Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Hajós Alfréd
  Hajós Alfréd, a magyar delfin
  Kosztolányi Dezső, nemeskosztolányi
  Kosztolányi Dezső: Édes Anna
  Marastoni Jakab

  Ábel Jenő

  klasszika-filológus, irodalomtörténész


  Született: 1858. július 24. Pest
  Meghalt: 1889. december 13. Budapest
  Temetés: 1889. december 15. Budapest
  Temetési hely: Kerepesi út

  Család

  Sz: Ábel Albin zongoramester, Knight, Claudia. F: Bosányi Gizella (†1900). Fia: Ábel Pál; leányai: Ábel Irma, Ábel Margit és Ábel Gizella.

  Iskola

  A budapesti evangélikus gimnáziumban éretts. (1875), a budapesti tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. és középiskolai tanári okl. szerzett (1878); ismereteit Angliában, Belgiumban, Hollandiában, Németországban egészítette ki (1877–1879); a későbbkori görög eposz tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1880). Az MTA tagja (l.: 1882. jún. 1.).

  Életút

  A budapesti V. kerületi Markó utcai főgimnázium r. tanára (1879–1883), a budapesti tudományegyetemen a görög filológia rk. (1883–1887), ny. r. tanára (1887–1889), a vatikáni levéltárban, ill. a konstantinápolyi császári könyvtárban kutatott (Csontosi Jánossal és Thaly Kálmánnal, 1889. szept.–okt.).

  A magyarországi klasszika-filológiai tudomány nemzetközileg is kiemelkedő képviselőjeként, elsősorban a késői – Homérosz utáni – görög eposzköltészettel és a középkori és kora újkori latin nyelvű magyarországi műveltséggel foglalkozott. Érdeklődése azonban kiterjedt a középkori kódexekre is, hisz már pályája kezdetén – húsz évesen! – az MTA felkérte a II. Abdul Hamid török szultán (uralkodott: 1876–1909) által Magyarországnak adott korvinák kritikai vizsgálatára. A magyarországi humanizmus-kutatás egyik megalapozója, alapvetőek a korvinákra vonatkozó megállapításai; a magyarországi színjátszás kezdeteit is kutatta.

  Emlékezet

  Budapesten hunyt el, a Kerepesi úti (= Fiumei út) Temetőben nyugszik, sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2001-ben). Emlékét a Magyar Ókortudományi Társaság az Ábel Jenő-emlékéremmel őrzi (1968-tól), nevét vette fel tovább az Ábel Jenő Társaság (2014-ben). Az Ókortudományi Társaság 1962-től megrendezett országos tanulmányi versenye 2001-ben vette fel Ábel Jenő nevét (Ábel Jenő Latin Tanulmányi Verseny). Budapesten, a Kelenföldön (XI. kerület) róla nevezték el az Ábel Jenő utcát (1907-től).

  Elismertség

  A budapesti Philologiai Társaság első titkára (1887–1889).

  Szerkesztés

  Az Egyetemes Philologiai Közlöny társszerkesztője (Ponori Thewrewk Emillel, 1887–1889).

  Főbb művei

  F. m.: De Infinitivi Graeci forma. Egy. doktori értek. (Bp., 1878)
  Corvin codexekről. (Egyetemes Philologiai Közlöny, 1879)
  Corvin codexek. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok Köréből. 8. köt. 1. Bp., 1879)
  Epistula ad Aemilium Thewrewk de Ponor… (Bp., 1879)
  Colluthi Lycopolitani Carmen de raptu Helenae. (Berlin, 1880)
  Magyarországi humanisták és a Dunai Tudós Társaság. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok Köréből. 8. köt. 8. Bp., 1880)
  Adalékok a humanismus történetéhez Magyarországon. (Bp., 1880)
  Egyetemeink a középkorban. (Bp., 1881)
  Orphei Lithica, accedit Damigeron de lapidibus. (Berlin, 1881)
  Műtörténeti adatok a XV. és a XVI. századból. (Történelmi Tár, 1884)
  Színügy Bártfán a XV. és a XVI. században. (Századok, 1884)
  A bártfai Szent Egyed-templom könyvtárának története. (Bp., 1884)
  Orphica. Accedunt Procli hymni… (Praga–Lipsia, 1885)
  Görög elemi olvasókönyv Curtius görög nyelvtanához. Szerk. Schenkl Károly. Ford. (Bp., 1885)
  Isota Nogarola. Akadémiai székfoglaló. is. (Elhangzott: 1885. máj. 4.; megjelent: Értekezések a Nyelv- és Széptudományok Köréből. 12. köt. 12. Bp., 1885)
  A homerosi Demeter-hymnusról. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok Köréből. 13. köt. 4. Bp., 1885)
  Homeri hymni, epigrammata, Batrachomyomachia. (Praga–Lipsia, 1886)
  Isotae Nogarolae Veronensis opera quae supersunt omnia. (Vindobona–Bp., 1886)
  Az ó- és középkori Terentius-biographiák. (Bp., 1887)
  Két ismeretlen Corvin-kódexről. (Magyar Könyvszemle, 1888)
  Magyar tanulók Jénában. (Bp., 1889)
  Scholia recentia in Pindari Epinica. (Bp., 1890)
  Scholia vetera in Nicandri Alexipharmaco. Vári Rezsővel. (Bp., 1891)
  Analecta nova ad historiam renascentium in Hungaria litteraria spectantia. (Bp., 1903)
  szerk.: Homeros Odysseiája. I–III. ének. Iskolai használatra magyarázta és a bevezetőt írta. (Bp., 1881)
  Homeros Iliása. I–III. ének. Iskolai használatra magyarázta és a bevezetőt írta. (Bp., 1881)
  Ioannis Gazaei Descriptio tabulae mundi et Anacreontea. Az eredeti görög szöveg és latin kommentár kiadása. (Berlin, 1882)
  Scholia vetera in Pindari Nemea et Isthmia. Az eredeti latin szöveg kiadása. (Bp., 1884)
  Curtius György görög nyelvtana. I. köt. Alaktan. II. köt. Mondattan. Közreadja. (Bp., 1885)
  Két magyarországi egyházi író a XV. századból: Andreas Pannonius – Nicolaus de Mirabilibus. Közzéteszi Fraknói Vilmossal. (Bp., 1886)
  Olaszországi XV. századbeli íróknak Mátyás királyt dicsőítő művei. Közrebocsátja. (Bp., 1890)
  Görög elemi olvasókönyv Curtius görög nyelvtanához. 3. kiad. (Bp., 1892; 4. kiad. 1900)
  kéziratban: Pindar-Scholionok; A külföldi magyar tanulók névsora. Összeáll.

  Irodalom

  Irod.: Á. J. (Vasárnapi Újság, 1889. 51.)
  Csontosi János: Rómer Flóris és Á. J. emlékezete. (Magyar Könyvszemle, 1889)
  Vári Rezső: Á. J. Életrajz és művei teljes bibliográfiája. (Egyetemes Philologiai Közlöny, 1890)
  Ponori Thewrewk Emil: Á. J. (Egyetemes Philologiai Közlöny, 1890)
  Ábel irodalmi hagyatéka. (Egyetemes Philologiai Közlöny, 1891)
  Hegedűs István: Á. J. (Fővárosi Lapok, 1891), Hegedűs István: Emlékbeszéd Á. J. levelező tagról. (Bp., 1900)
  Vári Rezső: A classica-philologia encyclopaediája. (Bp., 1906)
  Magyar irodalmi lexikon. I–III. köt. Főszerk. Benedek Marcell. (Bp., 1963–1965)
  Borzsák István: Á. J. (Antik Tanulmányok, 1979)
  Borzsák István: Á. J. Kismonográfia. (A múlt magyar tudósai. Bp., 1981)
  Borzsák István: Á. J. (Homonoia, 1982)
  Borzsák István: Abeliana recentiora. (Antik Tanulmányok, 1984)
  Budapest lexikon. I–II. köt. Főszerk. Berza László. (2. átd. kiad. Bp., 1993)
  Magyar utazók lexikona. Szerk. Balázs Dénes. (Bp., 1993)
  Pedagógiai lexikon. I–III. köt. (Bp., 1997)

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (14), állatorvos (72), állattenyésztő (16), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (14), bányamérnök (38), belgyógyász (77), bencés szerzetes (32), bibliográfus (22), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (183), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (27), edző (70), egyházi író (20), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (46), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (25), festő (122), festőművész (119), filmrendező (14), filológus (56), filozófus (75), fizikus (111), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (22), gazdasági mérnök (100), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (23), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (53), geológus (70), gépészmérnök (156), grafikus (68), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (62), honvédtiszt (21), ifjúsági író (10), iparművész (16), író (921), irodalomtörténész (271), jezsuita szerzetes (11), jogász (307), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (172), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (178), könyvtáros (65), közgazdász (171), kritikus (52), kultúrpolitikus (19), labdarúgó (32), levéltáros (89), matematikus (95), mérnök (682), meteorológus (14), mezőgazda (121), mezőgazdasági mérnök (99), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (15), műfordító (201), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (90), muzeológus (83), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (44), neveléstörténész (11), növénynemesítő (29),


  © Névpont, 2019. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu