Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Mészöly Gyula
  Meznerics Ilona
  Meznerics Iván
  Mihalik József, 1914-től hernádszurdoki
  Mihalik Sándor, 1914-től hernádszurdoki

  Baumgarten Izidor

  jogász


  Született: 1850. március 27. Pest
  Meghalt: 1914. október 1. Budapest

  Család

  Unokaöccse: Baumgarten Ferenc Ferdinánd (1880–1927) esztéta, kritikus, történész.

  Iskola

  A bp.-i tudományegyetemen jogtudori okl. szerzett (1876); közben külföldi egyetemeken tanult (1873–1879), Budapesten ügyvédi vizsgát tett (1882), a büntetőjog tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1885).

  Életút

  Budapesten alügyész (1886–1891), törvényszéki bíró (1891–1896), ügyész (1896–1898), igazságügyminiszteri osztálytanácsos (1898–1901), koronaügyész-helyettes (1901–1911), kúriai tanácselnök (1911–1914). A bp.-i tudományegyetemen a büntetőjog magántanára (1885-től).

  Büntetőjoggal fogl., az egyik legkiválóbb magyar büntetőjogász. Nagy műveltségével, éles judíciumával, jeles szónoki képességeivel nagy tekintélyt szerzett. Az ún. klasszikus büntetőjogi iskola híve, és egyik legjelentősebb magyarországi képviselője; művei a magyar büntetőjogi irodalom maradandó értékű alkotásai. Részt vett a büntető perrendtartás életbeléptetése munkálataiban, a büntetőnovella tervezetének előkészítésében. Az 1899. évi büntetőegyesületi kongresszus megszervezője.

  Elismerés

  Akadémiai Dicséret (A kísérlet tana című munkájáért, 1885).

  Főbb művei

  F. m.: A sajtójogi felelősség rendszere. (Bp., 1883; németül: 1884)
  Bűnhalmazat és törvényhalmazat. (Büntető Jog Tára, 1884)
  A kísérlet tana. (Bp., 1885)
  A kettős házasság elévülésének kérdéséhez. (Jog, 1886)
  A tett azonosságának kérdéséhez, különös tekintettel a magyar eljárási javaslatokra. (Bp., 1889)
  Az előzetes letartóztatás és vizsgálati fogságról. (Magyar Jogász Egylet kiadványai. Bp., 1890)
  A feltételes elítélésről. (Magyar Jogász Egylet értekezései. Bp., 1891)
  A vádhatározatról. (Bp., 1895)
  A büntetés kimérése criminálpolitikai szempontból. 1–2. füz. (Magyar Jogász Egylet értekezései. Bp., 1901–1902)
  A nemi perverzitások a büntetőjog szempontjából. (Klinikai Füzetek, 1902)
  A codifikált büntetőjog és a különtörvények. (Jogállam, 1902)
  A semmisségi okok megjelelölésének módjáról. (Büntető Jog Tára, 1902)
  A büntetés kimérésének reformjáról. (Magyar Jogász Egylet értekezései. Bp., 1904)
  A törvényhozás művészetéről. (Jogállam, 1905)
  A csökkent beszámító képességről. (Jogállam, 1907)
  Büntetőjogi tanulmányok. 1–3. köt. A 3. kötetet Baumgarten Nándor rendezte sajtó alá. (Bp., 1907–1916)
  Az új irányok a büntetőjogban. (Magyar Jogász Egylet értekezései. Bp., 1909)
  A fiatalkorúak bíráiról és a fiatalkorúak bűnügyeiben követendő eljárásról szóló törvény előadói tervezete. (Bp., 1913).

  Irodalom

  Irod.: Edvi Illés Károly: B. I. (Jogállam, 1914)
  Doleschall Alfréd: Emlékbeszéd B. I.-ról. (Bp., 1918).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (182), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (20), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu