Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Mészöly Gyula
  Meznerics Ilona
  Meznerics Iván
  Mihalik József, 1914-től hernádszurdoki
  Mihalik Sándor, 1914-től hernádszurdoki

  Bárány-Oberschall Magdolna

  művészettörténész


  Született: 1904. december 22. Budapest
  Meghalt: 1985. október 28. Bryn Mawr, Philadelphia, USA

  Család

  F: 1931–1941: Bárány István (1907–1995) úszó, edző, szakíró. Leánya: Bárány Judit (1934) Elvált.

  Iskola

  A Pázmány Péter Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1926), a párizsi Sorbonne-on, majd Londonban és Hollandiában tanult (1929–1931), a magyar iparművészet és keleti kapcsolatai tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1947).

  Életút

  Az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum gyakornoka (1927–1933), szakdíjnoka (1933–1934), a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) Történeti Osztályának múzeumi segédőre (1934–1939), a Történeti Tár vezetője (1939–1946). A Pázmány Péter Tudományegyetem mb. előadója (1945–1946), magántanára (1947–1948). Olaszországi tanulmányútjáról nem tért vissza, az USA-ban telepedett le (1948–1953), a Szabad Európa Rádió müncheni részlege műsorellenőrző osztályának munkatársa (1953–1970), majd ismét az USA- ban élt (1970–1985).

  A magyar iparművészet, elsősorban az ötvösség és a zománcművesség történetével fogl. A Monomakhosz-koronával, ill. a magyar Szent Koronával kapcsolatos megállapításai a magyarországi művészettörténeti és bizantinológiai kutatások meghatározó tudományos eredményei. Elsőként állapította meg, hogy a Szent Korona alsó része, az oromzatos corona graeca a bizánci koronák típusának felel meg. Véleménye szerint ez a koronarész I. Géza feleségének, Szünedéné bizánci hercegnőnek a hozománya lehetett. A Szent Korona felső része, a corona latina apostolainak zománcképeit vizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy a lemezek a 11. sz.-ban, a Rajna-vidéken készülhettek.

  Főbb művei

  F. m.: A holland és a flamand festészet nemzeti sajátosságai. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1929)
  A vasművesség. Az Iparművészeti Múzeum katalógusa. (Bp., 1931)
  Konstantinos Monomachos császár koronája. (Archaeologica Hungarica, 1937)
  Magyarországi miseruhák. (Bp., 1937)
  A nyírbátori stallumok. (Bibliotheca Humanitatis Historiae. II. Bp., 1937)
  Vezető a Történeti Gyűjteményekben. A Magyar Történeti Múzeum Történeti Tárának katalógusa. (Bp., 1938)
  A kézművesség első nyomai. (Magyar Művelődéstörténet. I. Bp., 1939; hasonmás kiad. Szekszárd, 1991, 1993)
  Magyar bútorok. (Bp., 1939; 2. kiad. 1944)
  Nemes és polgár a török időkben. Magyar iparművészet a hódoltság korában. (Magyar Művelődéstörténet. III. Bp., 1940) hasonmás kiad. Szekszárd, 1991, 1993)
  A régi magyar vasművesség. (Bp., 1941)
  Az iparművészet irányváltozása. (Magyar Művelődéstörténet. IV. Bp., 1941; hasonmás kiad. Szekszárd, 1991, 1993)
  A salgótarjáni, orgondaszentmiklósi és pakonyi középkori sírleletek. (Bp., 1942)
  Iparművesség Budán a törökkorban. (Budapest a török korban. Budapest története. III. Bp., 1944)
  Il pastorale Romanico in osso della chiesa di Feldebrő. (Corvina, Firenze, 1952)
  Die ungarische St. Stephanskrone im Lichte der neuesten Forschungen. (München, 1957)
  Die Sankt Stephans-Krone und die Insignien des Königreiches Ungarn (Köln–Detroit–Wien, 1961; 2. bőv. kiad. Wien–München, 1974)
  Die eiserne Krone der Lombardei und der lombardische Königsschatz. (Wien–München, 1966).

  Irodalom

  Irod.: Horváth Hilda–Ridovics Anna: Oberschall Magda. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002).

  Megjegyzések

  MÉL IV., UMÉL I., RUL I.: téves születési adat: dec. 22.!; Művészeti Lexikon III.: téves születési adat: 1903. febr. 10.!

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (182), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (20), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu