Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Bartha Károly, N.

  etnográfus, nyelvész

  Bartha Károly, nagyborosnyói 


  Született: 1889. július 11. Székelyudvarhely
  Meghalt: 1956. november 23. Debrecen

  Család

  Sz: Bartha Károly takarékpénztári tisztviselő, sepsizoltáni Czirjék Berta.

  Iskola

  Középiskoláit Székelyudvarhelyen végezte, a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen magyar–német szakos tanári okl. (1911) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1914), a magyar nyelvjáráskutatás, különös tekintettel a néprajzra tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1938).

  Életút

  Gr. Bethlen Balázs házánál nevelőtanár (1911–1913), a nagyenyedi Bethlen Kollégium (1913–1916), a szászvárosi Kuun Kollégium (1916–1918), a debreceni református tanítóképző intézet r. tanára (1918-1950), címzetes igazgatója (1937-től). A debreceni Tisza István Tudományegyetem magántanára (1938–1950), nyugdíjazták (1950).  A magyar népi gyermekjátékok egyik legjelesebb ismerője és kutatója, de a tiszántúli és székely kismesterségekkel és nyelvjáráskutatással is fogl. Debrecenben néprajzi iskolát teremtett, a tanítóképző növendékei irányításával igen jelentős, kiterjedt gyűjtőmunkát végeztek.

  Elismertség

  A Magyar Néprajzi Társaság választmányi tagja (1936-tól), a debreceni Tisza István Tudományos Társaság helyettes osztálytitkára.

  Főbb művei

  F. m.: Vajda Péter nyelvújítása. Egy. doktori értek. is. (Dés, 1913)
  Udvarhely vármegye nyelvjárásának alaktana. (Székelyudvarhely, 1914)
  Emlékfüzet a debreceni Székely Társaság alakulásának 20. évfordulójára. (Debrecen 1922)
  A debreceni fésűsmesterség. (Debrecen, 1929)
  Magyar néphagyományok. I. Karácsonyi játékok, gyermekversek. (Debrecen, 1931)
  A zsoltárok fiai. (Debrecen, 1931)
  Magyar nyelvi kézikönyv a tanító- és tanítónőképző intézetek 4. osztálya számára. Sarudy Ottóval. (Bp., 1932)
  A Debreceni Vadásztársulat története. (Debrecen, 1933)
  Emlékfüzet a Debreceni Székely Társaság zászlóavatási ünnepségéről és az erdélyi magyar és székely egyesületek országos értekezletéről. (Debrecen, 1934)
  A szatmárcsekei bábtáncoltató betlehem. (Bp., 1934)
  Játék. (A magyarság néprajza. IV. A magyarság szellemi néprajza. Bp., 1937; 3. átd. kiad. 1943; hasonmás kiad. Szekszárd, 1992)
  Húsvéti rigmusok. (Debrecen, 1938)
  A debreceni gubacsapó céh. (Debrecen, 1939)
  Adatok gyermekbabonáinkhoz. (Magyar Nyelv, 1940)
  Névrecsúfoló gyermekversek. (Bp., 1941)
  Magyar népi bábjáték. I. 12 játékszöveg dallamokkal, rajzokkal, útmutatásokkal. (Debrecen, 1948).

  Irodalom

  Irod.: Béres András: N. B. K. (Ethnographia, 1957). *MÉL I. téves halálozási adat: nov. 22.!

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (959), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu