Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Andorka Rezső , vitéz
  Andorka Rudolf, ifj.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnay László, zolnai

  Botvay Károly, vitéz

  erdőmérnök

  Schumacher


  Született: 1897. január 4. Ada, Bács-Bodrog vármegye
  Meghalt: 1958. szeptember 10. Sopron

  Család

  Fia: Botvay Károly (1932–). gordonkaművész.

  Iskola

  Középiskoláit Újverbászon, Szegeden és Újvidéken végezte, a lőcsei gimnáziumban éretts. (1915), az I. vh.-ban katonai szolgálatot teljesített (1915–1918), az összeomlás után kezdte meg egyetemi tanulmányait. A soproni Bánya- és Erdőmérnöki Főiskolán erdőmérnöki okl. (1924), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem soproni Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Karán műszaki doktori okl. (1940), a talajfizika tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1944). A mezőgazdasági tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952).

  Életút

  A soproni Bánya- és Erdőmérnöki Főiskola Erdészeti Vegytani Tanszék tanársegéde (1924–1929), főisk. adjunktusa (1929–1938) és magántanára (1944-től); közben a bajor állami erdészeti kutatóintézet ösztöndíjasaként talajfizikai kutatásokat végzett (1938– 1939). A bp.-i Erdészeti Kutató Intézet (ERTI) tud. munkatársa (1940–1944). A Magyar Agrártudományi Egyetem soproni Erdőgazdaság-tudományi Kar, ill. a soproni Erdőmérnöki Főiskola Erdészeti Vegytani Tanszék ny. r. tanára (1946–1947), az általa szervezett Termőhely-ismerettani Tanszék ny. r. tanára (1947–1952), egy. tanára (1952–1958) és a Tanszék vezetője (1947–1958).

  A talajfizikai és termőhely-ismerettani kutatások nemzetközileg is elismert professzoraként elsősorban a talajok mechanikai elemzésével, a talajülepítő eljárások gyors gyakorlati módszerének kidolgozásával fogl. Új szedimentációs mérleget szerkesztett, amelynek elméletét is kidolgozta, és matematikailag is bizonyította. Az erdészeti viszonyokra alkalmazta a ‘Sigmond-féle dinamikus talajtani rendszert, majd megkezdte a magyarországi (alföldi) akácosok talajainak feldolgozását. Elsőként bizonyította az ún. kétórás kapilláris vízemelés jelentőségét az alföldi homoktalajoknál, ill. elsők között emelte ki a talajsavanyúság erdészeti jelentőségét. Munkássága során összegyűjtött adatainak felhasználásával írt fő műve, az Erdészeti termőhelyismereti kézikönyv befejezetlenül, kéziratban maradt.

  Emlékezet

  Emlékét a Nyugat-Magyarországi Egyetem Botanikus Kertjében emléktábla és szobor őrzi (Kutas László alkotása, mindkettőt születésének 100. évfordulóján adták át, 1997-ben).

  Főbb művei

  F. m.: Az ülepedés zavarainak elhárítása az Odén-féle eljárás alapján történő mechanikai elemzésnél. (Erdészeti Kísérletek. Sopron, 1937)
  Egy új, önműködő szedimentációs mérleg. Egy. doktori értek. is. (Sopron, 1939 és Erdészeti Kísérletek. Sopron, 1940)
  Egyszerűsített eljárás a talajok mechanikai elemzésére Vendl M. szedimentációs mérlegével. – Adatok a szuszpenziók esési görbéjének grafikus kiértékeléséhez. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1943)
  Talajaink, mint dinamikus rendszerek. (Erdészeti Zsebnaptár. Bp., 1943)
  Erdészeti talajtan. 1–2. Egy. tankönyv. (Sopron, 1950)
  Az erdő talajigénye. (Fekete Zoltán: Talajtan. Bp., 1952). Adatok az alföldi akácállományok minősége és a talajvíz mélysége közötti kapcsolathoz. (Erdőmérnöki Főiskola Évkönyve. Sopron, 1952)
  Az általános meteorológia, időjárástan és éghajlattan alapjai. (Sopron, 1953; 3. kiad. 1955)
  A Hanság fásítása. (MTA Agrártudományi Osztálya Közleményei, 1954)
  Talajtan. 1–2. Egy. tankönyv. (Bp., 1954– 1958)
  Adatok az alföldi homoktalajaink kapilláris vízemelő-képességének értékeléséhez. (Agrokémia és Talajtan, 1955)
  Adatok a tavak és folyók parti környezetének éghajlatához. (Az Időjárás, 1955)
  A talajsavanyúság és erdészeti jelentősége. (MTA Agrártudományi Osztálya Közleményei, 1957)
  Erdészeti talajtan. Egy. tankönyv. (Sopron, 1965)
  Éghajlattan. Egy. tankönyv. (Sopron, 1965).

  Irodalom

  Irod.: B. K. (Soproni Szemle, 1958 és 1959)
  Haracsi Lajos: B. K. (Erdészettudományi Közlemények, 1958)
  Járó Zoltán: Megemlékezés B. K.-ról. (Az Erdő, 1959)
  Kotlár Károly: B. K. (Magyar agrártörténeti életrajzok. I. Bp., 1987)
  Szodfridt István: Nagy elődeink nyomában: B. K. (Erdészeti Lapok, 1995).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (186), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (20), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), immunológus (10), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (175), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (186), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (26), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu