Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Barla Szabó Ödön
  Háy László
  Pap János
  Trencsényi-Waldapfel Imre
  Waldapfel Eszter

  Botta István

  irodalomtörténész, szerkesztő, evangélikus lelkész


  Született: 1918. április 10. Budapest
  Meghalt: 1999. március 15. Tordas, Fejér megye

  Család

  Sz: Botta Ferenc tanító, Péczely Margit. F: 1944-től Martin Nóra. Három gyermekük született. Testvérei: Botta Dénes (1921–) és Botta Ferenc (1919–1968) fotóművészek, szakírók.

  Iskola

  A bp.-i Werbőczy István Gimnáziumban éretts. (1936), a soproni evangélikus teológiai akadémián lelkészi okl. szerzett (1940), az ELTE ÁJTK-n és az ELTE BTK-n tanult (1950-es évek eleje).

  Életút

  A fóti (1940), a rákospalotai (1941), a budapesti-kelenföldi gyülekezet segédlelkésze (1942–1943), a bp.-i (óbudai) Árpád Gimnázium (1944–1949), a bp.-i kelenföldi gimnázium vallástanára (1949–1956). Az Állami Egyházügyi Hivatal evangélikus sajtóosztályának ügyvivője (1956–1957). A tordasi gyülekezet lelkipásztora (1957–1986).

  Irodalomtörténészként elsősorban a magyarországi humanizmus és reneszánsz irodalmával, annak vallás- és művelődéstörténeti hatásaival, Huszár Gál, ill. Dévai Bíró Mátyás és Melius Juhász Péter munkásságával fogl. Számos népszerű evangélikus hittankönyv szerzője és szerkesztője.

  Szerkesztés

  A Keresztyén Igazság c. lap új folyamának szerkesztője (1990–1991), főszerkesztője (1991–1999).

  Főbb művei

  F. m.: Keresztyén hit és élet. Hittankönyv a gimnázium III. osztályának evangélikus tanulói számára. (Bp., 1949)
  Bibliai történetek az általános iskola 1–3. osztályos tanulói számára. 1–2. Ill. Péczely Antal. (Bp., 1954–1957)
  Fráter Gáspár. – Fráter Gáspár Mária-éneke. Holl Bélával. (Reneszánsz füzetek. 15. Bp., 1972)
  A reformáció és a nyomdászat Magyarországon. (Reneszánsz füzetek. 23. Bp., 1973)
  Melius Péter ifjúsága. A magyarországi reformáció lutheri és helvét irányai elkülönülésének kezdete. Monográfia. (Humanizmus és reformáció. 7. Bp., 1978)
  Luther Antikrisztus-fogalmának hatása a magyar reformátorok társadalomszemléletére. (Tanulmányok a lutheri reformáció történetéből. Szerk. Fabiny Tibor. Bp., 1984)
  Dévai Mátyás, a magyar Luther. Dévai helvét irányba hajlásának problémája. (A Keresztyén Igazság új folyamának füzetei. Bp., 1990)
  Huszár Gál reformátor háromszoros exkommunikációja. (Collectanea Tiburtiana. Tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére. Szerk. Galavics Géza, Herner János, Keserű Bálint. Szeged, 1990)
  Huszár Gál élete, műve és kora. 1512–1575. Monográfia. (Humanizmus és reformáció. 18. Bp., 1992)
  Jézus: Jó hír a szenvedőknek. Ordass Lajos igehirdetései. Szerk., a szöveget gondozta. (Bp., 1992).

  Irodalom

  Irod.: Interjú B. I. főszerkesztővel. (Keresztyén Igazság, 1991)
  A 75 éves B. I. köszöntése. (Keresztyén Igazság, 1993)
  B. I. 80 éves. (Keresztyén Igazság, 1998)
  Szabó András: B. I. 1918–1999. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1999)
  Zászkaliczky Pál, ifj.: B. I. 1918–1999. – Herényi István: Emlékezés B. I. temetésén. – Dóka Zoltán: A harcos hazatért. Igehirdetés B. I. temetésén. (Keresztyén Igazság, 1999).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (76), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (34), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (955), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (184), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu