Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Bajor Gizi
  Gozsdu Elek
  Latinovits Zoltán, borsodi és katymári
  Latinovits Zoltán emlékezete
  Supka Géza

  Albert Ferenc, montedegói

  csillagász


  Született: 1811. január 1. Klagenfurt
  Meghalt: 1883. augusztus 9. Eger

  Család

  Apja a klagenfurti 3. sz. gyalogezred hadnagya, 1820-tól Egerben toborzó parancsnok, a család az 1820-as években telepedett le Egerben.

  Iskola

  Középiskoláit Egerben, elsősorban magánúton végezte, a pesti egyetemen bölcsésztudori okl. szerzett (1835).

  Életút

  A budai, gellérthegyi csillagda gyakornoka (1825–1831), mint segéd-, ill. helyettes csillagász az intézet mb. vezetője (1831–1836), ig.-ja (1836–1849). A pesti tudományegyetemen a csillagtan, a kortan (= kronológia) és a felsőbb földmérés rk. tanára (1841–1848), a forradalom és szabadságharc idején a Buda körül létesítendő erődítési munkálatok vezetője (1848. szept. 10.–1849. jan. 5.). A forradalom bukása után az osztrák hatóságok elfogták és fogságban tartották (1849. júl. 27.–nov. 13.). Az osztrák főparancsnokság tolmácsa és fordítója (1849–1851), az egri érseki jogi líceumban a matematika r. tanára, könyvtárnok és a csillagvizsgáló vezetője (1851. ápr. 15.–1883).

  Tittel Pál, apjának barátja hatására kezdett el foglalkozni matematikával és „csillagvizsgálatokkal”. A pesti egyetemen először adott elő csillagászatot és geodéziát magyar nyelven. Ô volt az első magyar csillagász, aki szupernovát fedezett fel. Irányítása alatt a gellérthegyi csillagda nemzetközi hírnevet szerzett. Buda ostroma idején nemcsak a csillagvizsgáló, de vele együtt minden vagyona is megsemmisült; az intézetnek csak néhány műszerét sikerült kalandos körülmények között megmentenie. Részt vett a prágai német (1834), a mainzi német (1842) és a strasbourgi francia tudósok természettudományi gyűlésein (1842). Alapvetőek csillagászati, földrajzi, helyismereti értekezései, de a magyar és a német nyelv sajátosságaival foglalkozó ismeretterjesztő cikkeket is írt.

  Emlékezet

  Kéziratos hagyatékát az egri érseki könyvtár őrzi.

  Elismertség

  A Magyar Természettudományi Társaság tagja (1843-tól).

  Szerkesztés

  Az 1827 után Mo.-on megjelent naptárakban ő állította össze a csillagászati és a kronológiai fejezeteket. A budai csillagdában az általa intézett meteorológiai „észleletek” eredményeit havonként rendszeresen közölte az Ofner–Pestner Zeitung és a Pester Tageblatt (1825–1848). Az Egri Értesítő szerkesztője (1860); magyar nyelvű népszerű csillagászati dolgozatai elsősorban a Jelenkorban és a Nemzeti Ujságban (1832–1848), ill. az Eger- és Idők Tanuja c. lapban jelentek meg (1851-től).

  Főbb művei

  F. m.: Allgemeines Briefsteller. (Pesth, 1842; 5. bőv. kiad. Haus-Sekretär und Briefsteller címmel 1844)
  Neuestes polytechnisches Rezept-Taschenbuch. (Leipzig–Pesth, 1845)
  A folyó évi július 28-án beállandó napfogyatkozásról. (Eger, 1851)
  Magyar nyelvtan. (Eger, 1853)
  Német nyelvtan a magyar tanuló ifjúság számára. (Eger, 1853; 2. kiad. 1860)
  Huldigungsgrass zum 24. April 1854. aus Erlau’’s stillem Matra-Thale dem allerhöchsten Kaiserpaar. (Erlau, 1854)
  Tittel Pál. (Magyar Orvosok és Természetbúvárok Munkálatai, 1869).

  Irodalom

  Irod.: Zétényi Endre: A. F. (Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve, 1962)
  Egy csillagász írásos hagyatéka. Sajtó alá rend. Radnai Lóránt. (Budapest [folyóirat], 1976)
  Both Előd–Vargha Domokosné: A. F. vizsgatételeihez. (Technikatörténeti Szemle, 1985)
  A gellérthegyi csillagda pusztulása. A. F. álladalmi segédcsillagász és tanár beszámolója a gellérthegyi egyetemi csillagda pusztulásáról. Sajtó alá rend. Vargha Domokosné. (Élet és Tudomány, 1994).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (14), állatorvos (72), állattenyésztő (16), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (14), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (32), bibliográfus (22), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (183), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (28), edző (70), egészségpolitikus (10), egyházi író (20), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (46), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (14), filológus (56), filozófus (75), fizikus (111), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (22), gazdasági mérnök (101), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (27), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (53), geológus (70), gépészmérnök (156), grafikus (68), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (62), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (931), irodalomtörténész (271), jezsuita szerzetes (11), jogász (308), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (173), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (180), könyvtáros (65), közgazdász (178), kritikus (52), kultúrpolitikus (20), labdarúgó (32), levéltáros (89), matematikus (95), mérnök (684), meteorológus (14), mezőgazda (122), mezőgazdasági mérnök (100), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (15), műfordító (207), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (90), muzeológus (83), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (44), neveléstörténész (12),


  © Névpont, 2019. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu