Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Mészöly Gyula
  Meznerics Ilona
  Meznerics Iván
  Mihalik József, 1914-től hernádszurdoki
  Mihalik Sándor, 1914-től hernádszurdoki

  Angyal Pál, sikabonyi

  jogász


  Született: 1873. július 12. Pécs
  Meghalt: 1949. január 18. Budapest

  Család

  Sz: Angyal Pál (1842–1913) kúriai bíró, Grabarics Tekla.

  Iskola

  A bp.-i tudományegyetemen jog- és államtud. doktori okl. (1895), a büntetőjog és bűnvádi eljárás tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1900). Az MTA tagja (l.: 1909. ápr. 29.; r.: 1930. máj. 8.).

  Életút

  A pécsi kereskedelmi iskola r. tanára (1897–1898), a pécsi püspöki joglíceumban a büntetőjog és jogbölcselet r. tanára (1898– 1912). A bp.-i tudományegyetem, ill. a Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára (1900–1912), a büntetőjog ny. r. tanára (1912–1944) és a jogbölcsészet ún. jogosított tanára (1914–1944); közben az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja (1920–1922), az egyetem rektora (1933–1934).

  Ogy.-i képviselő, a Felsőház tagja (1942–1944).

  Büntetőjogászként a klasszikus büntetőjogi iskola képviselője; számos modern jogintézmény (pl. fiatalkorúak bírósága, patronázsrendszer, stb.) bevezetését szorgalmazta, részt vett a büntetőjogi kodifikációban.

  Elismertség

  A Szent István Akadémia tagja (1916–1949) és alelnöke (1944). Az Aquinói Szent Tamás Társaság tagja (1910-től). A Finn Tudományos Akadémia külső tagja (1944-től). A Magyar Jogászegylet Büntetőjogi Szakosztályának elnöke (1920–1939), majd az egylet elnöke (1939–1944). A debreceni Tisza István Tudományos Társaság tb. tagja (1940-től).

  Elismerés

  A szegedi Ferenc József Tudományegyetem tb. doktora (1940). Corvin-koszorú (1941).

  Szerkesztés

  A Pécs-Baranyai Múzeum Egyesület Értesítője (1908–1911), a Bűnügyi Szemle (1913–1919), a Büntetőjog Tára (1913–1915), az Angyal-szeminárium kiadványai (1916–1944), az Ecclesia (1920–1923), a Magyar Jogi Szemle (1920–1944) és a Magyar Jogi Szemle Könyvtára szerkesztője (1920–1944).

  Főbb művei

  F. m.: A munkamegosztás. (Bp., 1898)
  A személyes bűnpártolás. (Bp., 1900)
  A személyes tulajdonságok és körülmények tana. (Bp., 1902)
  A biztosíték mellett való szabadlábra helyezés. (Bp., 1903)
  A véletlenség és a kísérlet. (Bp., 1903)
  A tömeg bűntettei. (Bp., 1905)
  Büntetőjog és büntető eljárás. (Bp., 1905)
  A letartóztatottak családtagjainak támogatása. (Bp., 1907)
  Vélemény a büntetőnovella tervezetéről. (Bp., 1907)
  A titok védelme anyagi és alaki büntetőjogunkban. (Bp., 1908)
  A magyar büntetőjog tankönyve. I–II. (Bp., 1909–1915; 8. kiad. 1943)
  Visszalépés a kísérlettől, eredményhárítás és jóvátétel. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1909. dec. 6.; megjelent: Értekezések a társadalomtudományok köréből. 14. köt. 4. Bp., 1910; kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1910)
  Fiatalkorúak és büntetőnovella. (Pécs, 1911; 2. bőv. kiad. Bp., 1912)
  A fiatalkorúakra vonatkozó büntető jogszabályok magyarázata. I–II. Többekkel. I–II. (Bp., 1911–1912)
  Büntetőjogunk átalakulása. (Bp., 1913)
  A hadviselés érdekei ellen elkövetett bűncselekmények. (Pécs, 1915; 2. kiad. 1916)
  A magyar büntetőeljárásjog tankönyve. I–II. (Bp., 1915– 1917)
  A háború hatása büntetőjogunkra. (Bp., 1916)
  A visszaható erő az anyagi büntetőjogban. (Bp., 1916)
  Anyagi és alaki büntetőjog. I–II. Degré Miklóssal. (Pécs, 1917)
  A szociológia vázlata. (Pécs, 1922; 2. kiad. Szociológia címen. 1924)
  A jogbölcselet alaptételei. (Pécs, 1926)
  A magyar büntetőjog kézikönyve. I–XXI. (Bp., 1927–1944)
  Tanulmányok és beszédek a szociológia és a büntetőjog köréből. 1922–1927. (Bp., 1927)
  A közigazgatásellenesség büntetőjogi értékelése. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1930. dec. 9.; Értekezések a filozófiai és társadalmi tudományok köréből. 3. köt. 12. Bp., 1931)
  A közvélemény-büntetés. (Bp., 1933)
  Az egyetemi büntető jurisdictio. (Bp., 1933)
  A magyar anyagi büntetőjog hatályos jogszabályai. Rácz Györggyel. (Bp., 1934)
  A magyar bűnvádi perrendtartás szabályai. (Bp., 1934)
  A büntetés kiszabása bírói gyakorlatunkban. Rácz Györggyel. (Bp., 1934)
  Büntetőtörvénykönyv a bűntettekről és vétségekről. Isaák Gyulával. (Bp., 1937)
  Fajvédelem és büntetőjog. (Bp., 1938)
  A dolog fogalma a büntetőjogban. (Bp., 1939)
  Az új dán sajtótörvény. (Bp., 1940)
  A lengyel büntetőtörvénykönyv. (Bp., 1940)
  I. Endre és Szent László büntetőtörvényei. (Bp., 1941)
  A magyar anyagi büntetőjog hatályos jogszabályai. (Bp., 1941)
  A joghézag problematikája a büntetőjogban. (Bp., 1942)
  A magyar bűnvádi perrendtartás hatályos jogszabályai. (Bp., 1942)
  A magyar bűnvádi eljárásjog. (Bp., 1942)
  A veszélyes hírkeltés. (Bp., 1942)
  A hadviselés elleni bűntettek. (Bp., 1943)
  A XVI–XVII. századi erdélyi büntetőjog vázlata. Degré Lajossal. (Bp., 1943)
  ford.: Az olasz büntetőtörvénykönyv. Ford., bev. Rácz Györggyel. (Bp., 1937).

  Irodalom

  Irod.: Büntetőjogi tanulmányok A. P. születése 60. és jogtanári működése 35. évfordulójának emlékére. Szerk. Heller Erik, Moór Gyula, Rácz György. Munkássága bibliográfiájával. (Bp., 1933).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (182), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (20), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu