Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Mészöly Gyula
  Meznerics Ilona
  Meznerics Iván
  Mihalik József, 1914-től hernádszurdoki
  Mihalik Sándor, 1914-től hernádszurdoki

  Apáthy István, id.

  jogász


  Született: 1829. augusztus 29. Hidja, Tolna vármegye
  Meghalt: 1889. december 4. Budapest

  Család

  Sz: apja Bezerédj István gazdatisztje volt. Fia: Apáthy István, ifj. (1863–1922) biológus, zoológus, az MTA tagja.

  Iskola

  Középiskoláit Nagykanizsán végezte, belépett a piarista rendbe, két évig novícius Kecskeméten (1848 előtt). A pesti tudományegyetemen bölcseleti tárgyakat és jogot tanult, jogtudori okl. szerzett (1857), ügyvédi vizsgát tett (1859).

  Életút

  A feldunai hadsereg tüzérhadnagyaként vett részt a forradalomban és szabadságharcban (1848–1849), amelynek leverése után bujdosni kényszerült. Tanulmányai befejezése után Pesten ügyvéd (1859-től). A pesti, ill. a bp.-i tudományegyetemen a magyar magánjog, váltó- és kereskedelmi jog helyettes tanára (1865–1869), a kereskedelmi és váltójog, az európai nemzetközi és tengerjog ny. r. tanára (1870–1889); közben a Jog- és Államtudományi Kar dékánja (1874–1875 és 1887–1888), az egyetem rektora (1881–1882). Kir. tanácsos (1874-től).

  A Szabadelvű Párt ogy.-i képviselője (1878–1889).

  Kereskedelmi és váltójoggal, nemzetközi joggal, a nemzetközi szerződések jogával, ill. csődjoggal fogl. Elkészítette a kereskedelmi és váltótörvény (1875: XXXVII., 1876: XXVII. tc.) és a csődtörvény tervezetét (1881: XXIII. tc.).

  Emlékezet

  Emlékét őrzi az Apáthy István-díj.

  Elismerés

  Az MTA Nagyjutalma (Kautz Gyulával, 1877).

  Szerkesztés

  A Jogtudományi Közlöny (1869–1889) és a Budapesti Szemle munkatársa (1888–1889).

  Főbb művei

  F. m.: Váltójogtan. Egy. tankönyv. (Pest, 1869–1870)
  A magyar váltójog kézikönyve. (Pest, 1871; 2. kiad. Bp., 1875)
  A polgári törvénykezési rendtartás. (Pest, 1871)
  A magyar váltóeljárás, tekintettel az új bírósági szervezetre. (Pest, 1872)
  A magyar kereskedelmi törvénykönyv tervezete indokolással. 1–2. (Pest, 1872–1873; németül: 1873)
  A magyar váltótörvény indokolással. (Bp., 1873)
  A magyar büntető törvénykönyv a bűntettekről és vétségekről. (Bp., 1874)
  A kényszer-egyezség a csődeljárásban. Akadémai székfoglaló is. (Elhangzott: 1875. jan. 4.; Értekezések a társadalomtudományok köréből. III. köt. 1. Bp., 1875; kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1875)
  A kereskedelmi jog, a magyar kereskedelmi jog alapján. (Bp., 1876; 2. átd. kiad. 1884)
  Anyagi és alaki válltójog. 1–2. (Bp., 1877–1878; 2. átd. kiad. 1884)
  Tételes európai nemzetközi jog. (Bp., 1878; 2. teljesen átd. és bőv. kiad. 1888)
  A magyar kötelmi jog tervezete indoklással. 1–3. (Bp., 1882–1885)
  A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok és alapítványok jogi természetének megvizsgálásáról. Jelentés. (Bp., 1884)
  A szerzői jogról szóló törvény – 1884. XVI. t. cz. – méltatása jogi és gazdasági szempontból. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1885. nov. 9.; Értekezések a társadalomtudományok köréből. VIII. köt. 3. Bp., 1885)
  Emlékbeszéd Baintner János l. tag fölött. (Bp., 1885)
  A magyar csődjog rendszere. 1–2. (Bp., 1887–1888).

  Irodalom

  Irod.: A. I. (Vasárnapi Ujság, 1889. 50.)
  A. I. (Ország-Világ, 1889. 51.)
  A. I. (Katholikus Szemle, 1890)
  Matlekovits Sándor: Emlékbeszéd A. I. r. tagról. (Bp., 1891)
  Hoff György: A. I. (Jogi doktorok emlékezete. Bp., 1935).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (182), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (20), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu