes (11), jogász (308), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (173), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (180), könyvtáros (65), közgazdász (178), kritikus (52), kultúrpolitikus (20), labdarúgó (32), levéltáros (89), matematikus (95), mérnök (684), meteorológus (14), mezőgazda (122), mezőgazdasági mérnök (100), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (15), műfordító (208), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (90), muzeológus (83), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (44), neveléstörténész (12), növénynemesítő (29),


  © Névpont, 2019. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu