Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

    Részletes keresés

    Legfrissebb publikációk
    Bánffy Miklós, losonczi gr.
    Bánffy Miklós történetei
    Dsida Jenő
    Dsida Jenő és a Magyar Zsoltár
    Reményik Sándor, az utolsó erdélyi bárd

    Antalffy Endre

    irodalomtörténész, író, orientalista


    Született: 1877. február 3. Ratosnya, Maros-Torda vármegye
    Meghalt: 1958. február 6. Marosvásárhely

    Iskola

    A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen középiskolai tanári (1902) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1904); a kairói Azhar mecset mohamedán főiskoláján (1902–1904), Jeruzsálemben és Konstantinápolyban az arab, héber, perzsa, szír és török nyelvet tanulmányozta (1906–1907).

    Életút

    A jászberényi gimnázium (1907–1908), a bp.-kőbányai állami főgimnázium h. tanára (1908–1910), a marosvásárhelyi városi felsőkereskedelmi iskola (1910–1924), ill. uo. a román líceum r. tanára (1924–1938). Maros vm. alispánja (1944–1945).

    A marosvásárhelyi Nemzeti Tanács elnöke (1919).

    A közép- és újkori román történelem keleti forrásaival fogl. Magyar nyelvre lefordította a Koránt (kéziratban), az Ezeregyéjszaka meséit (kéziratban), Dzsámi epigrammáit, Omar Khajjám verseit. Románra fordította Evlija Cselebi moldvai útleírását. Saját verseit Chilf Miklós és Kozma Géza zenésítette meg.

    Szerkesztés

    A Klasszikus olvasmányok könyvsorozat szerkesztője (Osvát Kálmánnal, Kolozsvár, 1923-tól). Keleti útjáról a Budapesti Hírlapban és Az Újságban számolt be. Versei a Magyar Lányok (1897–1915), a Magyar Szemle (1898–1902) és az Uj Idők c. lapokban jelentek meg (1898–1903).

    Főbb művei

    F. m.: Petrőczy Kata Szidónia élete és munkái. 1664–1708. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1904)
    Karácsonyi legenda. Színjáték. (Marosvásárhely, 1915)
    A mester Színmű. (Marosvásárhely, 1914)
    A libapásztor. Versek gyermekek részére. (Bukarest, 1955)
    Mese egy pár kicsi csizmáról. Ifjúsági verses elbeszélés. Bukarest, 1957).

    Irodalom

    Irod.: Molter Károly: A. E. első ünneplése. (Igaz Szó, 1957)
    Sasu, Dorothée: André Antalffy et les études orientales en Roumanie. (Studia et Acta Orientalia, 1957)
    Farczády Elek: A. E. (Igaz Szó, 1958)
    Bányai László: Az Osztrák–Magyar Monarchia összeomlásának hullámai Erdélyben. (Korunk, 1965; B. L.: Hosszú mezsgye. Bukarest, 1970)
    Nitra, V.: A. E. (Profiluri muresene. I. Tirgu-Mures, 1971).

    Szerző: Kozák Péter
    Műfaj: Pályakép
    Megjelenés: nevpont.hu, 2013

    Foglalkozások

    agrárpolitikus (13), állatorvos (70), állattenyésztő (16), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (14), bányamérnök (38), belgyógyász (77), bencés szerzetes (30), bibliográfus (22), biofizikus (12), biokémikus (36), biológus (178), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (16), diplomata (27), edző (69), egyházi író (20), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (31), erdőmérnök (44), esztéta (32), etnográfus (77), evangélikus lelkész (13), farmakológus (18), feltaláló (20), festő (120), festőművész (117), filmrendező (14), filológus (56), filozófus (75), fizikus (108), fiziológus (14), fogorvos (18), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (32), fül-orr-gégész (22), gazdasági mérnök (99), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (23), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (53), geológus (69), gépészmérnök (152), grafikus (66), gyermekgyógyász (34), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (38), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (59), honvédtiszt (21), iparművész (16), író (903), irodalomtörténész (265), jezsuita szerzetes (11), jogász (300), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (169), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (173), könyvtáros (63), közgazdász (169), kritikus (52), kultúrpolitikus (19), labdarúgó (32), levéltáros (88), matematikus (93), mérnök (672), meteorológus (14), mezőgazda (118), mezőgazdasági mérnök (98), mikológus (12), mikrobiológus (22), miniszterelnök (15), műfordító (196), műgyűjtő (17), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (90), muzeológus (81), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (41), neveléstörténész (11), növénynemesítő (29), numizmatikus (10),


    © Névpont, 2018. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu