Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Alexics György
  Báthy Anna
  Krassó György
  Major Tamás, tasnádi
  Sík Endre

  Ambrózy András

  villamosmérnök


  Született: 1931. május 29. Rimaszombat, volt Gömör-Kishont vármegye
  Meghalt: 1990. július 1. Révfülöp, Veszprém megye

  Család

  Sz: Ambrózy Géza (1896–1966) leánygimnáziumi tanár Nyíregyházán (1923–1946), 1946-ban elvesztette látását, a Vakok és Gyengénlátók nyíregyházi csoportjának titkára volt, Matolcsy Klára (†1945). Édesapja újra nősült. F: 2. Jesztrebényi Aranka tanítónő. F: Ambrózy (= Barinkai) Denise rádiótechnikus, a Remix Híradástechnikai Gyár munkatársa. Testvére: Ambrózy Pál (1933–2013) meteorológus és Ambrózy Géza (1935–2001) közgazdász.

  Iskola

  Nyíregyházán éretts. (1949), a BME-n villamosmérnöki okl. szerzett (1953), ipari elektronikából doktorált (1963), a műszaki tudományok kandidátusa (1966), doktora (1978).

  Életút

  A BME Villamosmérnöki Kar Műszer Tanszéke (1953–1954), Vezetéknélküli Híradástechnikai Tanszéke tanársegéde (1954–1959). A BME Elektronikus Csövek és Félvezetők Tanszéke tanársegéde (1959–1962), egy. adjunktusa (1962–1966), egy. docense (1966–1970). A BME Elektronikai Technológiai Tanszéke egy. docense (1970–1979), egy. tanára (1979–1990), a Tanszék vezetője (1970. júl. 1.–1990. júl. 1.) és a Villamosmérnöki Kar dékánhelyettese (1969–1974). A Híradástechnikai Kutató Intézet (HIKI) Elektronikus Laboratóriumának tud. munkatársa is (1954-től).

  Méréstechnikai és automatikai kutatásokkal, elsősorban elektronikus mérésekkel, az elektronikus eszközök méréstechnikájával, elektronikus zajkutatással foglalkozott. Új matematikai modellt dolgozott ki nagy variációjú ún. flickerzajok leírására, ill. a modell általánosításával egységes képbe foglalta a járulékos zajok variációjának leírását. Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el a többszintű generációsrekombinációs zajok hálózati modelljének számításokra alkalmas formára történő továbbfejlesztése terén. Továbbá tervezési módszert is kidolgozott járulékos zajos hőérzékelők optimális zajillesztésére. Számos elektronikus berendezés kifejlesztésében vett részt.

  Emlékezet

  Budapesten élt és tevékenykedett, Révfülöpön hunyt el. Emlékét őrzi az Ambrózy András Emlékalapítvány, valamint özvegye, tiszteletére a BME-n Ambrózy András Hallgatói Ösztöndíjat alapított (először a 2007/08-as tanévben adták át).

  Elismertség

  Az MTA Elektronikus Eszközök és Technológiák Bizottsága tagja (1973–1990). Az MTA–TMB Híradástechnikai, Műszer- és Számítástechnikai Bizottsága tagja (1970-től). A Híradástechnikai Tudományos Egyesület (HTE) elnökségi tagja (1963-tól). Az Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ún. szenior tagja (1971–1990).

  Elismerés

  Akadémiai Jutalom (1954 és 1956), Puskás Tivadar-emlékérem (1970), Állami Díj (1988).

  Főbb művei

  F. m.: Elektroncsövek kimenőteljesítményének mérése. Tarnay Kálmánnal. (Magyar Híradástechnika, 1956)
  Eine neue phasenempfindliche Indikatorschaltung für Wechselstrem-Messbrücken. Tarnay Kálmánnal. (Periodica Polytechnica. Electrical Engineering, 1958)
  Layer Thickness Measurement of Enamel Covered Wire. Prunkl, H.-val és Tarnay Kálmánnal. (Periodica Polytechnica. Electrical Engineering, 1958)
  Elektroncső mérések. Egy. jegyz. (Bp., 1958)
  Gyengeáramú elektrotechnika. Egy. jegyz. (Bp., 1959)
  Rétegvastagság folyamatos mérése zománchuzalok gyártásakor. Prunkl, H.-val és Tarnay Kálmánnal. – Elektronikus hőfokszabályozás. (Mérés és Automatika, 1959)
  Statisztikai minőség-ellenőrzés analóg számítógép segítségével. (Mérés és Automatikai, 1960; angolul: Statistical Quality Control Using an Analogue Computer. Periodica Polytechnica. Electrical Engineering, 1960)
  Elektroncső és tranzitmérések. Egy. jegyz. (Bp., 1960; 2. kiad. 1963)
  Kis feszültségesésű tranzisztoros mikroampermérő. (Mérés és Automatika, 1961)
  Katód-közbensőréteg ellenállásmérő. Fischer Ferenccel. (HIKI Közlemények, 1961)
  A statisztikai minőségellenőrzés elektronikus módszerei. Egy. doktori értek. (Bp., 1962)
  Törtlineáris közelítésű négyzetes detektorok dinamikus hibái. (Híradástechnika, 1962)
  A híradástechnika alapjai. Szakmérnöki jegyz. Gál Józseffel. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1962; 2. kiad. 1964)
  Egyik jóbarátunk, a rádió. – Televíziós vevőnk. (Új kincseskönyv. Szerk. Anghi Csaba. Bp., 1963)
  Közvetlen mutató tranzisztor-zajtényezőmérő. Többekkel. (Híradástechnika, 1963)
  Fiziológiai adatok távmérése. Többekkel. – Igen nagy belső ellenállású áramforrás. (Mérés és Automatika, 1963)
  Very High Resistance Current Source. (Periodica Polytechnica. Electrical Engineering, 1963)
  Befogó szerkezet tranzisztorok és más párhuzamos kivezetésű alkatrészek mérésére. (Finommechanika, 1964)
  Félvezető eszközök kisfrekvenciájú zajmérésének néhány problémája. Kand. értek. (Bp., 1964)
  Félvezető eszközök és zajának mérése. 1–2. (Mérés és Automatika, 1966)
  Lineáris integrált szilárdtest áramkörök. (Híradástechnika, 1967)
  Félautomatikus nagyfrekvenciás tranzisztor zajmérő. (Mérés és Automatika, 1968)
  Some New Time Varying Smoothing Circuits for Direct Reading Noise Measurement. (Periodica Polytechnica. Electrical Engineering, 1968)
  Lineáris integrált áramkörök újabb fejlődése. (Híradástechnika, 1968)
  Félautomatikus, nagyfrekvenciás tranzisztor zajmérő. (Mérés és Automatika, 1968)
  Automatikus zajválogató 900 MHz-re. (HIKI Közlemények, 1969)
  Változó kapacitású diódák mérőberendezései, kapacitás, kapacitásviszony és dC/dU mérése. – Logaritmikus emisszióstabilizátor zajdiódák táplálására. (II. Országos Elektronikus Műszer- és Méréstechnikai Konferencia. Budapest, 1963. jún. 3–5. Előadások. Szerk. Schwarzenberger Ferenc. Bp., 1969)
  Measuring Instruments for Hyperabrupt Varactor Tuning Diodes. Gottwald Ferenccel, Székely Vladimírral. – On the Gate Current of Junction Field-Effect Transistors. (Periodica Polytechnica. Electrical Engineering, 1970)
  Térvezérlésű tranzisztorok vezérlőelektród árama. (Híradástechnika, 1970)
  Az elektronikus technológus és az alaptudományok. (Finommechanika, 1971)
  Accurate Low Frequency Transistor Noise Measuring Instrument with Digital Display of Logarithmic Noise Figure. (Periodica Polytechnica. Electrical Engineering, 1971)
  Analóg integrált áramkörök belső felépítése és a méréstechnika követelményei. (Híradástechnika, 1972)
  Analóg integrált áramkörök. Egy. jegyz. (Bp., 1972; 2. átd. kiad. 1974)
  Elektronikus zajok. Monográfia. (Bp., 1972; angolul: New York, 1982)
  Az elektronikai ipar fejlődésének új irányvonala és a BME Elektronikai Technológiai Szaka. – Integrált ellenálláshálózatok gyors minősítése. (Mérés és Automatika, 1973)
  Analóg integrált áramkörök. Monográfia. (Bp., 1974)
  Mérésadatok kiértékelése. Jávor Andrással. (Programozás és elektronika. Bp., 1976)
  On the Measurement Principles of Semiconductor Dopant Profiles. (Periodica Polytechnica. Electrical Engineering, 1976)
  Járulékos elektronikus zajok modelljei és méréstechnikája. Doktori értek. (Bp., 1977)
  Hőérzékelők optimális zajillesztése. (Híradástechnika, 1977)
  Application of Equivalent Network Methods for Multi-level g–r Noise Spectra. van der Ziel, A.-val. (Solid State Electronics, 1977)
  Adalékeloszlás mérése vékony GaAS és Si epitaxiális rétegekben. Gottwald Péterrel. (Mérés és Automatika, 1979)
  Rétegszerkezet és rétegtulajdonságok elméleti alapjai. (Vastagréteg integrált áramkörök. Szerk. Ripka Gábor. Bp., 1985)
  Elektronikus zaj. Zavaró tényező és a megismerés eszköze. (Magyar Tudomány, 1987)
  Integrált áramkörök tervezése. Egy. tankönyv. (Bp., 1989)
  Noise in Physical Systems. Including I/f Noise, Biological Systems and Membranes. Proceedings of the 10th International Conference on Noise in Physical Systems. Aug. 21–25. 1989. Budapest. Konferencia-előadások. Szerk. A. A. (Bp., 1990)
  Felületi szereléstechnológia. Ripka Gáborral. (Bp., 1990)
  szerk.: Félvezető dióda és tranzisztorkatalógus. Egy. jegyz. Összeáll. (Bp., 1961)
  Félvezető katalógus. Összeáll. Ribényi Andrással. (Bp., 1964)
  Computer Aided Electronics Technology. (Bp., 1990)
  szabadalmai: Berendezés tömegben gyártott alkatrészek statisztikai minőségellenőrzésére. (1957)
  Berendezés fémhuzalok zománcozásánál a lakk önműködő adagolására. (1957)
  Megnövelt feszültségátfogású elektronikus stabilizátor. (1958)
  Tranzisztor-paramétermérő. (1961)
  Új eljárás áramviszony közvetlen mérésére és oszcillografikus ábrázolására. (1964).

  Irodalom

  Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1986)
  Halálhír. (Magyar Nemzet, 1990. júl. 4.).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (957), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu