Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Barla Szabó Ödön
  Háy László
  Pap János
  Trencsényi-Waldapfel Imre
  Waldapfel Eszter

  Alexics György

  irodalomtörténész, nyelvész

  Alexi; Alexici


  Született: 1864. szeptember 14. Arad
  Meghalt: 1936. február 7. Budapest

  Család

  Sz: Alexi Áron Demeter Arad város főjegyzője, aki szerb nyelven vígjátékokat és történeti munkákat írt. Fia: Alexits György (1899– 1978) matematikus, az MTA tagja.

  Iskola

  A bp.-i tudományegyetemen m.–román–latin szakos tanári és bölcsészdoktori okl. (1884), a román nyelv és irodalom tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1897).

  Életút

  A szolnoki főgimnázium h. tanára (1888–1889), a kassai tankerületi főigazgatóság írnoka és a kassai főreáliskola testnevelő tanára (1889–1891), a bp.-i Keleti Kereskedelmi Tanfolyamon (1891–1899), ill. a Keleti Kereskedelmi Akadémián a román nyelv és irodalom r. tanára (1899-1922), a bp.-i tudományegyetem magántanára (1897–1920; a Tanácsköztársaság bukása után az egyetemi tanács megfosztotta az előadás jogától: 1920, nyugdíjazták: 1922).

  Román filológiai kutatásokkal, nyelvészettel és irodalomtörténettel, a magyar–román kapcsolatok történetével fogl. Jelentősek a román nyelv és nemzet kialakulására vonatkozó dolgozatai. Folkloristaként román népdalokat, népmeséket gyűjtött.

  Elismertség

  A Magyar Néprajzi Társaság választmányi tagja.

  Szerkesztés

  A Poporul c. hetilap szerkesztője, tud. dolgozatai elsősorban a Magyar Nyelvőrben (1884-1914), a Budapesti Szemlében (1888), a Nyelvtudományi Közleményekben (1896-tól), az Egyetemes Philologiai Közlönyben (1902-től) és a Nyelvtudományban (1905-től) jelentek meg.

  Főbb művei

  F. m.: Lexicon linguae Hungaricae aevi antiquiores. (Arad, 1888)
  Magyar elemek az oláh nyelvben. (Bp., 1888)
  Az oláh nyelv és nemzet megalakulása. (Bp., 1888)
  Román nyelvtan. (Bp., 1892)
  Az oláh nyelv eredete. (Nyelvtudományi Közlemények, 1896)
  Vadrózsa pör. (Bp., 1897)
  Teste din litteratura poporanâ românâ. 1–2. (Bp., 1899–1913)
  Románok. (Bp., 1905)
  Oláhok. (Egyetemes irodalomtörténet. Szerk. Heinrich Gusztáv. 2. Bp., 1905)
  A „román” szó írása a magyar nyelvészetben. (Egyetemes Philologiai Közlöny, 1905)
  Geschichte der rumänischen Literatur. (Leipzig, 1906; 2. kiad. 1909)
  Szegedi Gergely énekeskönyve XVI. századbeli román fordításban. Protestáns hatások a hazai románságra. Sztripszky Hiadorral. (Bp., 1911)
  Magyar–román zsebszótár. (Bp., 1917; új kiad.: átnézte Gáldi László. 1940)
  Román–magyar és magyar–román zsebszótár. (Bp., 1917; új kiad.: közrem. Gáldi László. 1940)
  Román nyelvtan és gyakorlókönyv. (az 1892. évi 1. kiadás 5. bővített kiadása. Bp., 1920)
  Gramatica maghiarâ. (Bp., 1942)
  ford.: Román népmesék. 1–2. (Bp., 1912–1913).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (76), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (34), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (955), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (184), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu