Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Mészöly Gyula
  Meznerics Ilona
  Meznerics Iván
  Mihalik József, 1914-től hernádszurdoki
  Mihalik Sándor, 1914-től hernádszurdoki

  Bartha Béla, deési

  jogász


  Született: 1861. október 27. Fülesd, Szatmár vármegye
  Meghalt: 1914. január 26. Tiszafüred

  Család

  Sz: Bartha Mór (1830–1912) ev. lelkész.

  Iskola

  Az iglói evangélikus gimnáziumban éretts. (1879), a sárospataki református jogakadémián tanult (1879–1882), a bp.-i tudományegyetemen jog- (1887) és államtud. doktori okl. szerzett (1889).

  Életút

  Lipcsey József tiszafüredi földbirtokosnál, majd Újfalun (Fehér vm.), gr. Zichy Jánosnál nevelő (1883-ig), Bp.-en ügyvédjelölt (1883– 1887), az eperjesi evangélikus jogakadémia (1887–1891), a sárospataki (1891–1895), a debreceni református jogakadémia (1895– 1905), a selmecbányai bányászati főiskola r. tanára (1905–1910), nyugdíjazták (1910). Miskolcon, majd elméje elborulása után haláláig Tiszafüreden élt.

  A tiszai református egyházkerület világi aljegyzője (1902–1905).

  Polgári joggal, pénzügyi joggal, közigazgatási joggal fogl.

  Elismertség

  A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság választmányi tagja (1891–1905).

  Szerkesztés

  Az őrálló című protestáns irányzatú lap szerkesztője (1894–1896), a Debreceni Protestáns Lap társszerkesztője (1898).

  Főbb művei

  F. m.: Statisztikai tanulmányok a magyar protestantizmusról. (Protestáns Szemle, 1890)
  A házassági jog reformja. (Kassa, 1891)
  A házassági jog kérdése. (Kassai Jogi Közlöny, 1891)
  Pár szó a jogi oktatás reformjához. (Bp., 1891)
  Toldozás vagy reform? (Eperjes, 1891)
  A polgári házasság és a házassági bíráskodás. (Bp., 1892)
  A placetum. (Protestáns Szemle, 1893)
  A magyar jövedéki büntető eljárás. (Debrecen, 1898)
  A magyar államgazdaságtan tan- és kézikönyve. I–II. (Debrecen, 1900–1901)
  A magyar közigazgatási jog tankönyve. I–II. (Debrecen, 1900–1901)
  A magyar pénzügyi jog vázlata. (Pozsony–Bp., 1900)
  A debreceni ev. ref. főiskola tanári karának munkálata a kollégium korszerű fejlesztése tárgyában. (Debrecen, 1900)
  A jogi szakoktatás és államvizsgálati rendszer reformja. (Debrecen, 1902)
  A magyar közigazgatási és belügyi közigazgatási jog tankönyve. (Selmecbánya, 1908)
  ford.: Laveley Emil egyházpolitikai tanulmányai. I–II. füz. (Debrecen, 1893)
  Laveley Emil: A klerikális párt Belgiumban. (Debrecen, 1893)
  Laveley Emil: A pápaság jövője. (Debrecen, 1893)
  Laveley Emil: A katholikus népek jövője. (Debrecen, 1893)
  Laveley Emil: A tulajdon és kezdetleges alakjai. I–II. (Bp., 1897–1898).

  Irodalom

  Irod.: Mitrovics Gyula: B. B. (Debreceni Protestáns Lap, 1914)
  Szlávik Mátyás: B. B. (Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1914).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (182), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (20), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu