Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Horn Gyula
  Mészöly Gyula
  Meznerics Iván
  Nagy Imre
  Rajk László

  Bartha Ferenc

  biológus, geológus, paleontológus

  Tóvölgyi Ákos


  Született: 1917. április 24. Delnice, Modrus-Fiume vármegye
  Meghalt: 1995. január 11. Budapest

  Iskola

  A Pázmány Péter Tudományegyetemen természetrajz–biológia–kémia szakos tanári okl. (1939), bölcsészdoktori okl. szerzett (1940), majd Berlinben állami ösztöndíjjal képezte magát (1940–1943).

  Életút

  Az Országos Természettudományi Múzeum, ill. a Magyar Természettudományi Múzeum Föld- és őslénytárának muzeológusa, közben a Tár mb. igazgatója is (1944–1950), a Magyar Állami Földtani Intézet őslénytani és Múzeumi Osztálya, ill. őslénytani Osztálya főmuzeológusa (1950–1968), nyugdíjas tud. tanácsadója (1968–1970-es évek).

  Biosztratigráfiával, malakológiai kutatásokkal, elsősorban Magyarország felső-miocén (pannoniai) rétegtanával, környezetváltozásának és fejlődéstörténetének újrarajzolásával fogl. Az általa bevezetett finomrétegtani tömegvizsgálati módszerrel számos felszíni feltárás és fúrás molluszkafaunáját dolgozta fel (1965-től). A faunával egyidejűleg az üledékvizsgálatok eredményeit is elemezte, és ez a komplex értékelés végül is 13 magyarországi pannoniai biofácies kijelölését tette lehetővé (1971). A fauna finomrétegtani vizsgálata és származási kapcsolata segítségével új alapokra helyezte az ún. pannoniai emelet biosztratigráfiai felosztását. Alapvetően új eredményeket ért el egy-egy ma élő rokonfaj általános biológiai törvényszerűségeinek feltárása terén. Tud. népszerűsítő tevékenysége is jelentős: népszerű írásait Tóvölgyi Ákos néven jegyezte.

  Elismerés

  Hantken Miksa-emlékérem (1972).

  Főbb művei

  F. m.: Néhány hazai Lithoglyphus populáció variációstatisztikai feldolgozása. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1940; részben: Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1940)
  Pliocén puhatestű fauna Öcsről. (Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve, 1954)
  A Heteraster zircensis Szörényi biometrikus vizsgálata. (Földtani Közlöny, 1954)
  A várpalotai pliocén puhatestű fauna biosztratigráfiai vizsgálata. (Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve, 1955)
  Die pliozäne Molluskenfauna von Balatonszentgyörgy. (Annales Historico Naturales Musei Nationalis Hungarici. Series Nova, 1955)
  A Pyrrhocoris apterus L. csáphosszának változákonysága és a csápok rendellenes fejlődése. Cs. Halászfy Évával. (Állattani Közlemények, 1955)
  A tabi pannoniai korú fauna (Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve, 1956)
  Examen biostratigraphique du complex et houiller du Crétacé supérieur de la partie méridionale de la montagne Bakony. (Acta Geologica, 1962)
  Tömegvizsgálati módszerek a biosztratigráfiában. Bp., 1965)
  A kulcsi löszfeltárás szelvénye. Krolopp Endrével, Rónai Andrással. (Magyar Állami Földtani Intézet évi jelentése az 1963. évről. Bp., 1966)
  A magyarországi pannon biosztratigráfiai vizsgálata. (A magyarországi pannonkori képződmények kutatásai. Szerk. Góczán Ferenc, Benkő Jenő. Bp., 1971)
  Gondolatok a hazai pannonra vonatkozó kutatások szemléletfejlődéséről és az adatok korszerű feldolgozásáról. (Földtani Közlöny, 1977).

  Irodalom

  Irod.: Földünk hazai kincsesházai. Tanulmányok a magyarországi földtudományi gyűjtemények történetéről. Szerk. Kecskeméti Tibor, Papp Gábor. Bp., 1994)
  Hála József: B. F. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (183), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (21), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu