Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Bessenyei Ferenc emlékezete 2.
  Bessenyei György, nagybesenyői
  Lutter Tibor
  Madas András
  Madas László

  Bogisich Mihály

  zeneszerző, zenetörténész, zenei író


  Született: 1839. január 10. Pest
  Meghalt: 1919. augusztus 6. Esztergom

  Iskola

  A Nemzeti Zenedében (1850-től) és a pesti kegyesrendi főgimnáziumban tanult, majd a bécsi Pázmáneumban teológiai és zenei tanulmányokat folytatott (1859–1863), pappá szentelték (1863. júl. 27.). Az MTA tagja (l.: 1880. máj. 20.).

  Életút

  Szomoron (1863-1864), Kürtön (1864–1868), Buda-Tabánban (1868–1869), Buda-Vízivárosban (1869–1870), Pest-Belvárosban káplán (1870–1882). A budavári Nagyboldogasszony-templom plébánosa (1882–1898), esztergomi kanonok (1898–1919). Herpályi c. prépost és érseki biztos (1883-tól), pristinai c. püspök (1896-tól), bp.-i esperes (1890-től), prelátus (1901-től), barsi (1906-tól) és székesegyházi esperes (1916-tól). A bp.-i tudományegyetemen az általános és az egyházi zenetörténelem magántanára (1881-től). Németországban és Svájcban kormánymegbízásból az egyházi zenét tanulmányozta.

  A magyar katolikus egyházzene jelentős újítója, munkássága alapvető jelentőségű a magyar egyháztörténetben. ő hívta fel a tudományos világ figyelmét a régi kódexekben lévő egyházi énekekre, s kezdte meg a magyarországi egyházzenei emlékek összegyűjtését és előadását. A budai Mátyás-templomban újjászervezte az ének- és zenekart, amelynek műsorán már szerepeltek Palestrina (Missa Papae Marcelli és Improperia), valamint Lassus és Victoria művei. Az egyházi zene klasszikusai közül többet átírt énekkarra, ill. több egyházi énekes- és imakönyvet állított össze. Kezdeményezésére alakult meg az Országos Magyar Cecília Egyesület. Zeneszerzőként elsősorban egyházi és világi himnuszokat, kórusműveket és dalokat írt.

  Emlékezet

  Arcképe megjelent az Ország–Világ és a Budapesti Hírlap (1882. 187). c. lapokban.

  Elismertség

  A Szent István Akadémia tagja (1915). A Budai Zeneakadémia (1868–1876) és a Nemzeti Zenede titkára (1876–1882). Az Országos Magyar Cecília Egyesület alapító elnöke (1897–1919).

  Elismerés

  Az MTA Haynald-díja és Horváth-féle jutalma (1879).

  Főbb művei

  F. m.: írásai: Melyik a valódi egyházi zene? (Bp., 1878)
  A gyermek szent fohászai. Ima- és énekeskönyv. (Bp., 1879; 12. kiad. 1904)
  A keresztény egyház ősi zenéje. Az apostolok korától a németalföldi iskola megalapításáig. Műtörténelmi és gyakorlati kézikönyv. I–III. (Eger, 1879)
  Egyház-zenészeti jegyzeteim. Töredékek naplómból. (Bp., 1880)
  Magyar egyházi népénekek a XVIII-ik századból. Akadémiai székfoglaló zongora- és énekhanggal kísérve. (Elhangzott: 1881. febr. 21.; megjelent: Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. Bp., 1881; kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1881)
  Cantionale et passionale Hungaricum Societas Jesu … XVIII. századbeli katholikus énekgyűjtemény. (Bp., 1882)
  Szegedi Ferencz Lénárt egri püspök énekeskönyve 1674-ből. (Bp., 1896)
  őseink buzgósága imákban és énekekben. (Bp., 1888; 2. kiad. 1895)
  Szent István napi egyházbeszéd. (Bp., 1897)
  zeneművei: Dicshymnus főm. és főt. Simor János bíbornok aranymiséje emlékére (karének, 1886)
  tizenkét eredeti magyar dal (egy énekhangra és zongorára, 1892)
  első eredeti magyar rapszódia (nagyzenekarra, 1894)
  Király- himnusz (énekkarra zongorakísérettel, 1895)
  második eredeti magyar rapszódia (nagyzenekarra, 1895).

  Irodalom

  Irod.: Walter Gyula: B. M. emléke. (Katholikus Szemle, 1923).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (14), állatorvos (71), állattenyésztő (16), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (14), bányamérnök (38), belgyógyász (77), bencés szerzetes (32), bibliográfus (22), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (183), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (16), diplomata (27), edző (70), egyházi író (20), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (31), erdőmérnök (46), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (18), feltaláló (25), festő (121), festőművész (118), filmrendező (14), filológus (56), filozófus (75), fizikus (111), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (22), gazdasági mérnök (100), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (23), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (53), geológus (70), gépészmérnök (156), grafikus (67), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (61), honvédtiszt (21), ifjúsági író (10), iparművész (16), író (917), irodalomtörténész (271), jezsuita szerzetes (11), jogász (305), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (172), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (176), könyvtáros (63), közgazdász (170), kritikus (52), kultúrpolitikus (19), labdarúgó (32), levéltáros (89), matematikus (95), mérnök (681), meteorológus (14), mezőgazda (119), mezőgazdasági mérnök (99), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (15), műfordító (199), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (90), muzeológus (83), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (43), neveléstörténész (11), növénynemesítő (29),


  © Névpont, 2019. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu