Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Mészöly Gyula
  Meznerics Ilona
  Meznerics Iván
  Mihalik József, 1914-től hernádszurdoki
  Mihalik Sándor, 1914-től hernádszurdoki

  Asztalos László

  jogász

  1954-ig Asztalos Tihamér


  Született: 1925. április 25. Újpest
  Meghalt: 1988. február 28. Budapest

  Család

  Sz: Asztalos Sándor műszerész, Mersva Róza. F: 1. Kanitz Zsuzsanna. Elvált. 2. Lábady Klára bírósági fogalmazó. Fia: Asztalos László György (1953) közgazdász; leánya: Asztalos Márta.

  Iskola

  A bp.-i Lónyay u.-i gimnáziumban éretts. (1943), a Pázmány Péter Tudományegyetemen állam- és jogtud. doktori okl. szerzett (1948), az állam- és jogtudományok kandidátusa (1964), doktora (1980).

  Életút

  Az ELTE ÁJTK Magánjogi, ill. Polgári Jogi Tanszék könyvtárkezelője (1948–1949), tanársegéde (1949–1954), egy. adjunktusa (1954– 1958), a Pest megyei Bíróság bírája (1958–1962), az ELTE ÁJTK Polgári Jogi Tanszék egy. adjunktusa (1962–1965), egy. docense (1965–1968), egy. tanára (1969. júl. 1.–1988). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1957–1959).

  Polgári és magánjoggal, elsősorban a polgári jogi felelősség és szankció összefüggéseivel, a magyar burzsoá magánjog történetével, ill. a polgári jog elméleti kérdéseivel fogl. Kodifikációs tevékenysége is jelentős; közreműködött a nemzetközi magánjogi kodifikációban (1969–1970) és a vasúti törvény előkészítésében (1969). Bibliográfiai tevékenysége is értékes.

  Szerkesztés

  Tudományos dolgozatai elsősorban a Jogtudományi Közlönyben (1957–1976), a Magyar Jogban (1964-től), az Acta Juridicában (1965-től) és az Állam és Igazgatásban jelentek meg (1968-tól).

  Főbb művei

  F. m.: A polgári jog tárgyának kérdéséhez. (Tanulmányok az állam és a jogtudomány kérdései köréből. Bp., 1953)
  A polgári jogi szankció. Monográfia és kand. értek. is. (Bp., 1966)
  Kényszer, meggyőzés, szankció. (Állam és Igazgatás, 1968)
  Polgári jogi és családi jogi szabálygyűjtemény. 1–2. Szerk. Weiss Emíliával. (Bp., 1969)
  A rugalmasság felfogása és az egyes konkrét intézmények szabályozása a nemzetközi magánjogban. (Jogtudományi Közlöny, 1969)
  A magyar burzsoá magánjog rövid története. (Polgári jogi tanulmányok. 1. Bp., 1970)
  Polgári jogi és családi jogi példatár. Szerk. Bessenyei Lajossal, Bérczi Imrével. (Bp., 1971)
  Magyar állam- és jogtörténet. Csizmadia Andorral, Kovács Kálmánnal. (Bp., 1972; 3. kiad. 1986; 6. bőv. és átd. kiad. 1995; 7. kiad. 1996)
  A civilisztika oktatásának és tudományának fejlődése a budapesti egyetemen. 1945–1970. (Polgári jogi tanulmányok. 2. Bp., 1973)
  A magyar „civiljog” történetének alapproblémái. (Jogtudományi Közlöny, 1975)
  Polgári jogi jogszabálygyűjtemény. 1–2. Szerk. (Bp., 1975)
  A polgári jog elméletéhez. Doktori értek. (Bp., 1979)
  Felelősség és szankció a jogban. Szerk. Gönczöl Katalinnal. (Bp., 1980)
  Grosschmid Béni helye a magyar civilisztikában. (Bp., 1984)
  Polgári jogi alaptan. A polgári jog elméletéhez. (Bp., 1987).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (182), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (20), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu