Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Horn Gyula
  Mészöly Gyula
  Meznerics Iván
  Nagy Imre
  Rajk László

  Bokor Elemér

  biológus, zoológus, barlangkutató


  Született: 1887. január 19. Sátoraljaújhely
  Meghalt: 1928. szeptember 1. Budapest

  Iskola

  A bp.-i cs. és kir. hadapródiskola elvégzése után zászlóssá avatták az esztergomi 26. cs. és kir. gyalogezredhez (1905), a Pázmány Péter Tudományegyetemen tanult (1920–1924), természetrajz–kémia szakos tanári (1924) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1925).

  Életút

  Ezredénél csapatszolgálatot teljesített (1905–1914), az I. vh.-ban főhadnagyként szolgált, orosz hadifogságba esett (1914–1918). Tanulmányai elvégzése után a bp.-i Bocskai István Reáliskola r. tanára és az iskola aligazgatója (1924–1928).

  A magyarországi barlangok állatvilágával fogl., a barlangbiológia első hazai művelője. Feldolgozta 102 magyarországi barlang ízeltlábú faunáját (1920-as évek), majd részt vett a bükki Kecske-lyuk ásatásán (1925–1928). Felmérte az Abaligeti-barlangot, és máig helytálló pontosságú térképet készített az üregrendszerről (1921–1924), ill. Kadic Ottokár közreműködésével arról barlanggenetikai, geológiai és állattani feldolgozást is végzett. Zoológusként elsősorban entomológiával, barlangi és föld alatti bogárfaunával fogl. Elsőként állította össze a magyarhoni barlangok ízeltlábúinak jegyzékét. Számos új barlangi rovarfajt fedezett fel és írt le először; pl. felfedezett egy addig ismeretlen vakfutrinkát, amely kizárólag Magyarországon, a Bükk hegységben él, a magyarországi endemikus fajt barlangkutató társáról, Gebhardt Antalról nevezte el (Duvalius gebhardti; Bokor, 1926). Kutatta még a Dunántúl, az Erdélyi-érchegység és a Gömöri-karszt barlangjait.

  Emlékezet

  Rovargyűjteménye a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) Természettudományi Tárába került (1929). A különösen értékes gyűjtemény közel 12 000 fajhoz tartozó kb. 60 000 példányból állt (ebből 6000 példány az ún. vakbogarak száma). A Kárpát medencei vakbogarak gyűjteménye csaknem teljes volt, de az egész európai bogárfauna is rendkívül gazdagon képviselt.

  Elismertség

  A Magyar Rovartani Társaság tagja (1911-től), alelnöke (1923–1928). A Magyar Barlangkutató Társaság választmányi tagja.

  Elismerés

  A Német–Osztrák Barlangkutató Szövetség Ezüstplakettje (1927).

  Főbb művei

  F. m.: A Cicindela soluta életéből. (Rovartani Lapok, 1911)
  Három új vakbogár Magyarország faunájából. (Annales Historico- Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1913)
  A „vak” Trechusok szeméről. (Rovartani Lapok, 1914)
  Barlangkutatás nehézségekkel. (Rovartani Lapok, 1915)
  A mezei cingolány szárnyrajza. (Rovartani Lapok, 1918)
  A magyarhoni barlangok ízeltlábúi. (Barlangkutatás, 1921)
  Ein neuer Blindkäfer aus Ungarn. (Entomologische Blätter, 1921)
  Über eine blinde Staphyliniden. Art aus Ungarn. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1923)
  Kaufmann Ernő gyűjteményének Apionjai. (Rovartani Lapok, 1923)
  Egy új magyar barlangi vakbogárról. (Folia Entomologica, 1924)
  Az Abaligeti barlang. Egy. doktori értek. is. (Földrajzi Közlemények, 1925)
  Új Duvalites Magyarországból. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1926)
  Bogártudományi jegyzetek. (Rovartani Lapok, 1926)
  Kaufmann Ernő bogárgyűjteményének cincérei. (Folia Entomologica, 1927)
  A szalmatörmelék bogárfaunájáról. (Folia Entomologica, 1930).

  Irodalom

  Irod.: Dudich Endre: B. E. (Állattani Közlemények, 1928)
  Huszty Sándor: A magyar rovartani szaksajtó bibliográfiája. 1883–1973. I. rész. A–J. (Frivaldszkya, 1975)
  Horváth Csaba–Szél Győző: B. E. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (183), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (21), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu