Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Bessenyei Ferenc emlékezete 2.
  Bessenyei György, nagybesenyői
  Lutter Tibor
  Madas András
  Madas László

  Bárdos Kornél

  zenetörténész, ciszterci szerzetes


  Született: 1921. november 1. Felsőmindszent, Baranya vármegye
  Meghalt: 1993. november 8. Budapest

  Család

  Sz: Bárdos Gyula tanító, Faludi Vilma tanítónő.

  Iskola

  Gimnáziumi tanulmányait Pécsett és Bp.-en végezte, Zircen belépett a ciszterci rendbe (1940), a rend zirci teológiai főiskoláján végzett (1945), Mindszenty József szentelte pappá (1945), a Pázmány Péter Tudományegyetemen magyar–latin szakos tanári és bölcsészdoktori okl. (1948), a bp.-i Zeneművészeti Főiskolán Kodály Zoltán, Rajeczky Benjamin és Bárdos Lajos tanítványaként ének- és zene szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1950), a zenetudományok kandidátusa (1968), doktora (1987).

  Életút

  A Zeneakadémia lelkésze (1948–1950), a rend feloszlatása után az esztergomi egyházmegye káplánja (1950–1951), a bp.-i Villányi úti Szent Imre plébánia vezetője (1951–1961). A miskolci II. ker.-i Állami Zeneiskola (1951–1955), a bp.-i XI. ker.-i 6. sz. Körzeti Zeneiskola ének-zene és szolfézstanára (1955–1979) és diákkórusának karnagya (1956–1979). Az MTA Zenetudományi Intézet külső tud. munkatársa (1953–1979), tud. főmunkatársa (1979–1988) és a Magyar Zenetörténeti Osztály vezetője (1982–1988), tud. tanácsadója (1988–1993). A ciszterci novíciátus zenetörténet és gregorián tanára (1989), az ELTE BTK c. egy. tanára (1989).

  Tudományos pályafutásának kezdetén az MTA Zenetudományi Bizottság megbízásából a 16–18. sz.-i magyar graduális dallamok összegyűjtésével és feldolgozásával foglalkozott (Csomasz Tóth Kálmánnal, 1953-tól); elsősorban a protestáns gregorián énekek kutatása terén ért el jelentős eredményeket. Később érdeklődése a városi egyházi és világi főúri zene összefüggései, ill. egyes városok zenei múltja felé fordult. Megírta Pécs, Győr, Tata, Sopron, Székesfehérvár és Eger városok zenetörténetét.

  Emlékezet

  Emlékét őrzi a Bárdos Kornél Baráti Kör, amelynek célja, hogy összefogja mindazokat a világhálón, akik érdeklődnek munkássága iránt, vagy tanítványuk volt a tudósnak (honlap: www.pannonius.com/bardos/). Halálának 10. évfordulóján szentmisét tartott Czike János ciszterci atya a ciszterci Szent Imre Gimnázium ún. régi kápolnájában (2003). A mise után a gimnázium egyik osztálytermét róla nevezték el, s emléktábláját is leleplezték. Az MTA Zenetudományi Intézete Bárdos Kornél-emlékkonferenciát rendezett (2003. nov. 28–29.).

  Elismertség

  Az MTA Zenetudományi Bizottság (1975–1993), a Művelődéstörténeti Bizottság XVIII. sz.-i Munkabizottsága tagja (1983–1993).

  Elismerés

  A Művészeti Alap Zenei Nagydíja (1988).

  Szerkesztés

  A Magyarország Zenetörténete szerkesztője (1980-tól).

  Főbb művei

  F. m.: A protestáns graduálok és a gregorián hagyomány. (Magyar Kórus, 1949)
  Eperjesi Graduál I. Gregorián hagyomány. (Zenetudományi tanulmányok, 1957)
  Die Variation in den ungarischen Passionen des 16–18. Jahrhunderts. (Studia Musicologica, 1963)
  Népzenei jellegű variálásmód a 15–18. századi magyar passiókban. Kand. értek. (Bp., 1966)
  Harcok a passio éneklése körül Magyarországon. (Theologiai Szemle, 1971)
  Volksmusikartige Variierungstechnik in den ungarischen Passionen 15 bis 18. Jahrhundert. (Bp., 1975)
  Pécs zenéje a 18. században. (Bp., 1976)
  A magyar protestáns graduálok himnuszai. Csomasz Tóth Kálmánnal. (Népzene és zenetörténet. III. Bp., 1977)
  A tatai Esterházyak zenéje 1727–1846. (Bp., 1978)
  Győr zenéje a 17–18. században. (Bp., 1980)
  Adatok a „kassai városi trombitások” történetéhez. (Zenetudományi dolgozatok, 1982)
  Sopron zenéje a 16–18. században. (Bp., 1984)
  Szabad királyi városaink és mezővárosaink zenei struktúrája és zeneélete a 16–17. században. 1541–1686. Doktori értek. (Bp., 1986)
  Eger zenéje. 1687–1887. (Bp., 1987)
  Székesfehérvár zenéje. 1688–1892. (Bp., 1993).

  Irodalom

  Irod.: Király Péter: B. K. műhelyében. (Muzsika, 1984)
  Somfai László: B. K., a Művészeti Alap Nagydíjasa. (Muzsika, 1989)
  Borgó András: Amikor én pályakezdő voltam… Beszélgetés B. K.-lal. (Muzsika, 1993)
  Ivasivka Mátyás: Tíz éve halt meg Bárdos Kornél Albert ciszterci zenetudós. (KÉSZ/JEL, 2004/05).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (14), állatorvos (71), állattenyésztő (16), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (14), bányamérnök (38), belgyógyász (77), bencés szerzetes (32), bibliográfus (22), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (183), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (16), diplomata (27), edző (70), egyházi író (20), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (31), erdőmérnök (46), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (18), feltaláló (25), festő (121), festőművész (118), filmrendező (14), filológus (56), filozófus (75), fizikus (111), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (22), gazdasági mérnök (100), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (23), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (53), geológus (70), gépészmérnök (156), grafikus (67), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (61), honvédtiszt (21), ifjúsági író (10), iparművész (16), író (917), irodalomtörténész (271), jezsuita szerzetes (11), jogász (305), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (172), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (176), könyvtáros (63), közgazdász (170), kritikus (52), kultúrpolitikus (19), labdarúgó (32), levéltáros (89), matematikus (95), mérnök (681), meteorológus (14), mezőgazda (119), mezőgazdasági mérnök (99), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (15), műfordító (199), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (90), muzeológus (83), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (43), neveléstörténész (11), növénynemesítő (29),


  © Névpont, 2019. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu