Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Barla Szabó Ödön
  Háy László
  Pap János
  Trencsényi-Waldapfel Imre
  Waldapfel Eszter

  Antalffy Endre

  irodalomtörténész, író, orientalista


  Született: 1877. február 3. Ratosnya, Maros-Torda vármegye
  Meghalt: 1958. február 6. Marosvásárhely

  Iskola

  A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen középiskolai tanári (1902) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1904); a kairói Azhar mecset mohamedán főiskoláján (1902–1904), Jeruzsálemben és Konstantinápolyban az arab, héber, perzsa, szír és török nyelvet tanulmányozta (1906–1907).

  Életút

  A jászberényi gimnázium (1907–1908), a bp.-kőbányai állami főgimnázium h. tanára (1908–1910), a marosvásárhelyi városi felsőkereskedelmi iskola (1910–1924), ill. uo. a román líceum r. tanára (1924–1938). Maros vm. alispánja (1944–1945).

  A marosvásárhelyi Nemzeti Tanács elnöke (1919).

  A közép- és újkori román történelem keleti forrásaival fogl. Magyar nyelvre lefordította a Koránt (kéziratban), az Ezeregyéjszaka meséit (kéziratban), Dzsámi epigrammáit, Omar Khajjám verseit. Románra fordította Evlija Cselebi moldvai útleírását. Saját verseit Chilf Miklós és Kozma Géza zenésítette meg.

  Szerkesztés

  A Klasszikus olvasmányok könyvsorozat szerkesztője (Osvát Kálmánnal, Kolozsvár, 1923-tól). Keleti útjáról a Budapesti Hírlapban és Az Újságban számolt be. Versei a Magyar Lányok (1897–1915), a Magyar Szemle (1898–1902) és az Uj Idők c. lapokban jelentek meg (1898–1903).

  Főbb művei

  F. m.: Petrőczy Kata Szidónia élete és munkái. 1664–1708. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1904)
  Karácsonyi legenda. Színjáték. (Marosvásárhely, 1915)
  A mester Színmű. (Marosvásárhely, 1914)
  A libapásztor. Versek gyermekek részére. (Bukarest, 1955)
  Mese egy pár kicsi csizmáról. Ifjúsági verses elbeszélés. Bukarest, 1957).

  Irodalom

  Irod.: Molter Károly: A. E. első ünneplése. (Igaz Szó, 1957)
  Sasu, Dorothée: André Antalffy et les études orientales en Roumanie. (Studia et Acta Orientalia, 1957)
  Farczády Elek: A. E. (Igaz Szó, 1958)
  Bányai László: Az Osztrák–Magyar Monarchia összeomlásának hullámai Erdélyben. (Korunk, 1965; B. L.: Hosszú mezsgye. Bukarest, 1970)
  Nitra, V.: A. E. (Profiluri muresene. I. Tirgu-Mures, 1971).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (76), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (34), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (955), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (184), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu